Tech-transformatie

IT-managers in de financiële sector staan voor de enorme uitdaging om hun IT-systemen om te vormen naar een klantgericht, agile en schaalbaar cloud-based platform om zo een korte time-to-market te realiseren en wereldwijd uniforme diensten aan te kunnen bieden.

In veel gevallen blijkt het sterk vervlochten (legacy) IT-landschap de bottleneck voor deze transformatie. Uit onderzoek blijkt dat legacy wordt gezien als een van de grootste hoofdpijndossiers als het gaat om kosten en risico’s, aangezien de kennis die nodig is om deze systemen te onderhouden steeds minder wordt, of al verdwenen is. Het onderhouden van systemen wordt daarmee steeds moeilijker en soms zelfs onmogelijk.

Playback of this video is not currently available

0:01:58

Legacy Modernization

Om digitale transformatie echt goed te kunnen aanjagen, moet de technologiefunctie ook een verandering ondergaan qua mensen, processen en technologie. 

Wij bieden onze klanten ondersteuning bij deze transformatie van strategie tot executie. 

Te beginnen met het formuleren van een strategisch kader waarmee we helpen bij het vaststellen van de juiste maatregelen voor uw specifieke situatie om zo de juiste route te vinden  voor uw tech-transformatie.

Voor een succesvol transformatietraject moet de juiste balans gevonden worden tussen moderniseren van legacy systemen, overstappen naar cloud systemen en IT agility. Wij ondersteunen klanten bij tech-transformaties op al deze dimensies. Daarvoor hebben we diverse digitale middelen tot onze beschikking.

Samen vormt dit een samenhangend strategisch draaiboek voor organisatiebrede technologische transformaties waarmee we de belangrijkste issues van onze klanten kunnen aanpakken, namelijk minder risico’s, lagere kosten en kortere time-to-market.

Legacy transformatie

Mainframe transformatie is meer dan alleen een technologie vraagstuk. Het raakt ‘people, process en technology’. Samen met Asysco en Microsoft heeft PwC een volledig holistische aanpak voor Mainframe naar cloud transformatie ontwikkeld.

Legacy transformatie

Modernisering van legacy systemen

Onze aanpak van legacy modernisering helpt u om complexe zaken te ontrafelen en te vereenvoudigen, uw IT-landschap te moderniseren en tegelijkertijd de impact van de (interne en externe) veranderingen te managen. We doen dit door solution patterns toe te passen, die in lijn liggen met de drivers voor modernisering en de transformatie naar het nieuwe (cloud-based) IT-landschap.

Het beperkte succes van legacy transformatie in grote bedrijven is voornamelijk te wijten aan de volgende factoren.

  1. Aanpassingsvermogen van de organisatie: Het ontwikkelen en onderhouden van moderne IT-mogelijkheden vraagt om een andere werkwijze en vaardigheden dan legacy.
  2. Technische complexiteit: Legacy systemen zijn gebouwd over een periode van tientallen jaren en bestaan vaak uit miljoenen regels codes. De beschikbare kennis van alle regels code is vaak beperkt.
  3. Management buy-in: Moderniseren van het IT-landschap vraagt langdurig commitment van het senior management, aangezien het de bedrijfsvoering van het begin tot het eind raakt

 Lees meer over onze 5-stappen aanpak voor het moderniseren van uw IT: download de whitepaper.

Overstappen naar de cloud

Cloud versnelt uw tech-transformatie op een gecontroleerde manier en helpt u risico’s, kosten en de time-to-market te verkorten. Cloud verschaft u de mogelijkheid, vaak zeer innovatieve, technologische toepassingen snel te ontsluiten. Dit is essentieel om uw concurrentie voor te blijven en om aan de gebruikerseisen van uw klanten te kunnen voldoen. Daarnaast gaat cloud vaak gepaard met betere beheermogelijkheden op het gebied van beveiliging en compliance.

Maar de veranderingen die nodig zijn om bij te blijven worden vaak belemmerd door een inflexibel en complex IT-landschap, van een krakkemikkige basis bestaande uit een veelheid van systemen die in de loop van de tijd aan elkaar geplakt zijn tot de afwezigheid van online toegang zoals VPN en online opslag waardoor uw mensen aan kantoor gekluisterd blijven.

Cloud is een fundamentele katalysator dat uw volgende innovatiegolf en nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt en vergemakkelijkt. Wij helpen u te profiteren van flexibele, betrouwbare en schaalbare IT-diensten en de controle te houden over de gebruikte diensten.

Wij helpen u bovendien om beleid (policy) te onderzoeken, toe te passen en te automatiseren gedurende de levenscyclus en een modern policy as code beheer op te zetten. Policy wordt vaak centraal als code geschreven en via databanken naar decentrale ‘policy engines’ gestuurd, die automatisch verzoeken van gebruikers voor cloud services beoordelen, verzoeken blokkeren die niet volgens de regels zijn en het gebruik monitoren.

IT agility

Snelle innovatie is cruciaal om de concurrentie voor te blijven: winnaars zijn die bedrijven die een innovatieve cultuur weten te combineren met een korte ontwikkelingstijd. Dit vergt ook een hoge mate van ‘agility’ binnen de IT-functie. IT agility is een samenspel van agile high-performing teams die sterk geautomatiseerde processen ontwerpen voor het bouwen van een flexibele architectuur.

  • High-performing teams: effectieve teams gericht op het leveren van waarde, op agility en op samenwerking
  • Sterk geautomatiseerde processen: automatisering van het proces van softwarecreatie en -verbetering om snel en betrouwbaar te leveren
  • Flexibele architectuur: Modulaire IT-architectuur om snel te reageren op veranderende eisen van klanten (en regelgevers).

Of u nu overweegt om op een agile manier te gaan werken of al middenin dat traject zit, in beide gevallen hebben wij veel ervaring met behulp waarvan u fouten kunt vermijden die anderen al gemaakt hebben. Wij volgen geen standaard draaiboek maar komen snel tot de kern van uw vraagstuk en gaan daarmee aan de slag op een manier die past bij de schaal, de volwassenheid en de complexiteit van uw organisatie. Onze diensten variëren van support bij het vormgeven en versnellen van een complete agile transformatie tot betrokkenheid bij problemen die per ongeluk ontstaan zijn door de overstap naar de agile werkwijze.

Contact

Bauke Sprenger

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 361 88 23

Volg ons