Cybercrime in de verzekeringssector

De waarde van de claims die direct of indirect het gevolg zijn van cyberincidenten groeit hard en raakt nu al de winstgevendheid van uw bestaande polissen. Omdat uw klanten steeds vaker en harder geraakt zullen worden door dit risico, zal ook de vraag naar cyberverzekeringen groeien wat een enorme commerciële kans is voor (her)verzekeraars. Maar omdat dit een relatief nieuw type verzekering is, kan een onbeperkte dekking mogelijk ook leiden tot enorme verliezen. Belangrijke aspecten in het aangaan van deze contracten zijn dan ook de (uitsluitings)voorwaarden en het inschatten van de netto frequentie en impact van mogelijke schade risico’s (rekening houdend met de beheersmaatregelen die uw klanten al dan niet getroffen hebben).

Tegelijkertijd moeten verzekeraars zelf ook blijven investeren in hun eigen cyberveiligheid: een bedrijf dat zichzelf niet kan beschermen, kan niet verwachten dat zijn klanten hem vertrouwen voor bescherming en advies. Gezien de enorme omvang van de persoonlijke, financiële en andere gevoelige informatie die verzekeraars bezitten, is het van belang dat u zelf dus ook voldoende beveiligingsmaatregelen treft en uw cyberrisico’s nauw monitort.

Cybercrime is een uniek risico

Door de digitale revolutie bestaat de huidige samenleving uit steeds meer data die ook meer en meer met elkaar verbonden zijn. Dit zorgt er ook voor dat we steeds kwetsbaarder worden voor allerlei vormen van cybercriminaliteit. Wat cybercriminaliteit zo complex maakt, is dat het niet alleen lastig te herkennen en te bestrijden is, maar dat ook het vaststellen van de schade niet eenduidig is. Wat bijvoorbeeld te doen met reputatie schade?

Er zijn slechts een beperkt aantal Nederlandse spelers in de markt die cyberverzekeringen aanbieden. Typerend voor de huidige spelers zijn de ogenschijnlijk hoge premies en een maximale uitbetaling aan de klant. Dit zijn kenmerken van een jonge markt waarin dus nog veel kansen bestaan voor nieuwe spelers.

Zo kan PwC u helpen

  1. Ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van een go-to market strategie, bijvoorbeeld het in kaart brengen van de verschillende typen cyberrisico’s die u wilt verzekeren en de marktsectoren waarop u zich wilt richten.
  2. Assisteren in de productontwikkeling en premiestelling van cyberverzekeringen.
  3. Wij kunnen u ondersteunen in het opzetten van een raamwerk voor cybersecurity om zo het cyberrisico te reduceren voor uw eigen organisatie en dat van uw klanten.
  4. Ingeval u het slachtoffer wordt van een cyberaanval, kan PwC helpen om de gevolgen hiervan te beperken. 

Meer interessante informatie over de noodzaak en de potenties van cyberverzekeringen.

Contact

Bram van Tiel

Partner Cybersecurity & Dataprivacy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 243 29 62

Bas van de Pas

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 263 83 99

Volg ons