Duurzame samenleving

Welke stappen kunt u zetten om uw organisatie duurzaam te verbeteren?

Circulaire economie, waardecreatie, social enterprises, sturen op impact, de deeleconomie, duurzame energievoorziening en inclusief ondernemen: elk begrip is een stap in de transitie naar een duurzame samenleving. Wist u dat duurzaamheid een bepalende factor is voor de concurrentiekracht van 'smart urban regions'

Maatschappelijke impact

Wij zien duurzaamheid als de missie van de publieke sector. Maatschappelijke verwachtingen staan van nature aan de basis van waardecreatie door een publieke organisatie. En maatschappelijke impact is het doel waarover de organisatie transparant verantwoording aflegt. Toch wijkt de praktijk vaak hiervan af. Wat is de missie van uw publieke instelling?

De missie van de publieke sector

Meetbare prestaties

Overheden zijn verantwoordelijk voor regelgeving die de transitie ondersteunt. Het is echter niet alleen een kwestie van faciliteren, maar ook van zelf duurzaamheidsprestaties neerzetten. De belangrijkste stap voor elke organisatie is het formuleren van langetermijndoelen voor maatschappelijke prestaties, in dialoog met belanghebbenden. Deze doelen worden vertaald naar sturingsinformatie voor het behalen van uw maatschappelijke prestaties en impact. Wij hebben hiervoor een uniek integrated dashboard ontwikkeld.

Samenwerking en schaalvergroting

Ook door samenwerking tussen publieke instellingen en met de private sector is veel te winnen, want standaardoplossingen zijn er niet. Zo kan het bedrijfsleven door innovatie bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen. Publieke partijen kunnen door kennisuitwisseling en schaalvergroting grote stappen zetten en een businesscase creëren voor private investeringen in duurzaamheid. Digitale middelen en data-analyse helpen meer dan ooit om duurzaamheid te vergroten.

Publieke sector - Zo kunnen wij u helpen

Zo kunnen wij u helpen

Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van een duurzaamheidsstrategie die aansluit op de uitkomsten van uw dialoog met belanghebbenden. Wij helpen vervolgens met de operationalisering hiervan en de vertaling naar sturingsinformatie gericht op uw maatschappelijke impact. Uiteindelijk volgt verantwoording naar uw belangrijkste belanghebbenden door integrated reporting.

Voor overheden onderzoeken we bijvoorbeeld hoe en met welke sturingsinformatie gemeenten hun doelen kunnen halen om van afval grondstof te maken. We beoordelen de optimalisering van de afvalinzameling  en onderzoeken samenwerking met andere publieke en private partijen. Welke duurzaamheidsdoelen stelt uw organisatie?

Contact

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Volg ons