Legacy Modernization

Legacy Modernization

IT-managers in de financiële sector staan ​​voor de belangrijke uitdaging om hun IT om te vormen naar klantgerichte, wendbare en schaalbare cloud-platformen. Dit met doel om ​​een zeer korte time-to-market te realiseren en wereldwijde uniformiteit van diensten aan te kunnen bieden.
Vaak blijkt echter het sterk verstrengelde (legacy) IT-landschap de bottleneck te zijn. Onderzoek toont aan dat legacy wordt gezien als een van de grootste hoofdpijndossiers, zowel op het gebied van kosten als op het gebied van risico’s, aangezien kennis vervaagt of al verdwenen is.

Wat weerhoudt bedrijven ervan hun legacy te moderniseren?

IT-managers in de financiële sector zijn momenteel vooral gericht op de korte termijn en het in de lucht houden van hun IT-landschap. Dit is natuurlijk begrijpelijk, want er zijn elke dag brandjes om te blussen, voorschriften om aan te voldoen, oplossingen om te bedenken, fraude pogingen om te voorkomen en budgetten om te bespreken. Om uitdagingen op de lange termijn te overwinnen en ambities waar te maken, is een goed doordacht ‘masterplan’ nodig. Dit om de problemen die voortvloeien uit het oude IT-landschap op te lossen en voor te sorteren op de toekomst.

De ervaring leert dat het vooralsnog beperkte succes van legacy transformatie in grote bedrijven voornamelijk te wijten is aan de volgende factoren:

...Omdat legacy:

duur is om te onderhouden,

datasilo’s creëert,

moeilijk te integreren is met nieuwe technologie,

het lastig maakt voor de mid- en backoffice om de front-office te ondersteunen,

een essentiële infrastructuur is die cruciale data bevat,

 

complex is om te vervangen, en zelfs tijdelijk voor meer complexiteit zorgt.

Bron: PwC analysis

Hoe kan PwC helpen?

Onze ‘Legacy Modernization’-aanpak helpt u met het ontrafelen van de complexiteit en het vereenvoudigen en moderniseren van uw IT-landschap, terwijl u de impact van deze (interne en externe) veranderingen beheert. We doen dit door oplossingspatronen toe te passen, afhankelijk van de drijfveren voor modernisering en de transformatie naar het beoogde, cloudgebaseerde IT-landschap.

Onze aanpak

Een gefaseerde aanpak van ‘Legacy Modernization’ leidt u in 5 stappen op een georganiseerde manier door de IT-modernisering.

Het hebben van een adequate strategie voor uw legacy is onvermijdelijk: het is niet langer de vraag óf uw legacy-IT moet worden aangepakt, de echte vraag is 'hoe?'

  • Hoe kan legacy-transformatie uw bedrijfsdoelstellingen realiseren?
  • Hoe pakt u dit aan en waar begint u?

Download onze whitepaper en leer meer over:

  • De problemen gerelateerd aan legacy-IT en de bijbehorende complexiteit;
  • Een IT Maturity Model om uw huidige IT-landschap te evalueren;
  • Mogelijke oplossingspatronen voor het vervangen van legacy-IT;
  • Een aanpak om uw transformatie te starten.

Contact

Brian van der Wyck

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 30 01

Remi Hesterman

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 28 61

Volg ons