Het vinden van de juiste balans

Strategische context

Strategische context

Als er het afgelopen jaar iets duidelijk is geworden, is het dat de wereld onvoorspelbaarder is dan ooit. In de huidige complexe wereld zoeken organisaties naar de juiste balans tussen het beheersen van de huidige uitdagingen en het investeren in de toekomst.

Dit blijkt ook uit de laatste CEO Survey die PwC jaarlijks wereldwijd uitvoert om de inzichten en de verwachtingen van leidinggevenden in kaart te brengen. Een belangrijke uitkomst dit jaar was dat CEO’s beseffen dat ze moeten transformeren en investeren in duurzaamheid en digitalisering om hun organisatie toekomstbestendig te maken.

Onze ‘community of solvers’

Wij koesteren de kracht van onze mensen. Zij vormen de kern van PwC’s wereldwijde strategie ‘The New Equation’. Deze strategie maakt ons ‘purpose’ concreet: we helpen klanten vertrouwen op te bouwen bij hun stakeholders en duurzame resultaten te realiseren. Dit doen we door gebruik te maken van de passie en toewijding van de verschillende perspectieven binnen de ‘community of solvers’. De basis voor het realiseren van onze strategische prioriteiten bestaat uit het continu streven naar en leveren van een dienstverlening met een hoge kwaliteit en het realiseren van duurzame groei. 

Wat onze stakeholders willen 

We zijn voortdurend in gesprek met onze stakeholders: onze collega's, onze klanten en vertegenwoordigers van de gehele samenleving, zoals toezichthouders, overheid, jongerenorganisaties, ngo’s, beroeps- en investeerdersverenigingen, politici en academici. Deze dialogen helpen ons te begrijpen wat stakeholders van ons verwachten en stellen ons in staat onze strategie, onze maatschappelijke rol en ons werk met klanten te verfijnen. 

Lees meer over onze stakeholderdialoog

Om onze ‘purpose’ te bereiken investeren we in partnerschappen en allianties

Samenwerken doen we niet alleen met onze collega's, klanten, stakeholders en de technologiebedrijven waarmee we allianties hebben gesloten. We investeren ook in samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld Boijmans van Beuningen en World Press Photo. Daarnaast hebben we partnerschappen en allianties met een aantal organisaties die actief zijn op het gebied van sociaal ondernemerschap, het milieu of andere duurzaamheidsonderwerpen (zoals gelijke kansen). 

Daarnaast hebben we een communityprogramma. Daarin streven we ernaar een bijdrage te leveren aan de samenleving door onze kennis en vaardigheden – pro bono en onder werktijd – te delen met zogeheten ‘impact-first’ organisaties. Het op deze manier beschikbaar stellen van onze diensten heeft voor deze organisaties de grootste impact. Ook delen wij onze kennis en kunde met onze partners en leren wij van hen.

Jaarbericht 2023

Hoe we de Belastingdienst helpen bij het herstellen van vertrouwen

De Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst wordt in 2020 gesloten. De FSV voldoet niet aan Europese privacywetgeving. Programmadirecteur Arjan Dikmans staat dan een grote opdracht te wachten: het herstellen van vertrouwen van de mensen die in de FSV stonden. Samen met Selwyn Moons, partner bij PwC, werkt hij aan dat grote hersteltraject en vertelt hij over het belang van transparantie. ‘Het herstellen van vertrouwen kan alleen als je het zelf ook uitdraagt.’

Lees meer

Strategische context

Download het hele hoofdstuk (Engels)

Download (PDF of 1.72mb)

Jaarbericht 2022/2023

Download het hele jaarbericht (Engels)

Download (PDF of 10.79mb)

Contact us

Agnes Koops-Aukes

Agnes Koops-Aukes

Voorzitter raad van bestuur, PwC Netherlands

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons