Advisering publieke instellingen

Publieke instellingen: maatschappelijke opgaven, gezamenlijke aanpak

Maatschappelijke opgaven rondom zorg, onderwijs, werk, digitalisering, duurzame-energietransitie en huisvesting zijn nauw met elkaar verbonden. (Semi-)publieke en private partijen hebben elkaar meer dan ooit nodig om die opgaven te vervullen. Dit doen we door verbindingen te leggen tussen partijen en aan oplossingen te werken. Hoe geeft u invulling aan uw maatschappelijke opgaven? Wij ondersteunen u graag bij onder meer de volgende adviseringsvraagstukken (Risk Assurance).

 • Beleid sociaal domein

  - Welke prikkels zet de gemeente in?
  - Hoe groot is de zorgvraag in de gemeente?
  - Hoeveel inwoners heeft de gemeente?
  - Wijkt de zorgvraag per inwoner af van het gemiddelde?

 • Contracten

  - Hoe koopt de gemeente zorg in?
  - Wat voor type contracten kan de gemeente/zorginstelling afsluiten?
  - Hoe verzekert de gemeente/zorginstelling zich van goed contractbeheer?

 • Zorg verlenen

  - Wordt zorg verleend volgens de standaarden?
  - Worden ICT en innovatieve toepassingen gebruikt?
  - Zijn de processen passend ontworpen en effectief?
  - Registreert de gemeente de toepasselijke data?

 • Zorg monitoren

  - Hoe verkrijgen gemeenten en zorginstellingen inzicht in de mate en kwaliteit van verleende zorg?
  - Hoe ontmoedigt de gemeente fraude?

 • Verantwoording

  - Wat zijn de werkelijke kosten?
  - Hoe zijn de kosten opgebouwd?
  - Kunnen administratieve lasten worden verminderd?
  - Zijn de interne processen op orde?
  - Hoe kunnen de gemeente en zorginstellingen verrassingen voorkomen?

 • Beleidsevaluatie

  - Zijn de beleidsdoelen zowel kwalitatief als kwantiatief behaald (zelfredzaamheidsmatrix, uitstroom bijstand etc.)?

Een duurzame relatie voor duurzame oplossingen

Als trusted advisor helpt PwC publieke en private partijen bij het vervullen van maatschappelijke opgaven. Trusted betekent dat wij in een duurzame samenwerking – met het vertrouwen van onze klanten – werken aan duurzame oplossingen. Soms zetten we daarvoor onze adviseurs in. Maar ook uw PwC-accountant, vanuit de natuurlijke adviesfunctie, kan u ondersteunen bij onderwerpen zoals risicomanagement, relaties met verbonden partijen en digitalisering.

Contact

Martine Koedijk

Martine Koedijk

Partner en sectorvoorzitter Lokale Overheden, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 830 45 41

Volg ons