De beste oplossing bedenk je samen

Community of solvers

Community of solvers

Wij zijn een wereldwijd netwerk met bijna 364.000 professionals in 151 landen. Samen beschikken we over een breed scala aan vaardigheden en perspectieven, en dat is precies wat nodig is om de vaak complexe uitdagingen van onze klanten en de samenleving op te lossen.

Vorig jaar introduceerde PwC de term 'community of solvers'. Het weerspiegelt onze overtuiging dat we tot betere oplossingen kunnen komen voor de vraagstukken van vandaag en morgen als we vanuit verschillende achtergronden en invalshoeken kijken naar wat slimmer kan. De sleutel is om de juiste mensen met diverse expertises voor het probleem bij elkaar te brengen. Dat is precies wat er gebeurt binnen de ‘community of solvers’ bij PwC.

Een veilige, inclusieve en diverse samenwerkingscultuur

Een sterke gemeenschap vraagt om een veilige, inclusieve en diverse samenwerkingscultuur. Een omgeving waar mensen zich kunnen uitspreken, zich gewaardeerd voelen en doelgericht werken. Vanuit dat perspectief kijken we niet alleen naar quota op het gebied van gender en culturele diversiteit. De belangrijkste uitdaging voor ons is het samenbrengen van de juiste capaciteiten om problemen met passie, kennis en kunde op te lossen

Be yourself. Be different. Lees meer over ons I&D-beleid

Groeien als ‘community of solvers’

Als nieuwe collega's zich bij PwC aansluiten, besteden we in ons onboardingprogramma aandacht aan een inclusieve cultuur en een veilige omgeving en definiëren we wat werken binnen een ‘community of solvers’ betekent. Hoewel dit op papier misschien logisch lijkt, is het in de praktijk vaak een uitdaging. Wij zijn gewend om in ons eigen vakgebied te werken. Tegelijkertijd hebben wij vaak een focus op projecten binnen een businessunit of Line of Service. 

Om het idee van werken binnen community’s echt tot leven te brengen, worden tijdens de onboarding nieuwe collega’s van verschillende afdelingen en Lines of Service bij elkaar gebracht. Hierdoor kan kruisbestuiving in een vroeg stadium plaatsvinden. Bovendien vragen wij onze mensen, naast hun professionele vaardigheden op hun vakgebied, zich te bekwamen op bredere thema’s, zoals ESG en digitalisering.

Het werken als ‘community of solvers’ stopt niet bij de deur van ons kantoor. Naast een intensieve samenwerking met klanten werken wij ook samen met andere kennispartners. Het afgelopen jaar hebben we contracten getekend met Metabolic en Scorius, twee partners die passen bij onze strategische prioriteiten duurzaamheid en digitalisering.

Community of solvers

Download het hele hoofdstuk (Engels)

Download (PDF of 4.23mb)

Jaarbericht 2022/2023

Download het hele jaarbericht (Engels)

Download (PDF of 10.79mb)

Contact us

Agnes Koops-Aukes

Agnes Koops-Aukes

Voorzitter raad van bestuur, PwC Netherlands

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons