Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Als partner leid ik PwC’s Workforce praktijk. Ik ben verantwoordelijk voor het thema Workforce Transformation en vervul daarmee een rol in onze Workforce-brede dienstverlening. Ik adviseer en begeleid werkgevers bij HR en Workforce transformaties.

Daarnaast help ik werkgevers bij het vormgeven van hun pensioenstrategie, inclusief de onderhandelingen met de werknemersvertegenwoordiging en de uitvoeringsorganisatie(s), en de implementatie en uitvoering ervan. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in de fiscale aspecten van pensioenen.

'Met veel energie en toewijding help ik werkgevers bij het tot een succesvol einde brengen van complexe pensioenveranderingstrajecten en -vraagstukken. Ik ben goed in het vertalen van ingewikkelde en technische materie naar begrijpelijke processen en keuzes zodat ik klanten, vakbonden en ondernemingsraden meeneem in, en comfort biedt bij een veranderingstraject. Daarnaast ondersteun ik werkgevers en organisaties bij organisatorische, HR, personele en arbeidsvoorwaardelijke uitdagingen en vraagstukken. Mijn werk bij PwC combineer ik met mijn bijzonder hoogleraarschap. De leerstoel Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting staat in het teken van de herziening van de collectieve tweede pijler van het pensioenstelsel en de verandering van de arbeidsmarkt in Nederland. Pensioenen en de arbeidsmarkt in relatie tot belastingen zijn budgettair, politiek, maatschappelijk en wetenschappelijk interessante actuele vakgebieden met grote onderzoeksvragen.'

Opleiding

  • Universiteit Tilburg, Doctoraat belastingrecht
  • Wft gecertificeerd pensioenadviseur

Lidmaatschappen & nevenactiviteiten

  • Bijzonder Hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting – Tilburg University
  • Kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER)
  • Fellow bij Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement)
  • Lid van Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
  • Plv. hoofdredacteur van PensioenMagazine
  • Voorzitter van de Vereniging voor Pensioenrecht

Ervaring

  • Partner bij PwC sinds 2018

Specialisatie

  • Collectief pensioen, Pensioen en belasting, Internationale aspecten van pensioen, Workforce Transformation, HR Transformation, Arbeidsvoorwaarden
Volg ons