In control

Adequaat omgaan met risico’s

‘In control’ zijn betekende in het recente verleden nog het vermijden van afwijkingen van de langetermijnstrategie. In de steeds dynamischere verzekeringsmarkt is deze kijk niet meer passend. Organisaties moeten extreem weerbaar zijn om snel en adequaat in te spelen op de omgeving. Een dynamische risicostrategie en interne beheersing draagt bij aan concurrentievoordeel.

Efficiënte controles en rapportages

In de praktijk zien we dat veel organisaties in het interne controleraamwerk regelmatig overlappende en verouderde controles gebruiken. De inrichting kan vaak efficiënter, net als de de rapportages aan het management en andere stakeholders. Verder is het van belang dat uw mensen gestimuleerd worden om op de gewenste manier met risico’s om te gaan. Is uw organisatie voldoende in control?

Zo kunnen wij u helpen

Wij denken graag met u mee over de toepassing in uw organisatie van deze drie aandachtsgebieden: cultuur en gedrag, integraal risicomanagement en technologie. Effectief toepassen van deze drie thema’s leidt tot een organisatie die weerbaar is in een dynamische omgeving (link future of insurance). Het biedt een redelijke mate van zekerheid dat uw organisatiedoelstellingen behaald worden.

  • Cultuur en gedrag 
    Medewerkers gaan bewust om met risico’s door ondere andere bevindingen bespreekbaar te maken. De governancestructuur faciliteert verbetering.
  • Integraal risicomanagement 
    Een integraal controleraamwerk met zowel ‘softe’ als ‘harde’ controlemaatregelen stelt de organisatie in staat optimaal te manoeuvreren. Door de koppeling tussen strategische doelstellingen en risicobeheersing beschikt men over toereikende managementinformatie en efficiënte rapportages.
  • Technologie 
    Realtime geïntegreerd inzicht in doelstellingen en beheersingsmaatregelen geeft management de nodigde handvatten om flexibel te sturen. Daarnaast wil men op efficiënte wijze rapporteren aan interne en externe stakeholders. Methoden zoals tetheray, continuous monitoring en process mining kunnen hierbij helpen.

Effectief inzetten van deze drie thema’s resulteert in een organisatie die weerbaar is in een dynamische omgeving en biedt u ’een redelijke mate van zekerheid’ dat uw organisatiedoelstellingen behaald worden.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over hoe uw interne beheersing versterkt kan worden.

Contact

Bas van de Pas

Bas van de Pas

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 263 83 99

Volg ons