Duurzame groei

Duurzame groei

We hebben financiële middelen nodig als we duurzame investeringen mogelijk willen maken en onze purpose en strategie willen waarmaken. Daarom streeft PwC naar winstgevende groei. Duurzame groei gaat ook over niet-financiële informatie, over het behalen van onze doelstellingen op het gebied van ESG (bijvoorbeeld diversiteit, integriteit). Omdat we alleen financiële groei kunnen realiseren als we in de praktijk doen wat we prediken.

We meten onze impact op de SDG's

Het SDG Impact Measurement (IM) raamwerk van PwC helpt ons onze impact op de samenleving te begrijpen en transparant te zijn. Het ondersteunt ons waardecreatieproces door onze impact te kwantificeren in de lijn van de SDG’s, met als overkoepelend doel bij te dragen aan onze purpose.

Het SDG IM-raamwerk omvat de SDG’s die wij als het meest materieel beschouwen. Over het geheel genomen zijn onze ambities voor 2030 en doelstellingen voor 2024 niet veranderd, afgezien van het formuleren van hogere ambities voor SDG5 (Gendergelijkheid).

Lees meer hoe wij onze impact op de SDG’s meten

Financiële resultaten

Ondanks de huidige uitdagende tijden waren de financiële prestaties van al onze diensten solide. Door de hoge inflatie en de lage werkloosheid wordt het moeilijker om de juiste mensen te vinden. Wij zien een toename in de vraag naar onze diensten en zijn gegroeid ondanks de verkoop van de Global Mobility-praktijk in april 2022.

5%

van omzet voor investeringen

Sociale impact

Onze 'inclusie eerst'-aanpak is de sleutel in onze I&D-strategie. We hebben ons gecommitteerd aan het bereiken van een divers personeelsbestand in 2030, dat een betere afspiegeling is van de bredere structuren waarin we zakendoen. We hebben een diversiteitsambitie voor ons medewerkersbestand gesteld vanuit gender- en etnisch perspectief, uitgewerkt in jaarlijkse ambitieuze doelstellingen voor instroom, promotie en uitstroom.

Lees meer over ons I&D-beleid

Duurzame groei

Download het hele hoofdstuk (Engels)

Download (PDF of 4.23mb)

Jaarbericht 2022/2023

Download het hele jaarbericht (Engels)

Download (PDF of 10.79mb)

Contact us

Agnes Koops-Aukes

Agnes Koops-Aukes

Voorzitter raad van bestuur, PwC Netherlands

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons