Digitalisering en immateriële activa

De impact van digitalisering verwerkt in een verrekenprijs-beleid

Dankzij digitalisering is het voor bedrijven niet langer nodig om lokaal gevestigd te zijn in landen om de markt te kunnen bedienen en om waarde uit die markten te kunnen halen. De centralisatie die daaruit volgt, leidt tot unilaterale belastingmaatregelen en voorgestelde wijzigingen van het internationale vennootschapsbelastingstelsel door de OESO, om de winst opnieuw te verdelen over de markten. Tegelijkertijd worden internationale bedrijven gedwongen door grote wereldwijde trends om ook meer gedecentraliseerde spelers te worden, met fysieke aanwezigheid en immateriële activa in lokale markten. 

Al deze trends hebben invloed op de waardeketens van bedrijven, op verrekenprijsmodellen en de verdeling van belastbaar inkomen. Hoe ontwerpt u een beleid voor interne verrekenprijzen dat geschikt is voor waardecreatie binnen uw bedrijf?

Country by Country reporting

Digitalisering verandert business

Digitalisering van Industry 4.0 heeft de manier veranderd waarop bedrijven hun producten ontwikkelen, produceren en op de markt brengen, maar ook de manier waarop ze hun klanten targeten en bedienen. Nieuwe geavanceerde technologieën en data-analyse beïnvloeden de manier waarop bedrijven zijn gestructureerd en hun aanbod en strategieën beheren. Een productaanbod kan een dienstenaanbod worden en schaalbaar zijn zonder extra marginale kosten.

Fiscale tegenmaatregelen

Dankzij krachtige nieuwe immateriële activa is lokale aanwezigheid niet langer vereist om waarde uit lokale markten te halen. Het (politieke) beeld bestaat dat dit leidt tot een onevenwichtige verdeling van belastingrechten. Deze door technologie gedreven 'extreme' centralisatie, de zogenaamde schaal zonder massa, heeft fiscale tegenmaatregelen in gang gezet zoals unilateraal geïnitieerde belastingen op digitale diensten om belastingrechten (opnieuw) te verdelen over de lokale markten.

digitalisering en immateriele activa

OESO heeft wijzigingen voorgesteld

Mede om een ​​spinnenweb van unilaterale maatregelen te voorkomen, heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) twee consultatiedocumenten vrijgegeven om wijzigingen in het internationale vennootschapsbelastingstelsel voor te stellen, om een verhoging van de lokale belastingrechten te bereiken (door her-allocatie van winsten) en te zorgen voor een minimale winstbelasting. Deze fiscale tegenmaatregelen komen naast de huidige verrekenprijsregels.

Wereldwijde trends

Naast die digitale en fiscale ontwikkelingen, zorgen ook de wereldwijde krachten van handelsoorlogen, protectionisme, roep om (data)regulering en lokale klantvoorkeuren ervoor dat bedrijven strategieën veranderen en een mondiale maar ook meer gedecentraliseerde speler worden. Als gevolg hiervan is er een verschuiving van bedrijven die vanuit een gecentraliseerd model wereldwijd opereren naar bedrijven die lokaal opereren in de landen waar hun klanten zich bevinden met aanwezigheid en mogelijk meer niet-routinematige immateriële activa (voor marketing) op de lokale markten.

Nu van gedachten wisselen over waardecreatie

De perfect storm van digitalisering, belastingmaatregelen en wereldwijde trends heeft een directe invloed op de waardeketens van bedrijven, gerelateerde verrekenprijsmodellen en de toewijzing van belastbaar inkomen. Daarom is het van cruciaal belang om nu van gedachten te wisselen over waardecreatie binnen een bedrijf en een passende transfer-pricing-aanpak te ontwerpen.

Hoe kan PwC helpen?

We kunnen: 
  • een waardeketenanalyse uitvoeren om de immateriële activa te identificeren en te documenteren, als onderdeel van de verrekenprijsmethodologie.

  • helpen bij het ontwerpen van een verrekenprijsbeleid.

  • professioneel inzicht bieden om precies uit te leggen wat de voorgestelde wijzigingen van de OESO betekenen voor uw onderneming en de potentiële impact van de voorstellen van de OESO kwantificeren.

  • helpen bij interactie met interne stakeholders (bijv. De C-suite).

digitalisering en immateriele activa
Volg ons

Contact

Michel van der Breggen

Michel van der Breggen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 096 08 97

Jeroen Peerbooms

Jeroen Peerbooms

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 133 46 77

Erwin van den Bree

Erwin van den Bree

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 104 56 53

Bert Middelkoop

Bert Middelkoop

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 218 52 73

Marthe Kleinjan

Marthe Kleinjan

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 818 70 15

Hide