End-to-end transfer pricing

End-to-end transfer pricing voor strategische controle

De continue ontwikkeling van technische capaciteiten, waaronder digitalisering, maakt het mogelijk om de end-to-end-implementatie van uw transfer pricing-beleid te verbeteren en te verfijnen. Deze wijziging kan continue bijstelling van uw verrekenprijzen mogelijk maken, wat resulteert in een minimalisering van (ongewenste) aanpassingen aan het einde van het jaar.  

Tegelijkertijd kunt u voldoen aan de verhoogde verwachtingen en eisen van zowel de belastingdienst als externe accountants door hen te laten zien dat uw verrekenprijzen direct worden weerspiegeld in de stromen waar ze betrekking op hebben.

Data, digitalisering en handmatige processen stroomlijnen 

Grote hoeveelheden data zijn beschikbaar, maar hoe kunt u deze op een efficiënte en succesvolle manier gebruiken? Dit vereist onder andere een duidelijk overzicht, een strategische aanpak, de juiste tooling en technologie. Daarbij moeten handmatige en ad-hoc-processen goed gestructureerd en eventueel geautomatiseerd worden om zo aan de verrekenprijs-regelgeving als ook aan de rapportagevereisten voor indirecte belastingen te voldoen.

Centraal definiëren, decentraal uitvoeren

Hoewel de eindverantwoordelijkheid met betrekking tot strategische verrekenprijzen voornamelijk ligt bij het senior fiscale management, is de verantwoordelijkheid voor de feitelijke implementatie van inter-company-prijzen en compliance-kwesties verspreid over het bedrijf. Het hele proces omvat meerdere overdrachten tussen belastingafdelingen, regionale/ wereldwijde controllers, financiën, shared services, informatietechnologie en externe adviseurs. Bij gebrek aan overzicht of coördinatie kunnen fouten of verkeerde afstemming ontstaan bij elke stap in het proces vanwege:

 • Onduidelijkheden in wie waarvoor verantwoordelijk is.

 • Handmatige, informele, ad hoc-doorgevoerde aanpassingen.

 • Accountingbeleid- of data-mismatches.

 • Onvoldoende processen om gegevens op elkaar aan te sluiten en af te stemmen.

 • Een te grote afhankelijkheid van persoonlijke relaties of specifieke functie-’specialisten’.

 • Ongedocumenteerde interpretaties van dubbelzinnige termen in inter-company-overeenkomsten.

Aanzienlijke risico's en frustraties

Een onjuiste implementatie van een transfer pricing-beleid kan een multinationale organisaties blootstellen aan aanzienlijke risico's, waaronder compliance- en fiscale risico's en inefficiënties - om maar te zwijgen over frustraties bij eenieder die in het proces betrokken is.

Dus, hoe komt u tot een efficiënte, allesomvattende implementatie van uw verrekenprijzenbeleid? Wij kunnen u helpen.

End to end transfer pricing

Hoe PwC kan helpen

Onze experts kunnen u helpen met verrekenprijzen als een end-to-end (E2E) proces. We brengen de bredere keten van activiteiten samen in een duidelijk gedefinieerd proces, geïntegreerd met uw financiële en operationele systemen. Hiervoor brengen we meerdere interne functies samen om de vereiste procedures en processen te adresseren en deze af te stemmen. We identificeren de verantwoordelijkheden van de verschillende functies in het proces en welke (bestaande) technologie gedurende het hele proces wordt gebruikt. E2E transfer pricing vertaalt het transfer pricing design in verrekenprijzen die correct wordt weergegeven in jaarrekeningen en belastingaangiften, terwijl de mogelijke voordelen verder reiken dan belastingen.

Dit hele proces leggen we vast in een transfer pricing control framework dat u in staat zal stellen eenieder die bijdraagt aan het proces verantwoordelijk te houden voor zijn/haar/hun bijdrage daaraan. Dit leidt dus niet tot meer verantwoordelijkheden voor de fiscale afdeling, maar tot duidelijkheid waar die verantwoordelijkheden wel liggen. 

Mogelijke voordelen van E2E-verrekenprijzen

 • Tijdig en op efficiënte wijze voldoen aan rapportagevereisten.

 • Vermindering van tijdbeslag van Finance resources voor berekeningen en ten tijde van belastingcontroles.

 • Het vaststellen van nauwkeurigere correcte verrekenprijzen op transactieniveau, waardoor eventuele indirecte belastingen correcties worden beperkt.

 • Ondersteuning van de communicatie met belastingautoriteiten op elk niveau met als gevolg:

  • vermindering van auditrisico's,
  • reducering van tijd en kosten van auditverdediging.
 • Verbetering van de efficiëntie bij interne controles en coördinatie tussen afdelingen.

 • Ontwikkeling van een sneller ‘close’- proces.

 • Standaardiseren van dataverzamelingsprocessen en verrekenprijsberekeningen.

 • Rationalisatie van IT-/ systeeminvesteringen.

 • Verbetering van het fiscale liquide middelen-management.

 • Het efficiënt uitvoeren van een verrekenprijzen-scenario-analyse.

Op maat gemaakte benadering van elk E2E-project

De transfer pricing-professionals van PwC hebben veel ervaring en kunnen u helpen uw E2E-transfer pricing-strategie te ontwerpen of opnieuw uit te vinden. We werken altijd aan een op maat gemaakte aanpak die aan uw individuele behoeften voldoet. Daarnaast kunnen we u ook een geïntegreerde aanpak bieden die verrekenprijzen, indirecte belastingen en fiscale rapportage combineert. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe we u kunnen helpen een strategische, E2E-aanpak te hanteren bij de uitvoering van uw verrekenprijzen.

Volg ons

Contact

Michel van der Breggen

Michel van der Breggen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 096 08 97

Jeroen Peerbooms

Jeroen Peerbooms

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 133 46 77

Erwin van den Bree

Erwin van den Bree

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 104 56 53

Bert Middelkoop

Bert Middelkoop

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 218 52 73

Marthe Kleinjan

Marthe Kleinjan

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 818 70 15

Hide