Waarde toevoegen in tijden van verandering

21/12/21

Een digitaal kompas voor auditcommissies

De omgeving waarin organisaties opereren verandert steeds sneller. Thema’s als digitalisering, disruptie en duurzaamheid domineren de boardroomagenda. Ook governance is sterk in beweging: de focus is verschoven van winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde op de korte termijn naar meervoudige waardecreatie voor een brede groep stakeholders op de lange termijn. Een andere pijler van hedendaags goed bestuur - naast langetermijnwaardecreatie - is de toenemende aandacht voor cultuur en gedrag in organisaties. Continue verandering is dus de enige constante. Dat vraagt om een andere aansturing van organisaties en het toezicht daarop door de raad van commissarissen, ondersteund door de auditcommissie. Scherp navigeren is daarbij geboden. Deze publicatie wil fungeren als een digitaal kompas dat voorzitters en leden van auditcommissies richting geeft om waarde toe te voegen in tijden van verandering.

Deze publicatie vindt zijn oorsprong in het programma Commissarissenontmoetingen.
Kijk op www.pwc.nl/commissarissenontmoetingen voor meer informatie.

Contact

Jacobina Brinkman

Jacobina Brinkman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 131 80 21

Huub Wüst

Huub Wüst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 318 28 83

Jos de Groot

Jos de Groot

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 314 95 34

Volg ons