Legacy Modernization

IT-managers in de financiële sector staan ​​voor de belangrijke uitdaging om hun IT om te vormen naar een klantgericht, agile en cloud-based platform. Dit met het doel om ​​korte time-to-market te realiseren en wereldwijd uniforme diensten aan te bieden.

Vaak blijkt echter dat het sterk verstrengelde legacy IT-landschap de bottleneck is voor deze transformatie. Onderzoek toont aan dat legacy wordt gezien als een van de grootste hoofdpijndossiers op het gebied van kosten, risico’s en agility.

Wat weerhoudt bedrijven ervan hun legacy te moderniseren?

IT-managers in de financiële sector zijn genoodzaakt om het merendeel van hun tijd te besteden aan het in de lucht houden van het IT-landschap. Dit is begrijpelijk, want er zijn elke dag nieuwe brandjes om te blussen, regelgeving om aan te voldoen, incidenten om te verhelpen en fraude pogingen om te voorkomen.

Om uitdagingen op de lange termijn te overwinnen en ambities waar te maken, is een goed doordacht ‘masterplan’ nodig. Dit om de problemen die voortvloeien uit het oude IT-landschap op te lossen en de organisatie voor te sorteren op de toekomst.

De ervaring leert dat het vooralsnog beperkte succes van legacy transformatie in grote bedrijven voornamelijk te wijten is aan de volgende factoren:

  • Aanpassingsvermogen: Het realiseren van moderne IT-capabilities vraagt om een aanpassing van mind-set en vaardigheden binnen de organisatie.
  • IT complexiteit: Legacy systemen zijn ontstaan over tientallen jaren en bestaan vaak uit miljoenen regels code. De kennis is schaars.
  • Management commitment: Modernisering van IT vereist commitment van het leiderschap omdat het de business van begin tot eind raakt.

Legacy systemen staan ​​niet op zichzelf. Daarom vereist modernisering een aanpak en een roadmap met best-fit solutions, prioritering, volgordelijkheid enz. Dit brengt zijn eigen complexiteit met zich mee die in zijn geheel moet worden overzien en gemanaged.

Hoe kan PwC helpen?

Onze ‘Legacy Modernization’-aanpak helpt u met het ontrafelen van de complexiteit en het vereenvoudigen en moderniseren van uw IT-landschap.

We doen dit door solution patterns toe te passen, die in lijn liggen met de drivers voor modernisering en de transformatie naar het nieuwe (cloud-based) IT-landschap.

Onze aanpak

Een gefaseerde aanpak van ‘Legacy Modernization’ leidt u in 5 stappen op een georganiseerde manier door de IT-modernisering.

Lees meer hierover in de flyer

Het hebben van een adequate strategie voor uw legacy is onvermijdelijk: het is niet langer de vraag óf uw legacy-IT moet worden aangepakt, de vraag is 'hoe?'

  • Hoe kan legacy-transformatie bijdragen aan uw strategie?
  • Hoe pakt u dit aan en waar begint u?

Download onze whitepaper en leer meer over:

  • De problemen gerelateerd aan legacy-IT en de bijbehorende complexiteit;
  • Een IT Maturity Model voor uw huidige IT-landschap;
  • Mogelijke solution patterns voor de modernisering van legacy-IT;
  • Een aanpak voor de transformatie.

 

Contact

Brian van der Wyck

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 30 01

Remi Hesterman

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 28 61

Volg ons