Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Solvency II

Optimaliseer de waarde van Solvency II

Het toezichtraamwerk Solvency II stelt eisen aan de (her)verzekeraars in Europa op het gebied van kapitaal, governance en informatievoorziening. Na de implementatie is het tijd om de toegevoegde waarde van Solvency II te gebruiken voor uw organisatie. Wij ondersteunen u graag op de volgende onderwerpen.

Efficiëntie van uw rapportagestraat

Onder Solvency II bent u verplicht om verschillende rapportages aan te leveren (zie kader). Onze specialisten optimaliseren graag met u de rapportagestraat voor Solvency II, in combinatie met uw overige financiële rapportages. Wij brengen kennis van de verschillende waarderings- en verslaggevingseisen en actuariële en financiële processen samen met expertise rondom transformatieprocessen, IT, digitalisering en robotisering. Hiermee richten we uw rapportagestraat zo efficiënt en transparant mogelijk in.

Voornaamste eisen en rapportages onder Solvency II

Pillar I Kapitaal

  • Own funds (aanwezig vermogen)
  • Solvency Capital Requirement (kapitaalseis)
  • Minimum Capital Requirement (minimale kapitaalseis)

View more

Pillar II Beheerste bedrijfsvoering

  • Governance-systeem
  • Risicomanagementsysteem
  • Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)

 

View more

Pillar III Reporting

  • Solvency and Financial Condition Report (SCFR, publiek)
  • Regular Supervisory Report (RSR, niet-publiek)
  • ORSA-rapport (niet-publiek)
  • Quantitative Reporting Templates (QRT’s, niet-publiek)

 

View more

Capital management toolbox met stuurinformatie

De verplichte rapportages onder Solvency II zijn een bron van stuurinformatie voor het management. Ze tonen onder meer risico-exposures, risicoconcentraties, ontwikkeling van kapitaalcijfers, opbouw van vermogenspositie en de netto kapitaaltoename – essentiële stuurvariabelen bij uw strategische managementvraagstukken. Weet u de informatie uit uw Solvency II-rapportagestraat te gebruiken om uw bedrijfsvoering te optimaliseren? Passen de risico-exposures en kapitalen bij uw strategische doelstellingen en welke verbetering en optimalisatie kunt u inzetten? Wij helpen u om de verbinding te leggen tussen verplichte rapportages van Solvency II en managementinformatie om uw strategie verder vorm te geven en uw risicoprofiel hiermee actief in lijn te brengen. 

Audit en benchmark: stroken de cijfers met de strategische doelen?

Bij de implementatie in uw systemen van de Solvency II-berekeningen zijn allerlei keuzes gemaakt, door het management en door medewerkers op de financiële en actuariële afdeling. Welke keuzes zijn gemaakt en zijn die consistent? En hoe worden alle modellen beheerd die deze informatie opleveren? Met een validatie, audit of second opinion geven we inzicht in uw modelomgeving en laten we zien hoe uw implementatie zich verhoudt tot die van andere verzekeraars. 

´Een goede analyse van uw Solvency II-rapportages legt een basis onder uw strategische beslissingen.´

Theo Berg

Optimale datakwaliteit en procesbeheersing

Input voor Solvency II-berekeningen komt uit een breed spectrum van de financiële en polisadministratie tot aan externe bronnen. Het actueel functierapport vraagt onder meer om een oordeel over de datakwaliteit en van het management wordt een oordeelsvorming van het gehele controleproces verwacht. Wij analyseren de datakwaliteit en geven mogelijkheden voor verbetering – zodat het managementteam met volle overtuiging de verantwoordelijk voor de data en de processen kan dragen.

Standaardformule of intern model?

Een van de keuzes onder Solvency II is tussen de toepassing van de standaardformule of een intern model. Wanneer de risico´s van uw organisatie specifiek zijn, wilt u ze meenemen in de beoordeling van uw kapitaalspositie in een intern model. Wij adviseren u bij de afweging om naar een (partieel) intern model over te gaan en bij de validatie van het modellandschap.

Contact

Bas van de Pas

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 263 83 99

Theo Berg

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 359 39 09

Volg ons