IFRS 17

Tijdig klaar voor IFRS 17

Verzekeraars die rapporteren onder IFRS dienen vanaf 2022 volgens de nieuwe IFRS 17-standaard te rapporteren. Deze standaard betekent een fundamentele wijziging in de waardering van verzekeringsverplichtingen, met grote gevolgen voor de huidige financiële verslaglegging en bedrijfsvoering. Naast deze directe impact op financiële systemen en processen, zal IFRS 17 ook belangrijke gevolgen hebben voor onder meer pricing van uw producten, KPI’s, renumeratie, hedgingbeleid en communicatie naar uw stakeholders.

In aanloop naar 2022 is er veel werk te verzetten om op tijd klaar te zijn. Heeft uw organisatie inzicht in de impact en een implementatieplan voor IFRS 17? Wij zien de volgende stappen tot 2022, waarmee wij u graag helpen.

Impactanalyse met finance, risk en IT

Om te beginnen dragen we door middel van  ‘blended learning’ onze kennis van IFRS 17 over aan uw kernteam van de finance-, risk- en IT-afdeling. Met e-learnings leggen we de basis voor een beperkt aantal workshops waarin we de opgedane kennis koppelen aan uw specifieke situatie.
Daarna analyseren we samen met het kernteam de impact van de verschillende opties en keuzemogelijkheden op uw financials en de benodigde aanpassingen van uw systemen, data, processen en organisatie.

Veranderingen in systemen, data en processen

De modellen, systemen en processen moeten vervolgens klaargemaakt worden om tijdig de nieuwe, complexe berekeningen te kunnen uitvoeren. Daarvoor is data als input nodig die bij de meeste verzekeraars niet altijd standaard voor handen zijn. Als uit de impactanalyse blijkt dat een aanvullende IT-implementatie nodig is, kunnen wij u helpen met de selectie van een aanbieder en de begeleiding van het implementatieproces.

´Om de openingsbalans van 2022 nog te kunnen bijsturen, zou men liefst uiterlijk over 2021 een parallel run doen. En dan komt IFRS 17 ineens erg dichtbij. Wij adviseren u graag over de impact en helpen u bij de implementatie.´

Bas van de Pas

Procesversnellers voor IFRS 17

Onze internationale ervaring met verzekeraars die voorop lopen met IFRS 17, leidt tot best practices die wij inzetten bij klanten. We noemen een paar van deze procesversnellers:

  • De systeemvereisten voor IFRS 17 hebben wij teruggebracht tot 35 kernvragen waarmee we uw IT-systeem analyseren. Wat is er al en wat vereist aanpassing
  • We staan in direct contact met alle grote IT-leveranciers en volgen hun oplossingen voor IFRS 17. Zo weten we welke vendors en welke systemen het beste aansluiten op uw situatie.
  • We organiseren round tables met klanten; het delen van ervaringen helpt het proces vooruit.
  • In een blended learning-programma, helpen wij uw mensen op weg met IFRS 17. Eerst een e-learning voor de eerste kennismaking en dan workshops om de doorvertaling te maken naar uw organisatie.
  • Ons kwantitatieve IFRS 17-model laat de impact zien op uw W&V en balans van de keuzes die u kunt maken.

Contact

Jan-Huug Lobregt

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 024 72 50

Leslie Vermaak

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 379 93 02

Volg ons