Transfer pricing voor financiële transacties en financiële dienstverleners

Transfer pricing staat absoluut in de schijnwerpers, zowel voor financiële transacties (FT) binnen multinationals in alle industrieën, als voor transacties specifiek binnen bedrijven in de financiële sector (FS). In deze complexe gebieden van verrekenprijzen worden bedrijven geconfronteerd met de huidige, strengere vereisten en een streng auditklimaat. Deze complexiteit zal naar verwachting alleen maar toenemen, gezien de ontwikkeling van het regelgevingslandschap gedreven door de OESO en de Europese Commissie, en specifieke benaderingen en richtlijnen die door lokale belastingautoriteiten over dit onderwerp worden vrijgegeven. Hoe gaat u ervoor zorgen dat uw verrekenprijsbeleid in overeenstemming is met de nieuwste richtlijnen, vereisten en relevante ontwikkelingen?

FT TP voor multinationals in alle industrieën en FS-bedrijven

Op het gebied van FT ondersteunt ons team van experts multinationals in verschillende industrieën met robuust beleidsontwerp, tooling en technologie om ervoor te zorgen dat de verrekenprijzen van financiële transacties zakelijk zijn en blijven.

Voor FS-klanten maken we gebruik van onze brede expertise en kennis over de branche en de specifieke intercompany-transacties die binnen dergelijke bedrijven plaatsvinden.

PwC Nederland is marktleider in zowel FT- als FS-transfer pricing.

Hoe PwC kan helpen

We kunnen u ondersteunen bij het ontwerpen van uw interne financieringsbeleid, door het opnemen van treasury-procedures en -kaders, benchmarktechnologie, documentatietemplates en implementatieondersteuning. We hebben brede expertise en een uitgebreid pakket diensten in FT- en FS-transfer pricing.

FT transfer pricing

  • Beleidsontwerp gecombineerd met tooling en technologie.

  • Ontwerp en documentatie van cash pool-beleid.

  • Ondersteuning bij controverses en geschillen die voortvloeien uit vragen van lokale belastingautoriteiten over complexe financieringsstructuren binnen de groep. Ons team heeft een uniek en uitgebreid trackrecord in geschillen en procesvoering waarbij FT transfer pricing in het geding was.

  • Financiële modellen en kwantitatieve analyses om risico’s te bepalen en te mitigeren.

FS transfer pricing voor banken, verzekeraars, market makers, vermogensbeheerders, enz.

  • Financiering van de aankoop van onroerend goed, inclusief LTV-testen (loan-to-value) en gerelateerde financiële modellering, structurering van financiën en rente-benchmarkanalyses.

  • Ontwerp en ondersteuning van verrekenprijsmodellen voor fondsstructurering, activabeheer, hoofdkantoordiensten, (her)verzekeringstransacties, (wereldwijde) leningen, immateriële activa en technologie (inclusief de toepassing van de innovatiebox), winsttoewijzing aan (server) PE's en meer.

Expertise op het gebied van belastingen, onroerend goed, juridische zaken en treasury

We werken actief samen met onze gespecialiseerde collega's van de (FS) belasting-, juridische en treasury-adviesteams, wat een uitgebreid en end-to-end serviceaanbod mogelijk maakt. We gebruiken technologie in toenemende mate om efficiëntie en optimalisaties te creëren, maar ook voor uw interne gebruik en beleidsimplementatiedoeleinden. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de prijs van uw leningen en cash pool-transacties bepalen.

Volg ons

Contact

Michel van der Breggen

Michel van der Breggen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 096 08 97

Jeroen Peerbooms

Jeroen Peerbooms

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 133 46 77

Arnout van der  Rest

Arnout van der Rest

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 134 09 70

Erwin van den Bree

Erwin van den Bree

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 104 56 53

Bert Middelkoop

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 218 52 73

Marthe Kleinjan

Marthe Kleinjan

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 818 70 15

Hide