Slimme stedelijke regio's

Een veilige stad door een slimme samenwerking gekoppeld aan nieuwe technologieën

Verstedelijking leidt tot meer dichtbevolkte gebieden en uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieubescherming, mobiliteit en een nieuwe maatschappelijke/demografische balans. Dit betekent dat de fysieke en maatschappelijke infrastructuur zal veranderen en er zich een nieuwe onderliggende dynamiek zal ontwikkelen. De informatiemaatschappij rukt op om zich in vrijwel alle facetten van de stad te nestelen. Om binnen deze omgeving te kunnen uitgroeien tot een slimme en veilige stad, moet een stad niet alleen goed zorgen voor zijn inwoners en de manier waarop deze in hun stad leven, werken en ontspannen, maar ook voor de risico's en bedreigingen die hieraan ten grondslag liggen. Bekijk hiernaast de film Smart Urban Transformation.

De technologie biedt vele mogelijkheden om steden slimmer en veiliger te maken. Maar dat wil niet zeggen dat we deze technologie ook naar hartenlust kunnen gebruiken; ze moet eerst door tal van shareholders conform de geldende wet- en regelgeving worden doorgevoerd, gedeeld en aangestuurd. Het delen van data moet bijvoorbeeld veilig zijn. Dat klinkt logisch, maar is het niet. Veiligheid staat voor stadsbewoners ook synoniem voor een gevoel van vrijheid. Dit houdt in dat privacy een absolute vereiste blijft.

Onze aanpak

Bij PwC kijken we naar mogelijke bedreigingen en ontwikkelen we scenario's om deze bedreigingen en risico's het hoofd te bieden én de stad veilig te houden. Steden veilig maken is een kwestie van slimme samenwerking gekoppeld aan het gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden. Steden kunnen niet in hun eentje veilig worden. Ze moeten daarvoor strategische allianties sluiten. Om langdurig effect te hebben moet deze samenwerking gericht zijn op zowel voorkomen als bestrijden. Het is overigens noodzakelijk data te delen waarbij ieders privacy wordt gewaarborgd.

We hanteren een tweeledige aanpak voor uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden:

  1. De eerste aanpak is gericht op fysieke veiligheid: veiligheid op het gebied van vitale infrastructuur, openbaar vervoer, huisvesting, klimaatverandering en de dreiging van terroristische aanslagen, die ieder worden beïnvloed door de dichtbevolkte leef- en werkomgeving binnen steden.
  2. De tweede aanpak is gericht op de ‘warme’ kant van ons leven: sociale integratie, een grotere deelname van ouderen aan onze maatschappij, een soepele persoonlijke, economische en sociale ontwikkeling, die wordt uitgedrukt in de waardering die wij als individu of als groep ervaren.
Pentahelix

Duurzame concurrentie

Succesvolle stedelijke regio’s – smart urban regions – zijn duurzaam concurrerend door een balans tussen economische ontwikkeling, sociale cohesie en kwaliteit van de leefomgeving. De economische groei blijkt groter wanneer deze drie doelen worden samengebracht in een holistische aanpak. Dat is een van de conclusies uit de internationale onderzoeken die PwC sinds 2005 heeft gedaan, onder de noemers iUrban en Cities of Opportunity.

Regionaal ecosysteem

Die integrale benadering in de ‘smart city’ betekent samenwerking vanuit vertrouwen, door alle partijen in het regionale ecosysteem (‘pentahelix’): de publieke en private sector, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen en betrokken burgers, jong én oud. Het vereist flexibiliteit om nieuwe aanpakken uit te proberen in nieuwe verbanden. Vernieuwend leiderschap is noodzakelijk.

Overheid als wendbare facilitator

In deze aanpak transformeert de gemeentelijke organisatie van silo’s naar netwerken en is niet meer de enige dienstverlener – zij treedt op als wendbare facilitator of ketenregisseur tussen de verschillende partijen. De verbinding wordt versterkt door nieuwe technologie en ‘open’ en ‘big’ data, om de meetbaarheid en voorspelbaarheid te vergroten. Samen streven deze partijen naar oplossingen voor gemeenschappelijke problemen en naar het creëren van publieke waarde.

Zo kunnen wij u helpen

Wij zijn in binnen- en buitenland betrokken bij grootschalige transformatieprogramma's, van strategie tot en met uitvoering van smart & safe-city-projecten, met overheden, kennisinstellingen en andere publieke en private sleutelpartijen. Door onze onderzoeken naar smart urban regions hebben wij zeer veel internationale data en kennis beschikbaar die wij graag met u delen.

We verbinden de relaties in de pentahelix tot effectieve partnerships in nieuwe organisatievormen en helpen bij het wendbaar maken van de organisaties. Ook delen wij graag de nieuwste concepten voor leiderschap.

Zo kunnen wij u helpenv

Contact

Martine Koedijk

Martine Koedijk

Partner en sectorvoorzitter Lokale Overheden, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 830 45 41

Volg ons