End to end transfer pricing

Een end-to-end strategie betekent een einde maken aan verwarring over prijszetting via overdracht

Overheden over de hele wereld zijn gefocust op verrekenprijshandhaving als een voorkeursmethode voor het vergroten van belastinginning, wat leidt tot agressievere audits en verrekenprijstariefcontroles voor multinationale ondernemingen.

Een nieuwe, meer strategische aanpak van transfer pricing management

Hoewel de naleving van verrekenprijzen in de eerste plaats een zaak is van senior belastingfunctionarissen, is de verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke uitvoering van transacties tussen bedrijven over het algemeen verspreid over een brede keten van vaak losse interne functies en verre kantoren.

Het hele proces omvat meestal meerdere overdrachten tussen belasting, regionaal / globaal controllership, gedeelde services, informatietechnologie en externe adviseurs. Bij afwezigheid van uniform toezicht of coördinatie kunnen zich fiscaal ongezonde condities ontwikkelen op elk transactiepunt. Deze kunnen zijn:

 • Onduidelijkheid van verantwoordelijkheid
 • Handmatige, informele, "ad hoc" praktijken
 • Grenzen van accounting-beleid of data komen niet overeen
 • Onvoldoende mechanismen voor verzoening
 • Een overdreven vertrouwen in persoonlijke relaties of specifieke functiehelden
 • Ongedocumenteerde interpretaties van ambigue voorwaarden in overeenkomsten tussen bedrijven

Het is gemakkelijk om te zien hoe deze voorwaarden multinationale organisaties kunnen blootstellen aan significante risico's, waaronder compliance- en belastingrisico's (materiële fouten) en grote inefficiënties - om nog maar te zwijgen van frustraties als gevolg van onderbrekingen in de uitvoeringsketen.

Het is duidelijk dat verrekenprijzen moeten worden aangepakt als een meer holistisch, end-to-end (E2E) proces, een proces dat de bredere activiteitenketen samenbrengt tot een goed gedefinieerde reeks procedures - van strategie tot en met uw financiële en operationele systemen, uw lokale financiële overzichten en belastingaangiften.

End-to-end uitvoering van transfer pricing: het waard op elk niveau

Hoewel het proces van het onderzoeken van meerdere interne functies en het aanpakken van uw procedures, personeel en technologie lang en complex kan zijn, kunnen de voordelen van een meer strategische E2E-verrekenprijsuitvoering wijdverbreid en langdurig zijn. Deze omvatten:

 • Voldoen aan wettelijke vereisten op een meer tijdige en efficiënte manier
 • Het verminderen van auditrisico's en het verlagen van de kosten van auditverdediging
 • Betere interne belastingcontroles handhaven
 • Het ontwikkelen van een sneller sluitproces
 • Standaardiseren van gegevensverzamelingsprocessen en verrekenprijsberekeningen
 • Rationalisatie van IT / systeeminvesteringen
 • Het verbeteren van het beheer van de geldbelasting
 • Efficiënte scenarioanalyse van transfer pricing uitvoeren
 • Verlaging van de kosten voor indirecte belastingen

Verbeterde compliance, transparantie, efficiëntie en communicatie

De transfer pricing-professionals van PwC kunnen u helpen uw E2E-strategie en -processen opnieuw uit te vinden, wat leidt tot een meer gestroomlijnde aanpak, vermindering van de werklast, hogere nauwkeurigheid van kosten, aanzienlijk verbeterde transparantie en - niet het minst - goed gepositioneerde documentatie ter ondersteuning van toekomstige beoordelingen, inclusief lokale beoordelingen wettelijke controles.

Contact

Gaby Bes

Gaby Bes

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 41 44

Volg ons