Selwyn Moons

Selwyn Moons

Partner, Ministerie van Financiën, PwC Netherlands

Ik richt me op de dienstverlening aan ministeries en uitvoeringsorganisaties van het Rijk op het gebied van crisismanagement en subsidie- en financieringsvraagstukken. Voor het crisismanagement bouw ik voort op de PwC-traditie om onze partners in de publieke sector in alle omstandigheden op de best mogelijke manier te willen bijstaan. Ik geloof er persoonlijk sterk in dat juist in lastige omstandigheden het partnerschap tussen PwC en publieke instanties van grote toegevoegde waarde is. PwC kan hoogwaardige en flexibel inzetbare kennis leveren en heeft de langjarige ervaring om een lastig vraagstuk tot een goed einde te brengen. Daarnaast adviseer ik, samen met mijn team van PwC-specialisten, de rijksoverheid over vraagstukken rondom de financiering van de publieke sector. Hiermee bieden we specifieke oplossingen op het gebied van financiering en investeringsfondsen (van beleidsdoel naar instrument), beleidsadvies (nationaal en internationaal) en beleidsuitvoering, -structurering en -uitvoering.

Ik vervul deze taak op basis van mijn brede achtergrond en ervaring binnen het Rijk en mijn kennis over beleidsvorming en -uitvoering. Het uitgangspunt is het verbeteren van beleid: van draagvlak tot uitvoerbaarheid. Dit sluit aan bij mijn passie voor het maken van impact: meer waarde toevoegen aan publieke instrumenten. Vanuit mijn perspectief en ervaring doe je dat door ‘het juiste instrument’ te kiezen en dit zo goed mogelijk te gebruiken bij het op te lossen probleem.

Opleiding

  • Erasmus Universiteit Rotterdam – Doctoraal economie

Ervaring

  • Partner bij PwC sinds 2018

Specialisatie

  • Crisismanagement
  • Public Sector Finance
Volg ons