Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Onze adviezen voor de grootste uitdagingen van Nederland

De uitdagingen zijn groot. Herstel uit de coronacrisis is het nieuwste issue op de beleidsagenda, die al overvol was met grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld energietransitie, onderwijs, woningbouw en veiligheid. En dit alles vindt plaats op een moment waarin de beperkingen van marktwerking zichtbaar worden en het accent aan het verschuiven is van aandeelhouders- naar een bredere stakeholderwaarde. In aanloop naar de kabinetsformatie en het regeerakkoord delen onze experts hun visie wat er in de nabije toekomst nodig is om Nederland houvast te bieden bij het aanpakken van de grootste uitdagingen.

Overheid, gebruik het momentum om grote maatschappelijke issues aan te pakken

De Covid-19-crisis heeft de rol van en de waardering voor de overheid vergroot. Volgens PwC’s hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen en voorzitter Publieke Sector Richard Goldstein moet de overheid dit momentum aangrijpen om grote maatschappelijke issues aan te pakken. Ook een sterkere, slagvaardiger overheid kan maatschappelijke problemen niet alleen oplossen. Daarvoor is evenzeer de inzet nodig van burgers, partijen uit het maatschappelijk middenveld, uitvoeringsorganisaties en - nadrukkelijk - ook het bedrijfsleven. Wij streven ernaar deze partijen te verbinden omdat we alleen gezamenlijk in staat zijn oplossingen te zoeken voor duurzame vooruitgang.

Lees het volledige interview

Verkiezingen Nederland

In gesprek over maatschappelijke uitdagingen

Oud-politica Angelien Eijsink en Sanne Maas over Veiligheid

Wat betekent veiligheid in deze veranderlijke tijd? Welke rol kan de Nederlandse defensieorganisatie spelen om onze veiligheid te blijven garanderen - nu en in de toekomst?

Oud-politica Angelien Eijsink en Young PwC professional Sanne Maas gaan hierover in gesprek. Over de uitdagingen die er liggen en het belang van samenwerken om oplossingen te vinden die werken voor de dagelijkse praktijk. Zij laten zich inspireren door de World Press Photo genomineerde foto van Pedro Pardo, die het menselijke gezicht achter het begrip veiligheid laat zien. Hoe kun je vanuit de politiek en als PwC veiligheid blijvend ondersteunen?

Lees meer

Playback of this video is not currently available

0:11:11

Angelien Eijsink over Veiligheid

Arbeidsmarkt - Vergroot motivatie werknemers

Vergroot motivatie werknemers

Nu het demissionair kabinet heeft besloten dat het toeslagenstelsel op de schop gaat, ontstaat meteen de kans het personeelstekort in de zorg deels op te lossen, aldus Bastiaan Starink. Zijn adviezen:

 • Ga bij omscholing uit van de behoeftes van werkgevers.
 • Zorg dat meer werken loont.
 • Vergroot motivatie werknemers door banen aantrekkelijker te maken.

Lees meer

Maak maatschappelijke vraagstukken leidend in belastinghervorming 

Het kabinet presenteerde vorig jaar in zijn zogenoemde ‘bouwstenenrapport’ beleidsopties voor het toekomstbestendig maken van het belastingstelsel waarmee een nieuw kabinet aan de slag kan gaan. PwC vindt dat hierbij niet de fiscaliteit, maar de maatschappelijke vraagstukken leidend moeten zijn. 

 • Er is momentum voor een fundamentele herziening van het belastingstelsel.
 • Een randvoorwaarde daarvoor is hogere budgetten voor de uitvoering.
 • Vergroening van het belastingstelsel moet uit de formatie komen. 

Lees meer

Verhoog de digitale dijken

Terwijl het aantal hackaanvallen blijft toenemen, wil het demissionair kabinet de encryptie van berichtenapps verzwakken. Een slecht plan, vindt Bram van Tiel. In de strijd tegen cybercrime moet de overheid juist de digitale dijken ophogen. 

 • Meer geld voor cybersecurity en focus op het ontwikkelen van veilige systemen.
 • Vergroot het bewustzijn en de kennis van burgers en professionals.
 • Zet in op meer en betere informatiedeling tussen organisaties.

Lees meer

Verkoopstop nieuwe brandstofauto’s in 2030 is haalbaar 

De ambitie uit het Klimaatakkoord om vanaf 2030 alleen nog maar volledig elektrische nieuwe auto’s te verkopen in Nederland is haalbaar. In dat jaar zijn er voldoende, betaalbare modellen op de markt, genoeg laadpunten én voldoende groene stroom om die auto’s te laten rijden. Dat blijkt uit het PwC-onderzoek ‘De haalbaarheid van 28 miljard elektrische autokilometers in 2030’.

 • Tot 2030 groeien we toe naar 1,9 miljoen volledig elektrische auto's. 
 • Geleidelijke toename elektrische auto’s is cruciaal om infrastructuur op orde te krijgen. 
 • Oproep aan een volgend kabinet: maak een integrale mobiliteitsvisie. 

Lees meer

Focus op leerling, niet op techniek

Het ministerie van Onderwijs doet er goed aan met andere, betrokken departementen een meer integrale visie te vormen op onderwijs, de rol van techniek en de gezondheid van jongeren.

 • Stel daarbij technologie niet centraal.
 • Kijk bij de technische transformatie naar de gewenste leerresultaten.
 • Zorg voor een goede leefomgeving op scholen. 

Lees meer

Centrale regie en sterker politiek mandaat nodig voor digitalisering

Als de overheid de uitvoering van overheidsbeleid wil verbeteren, ontkomt ze er niet aan haar digitale infrastructuur te verbeteren. Hiervoor is meer centrale regie en een sterker politiek mandaat nodig. Onze adviezen daarbij zijn:

 • Laat de top van ministeries ownership nemen.
 • Zorg voor tijdelijk extra budget, niet structureel.
 • Beloon ministeries die het goed doen.

Lees meer

Veiligheid is van vele ministeries

De digitale wereld heeft zich inmiddels verweven met de fysieke wereld. Mede daardoor is een fundamenteel andere benadering van het begrip veiligheid nodig.

 • Beleg veiligheid bij alle ministeries die ermee te maken hebben.
 • Betrek bedrijven en burgers.
 • Pas HR-beleid aan om gewenste vaardigheden in huis te halen.

Lees meer

Een ministerie van Wonen

Om de problemen op de woningmarkt op te lossen is een minister van Wonen nodig die de centrale regie over de bouw en de planning van nieuwe woningen terugpakt.

 • Afschaffing of verlaging verhuurdersheffing is niet genoeg.
 • Breng een minister van Wonen terug, met een eigen ministerie en een eigen begroting.
 • Minister gaat niet alleen over de woningcorporaties, maar over alle betrokken partijen.

Lees meer

Zorg in de toekomst

Zorg in de toekomst: beter én tegen lagere kosten

De uitdaging van de gezondheidszorg: hoe behouden en verbeteren we de al kwalitatief goede en toegankelijke zorg, en hoe verlagen we tegelijkertijd de totale kosten daarvan? Drie grote vraagstukken verdienen aandacht en oplossingsrichtingen:

 • Versnellen en opschalen van innovatie van zorg
 • Behouden van toegankelijkheid en betaalbaarheid van medicatie
 • Aanpakken van arbeidsmarktproblematiek

Lees meer

'Veel burgers vragen zich nu af: werkt de overheid voor mij? Dat vereist een hernieuwde verhouding tussen overheid en burgers. En gebaseerd op vertrouwen in plaats van wantrouwen.'

Jan Willem Velthuijsen - hoofdeconoom PwC

{{filterContent.facetedTitle}}

Volg ons