Digitalisering

Maatschappelijke meerwaarde door digitale innovatie

Digitale technologie biedt grote mogelijkheden aan publieke organisaties. En die mogelijkheden leiden tot veranderende verwachtingen bij burgers, patiënten, studenten en andere groepen in het publieke domein. Hoe kunnen organisaties in de publieke sector met technologie de dienstverlening innoveren en maatschappelijke waarde creëren tegen lagere kosten?

Aanpassing van ICT en organisatie

De burger van vandaag wil onafhankelijk van tijd en plaats toegang hebben tot publieke diensten. Dit is een grote omslag voor organisaties die voorheen vooral offline werkten. Zo kiest de overheid voor digitale loketten en opslag in de cloud. In de gezondheidszorg experimenteert men met mHealth-oplossingen en in het onderwijs worden digitale leermiddelen ontwikkeld om studenten buiten het klaslokaal te bedienen. Is uw organisatie klaar voor de digitale mogelijkheden?

Privacy en cybersecurity

Digitalisering aan de voorkant heeft grote gevolgen voor de inrichting aan de achterkant. ICT-systemen worden grootschalig aangepast. Dit vraagt om speciale aandacht voor privacy van persoonsgegevens, cybersecurity en om flexibiliteit om blijvend in te spelen op nieuwe applicaties en wensen. Hoe veilig zijn uw systemen eigenlijk?

Analyse van big data

Maatschappelijke meerwaarde zal steeds vaker worden bereikt door data-analyse. Zo kan met ‘big data’ van gemeenten de samenhang inzichtelijk worden van verschillende maatschappelijke problemen. En wanneer publieke organisaties geanonimiseerde open data beschikbaar stellen aan derden, kan zo’n ‘open source’ tot innovatie leiden die met alleen publieke investeringen niet haalbaar is.

Zo kunnen wij u helpen

Wij adviseren klanten in de publieke sector hoe digitalisering in hun organisatie van maatschappelijke meerwaarde kan zijn. We ontwerpen de processen voor IT en voor de organisatie, en begeleiden transformatietrajecten. Onze specialisten op het gebied van privacy en cybersecurity zorgen ervoor dat uw systemen en werkwijzen aan de hoogste eisen voldoen. Verder ontwikkelen we samen met Big Data.Company nieuwe toepassingen van data-analyse bij maatschappelijke vraagstukken. Hoe kan digitalisering in uw organisatie de maatschappelijke waarde vergroten?

Contact

Pascal Mannot

Pascal Mannot

Partner Technology & Data Analytics, Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 844 90 08

Volg ons