Global Coordinated Documentation

Wereldwijde coördinatie, lokale naleving: overal gereedheid

De kwestie van nieuwe verrekenprijsdocumentatie en rapportagevereisten door de OESO in september 2014 betekent onvermijdelijk een aanzienlijke toename van de nalevingslast voor multinationale ondernemingen in de komende jaren. Dientengevolge moet de voorbereiding van verrekenprijsdocumentatie niet langer worden beschouwd als louter een compliance activiteit, maar moet deze in plaats daarvan een inherent onderdeel worden van het strategische belastingrisicobeheer van de groep.

Groepen zullen in de toekomst worden verplicht om maximaal vier niveaus van documentatie voor te bereiden (basisbestand, lokaal bestand, rapport voor afzonderlijke landen en teruggave van lokale informatie). Zoals de wereldkaart illustreert, zijn er al belastinginstanties die de lokale goedkeuring van deze nieuwe OESO-aanpak hebben aangekondigd en de meeste belastingautoriteiten zijn bezig met het ontwikkelen van een actieplan om deze veranderingen aan te pakken. Het zal van cruciaal belang zijn ervoor te zorgen dat de gegevens consistent worden gepresenteerd aan belastingautoriteiten overal ter wereld die een geharmoniseerde en geïntegreerde aanpak vereisen. Dit zal de druk op de systemen van een groep waarschijnlijk vergroten om de brongegevens tijdig te leveren en druk uitoefenen om de voorbereiding van alle relevante documenten centraal te coördineren.

Deze botsing - toenemende globalisering, geconfronteerd met wereldwijd steeds zwaarder wordende naleving - is voor veel multinationals een nieuw gevoel van urgentie om effectieve en consistente documentatie over transfer pricing te behouden in alle belastingjurisdicties waarin zij zaken doen.

PwC's wereldwijde gecoördineerde documentatie ™: een uniform en efficiënter kader

Om tegemoet te komen aan de toegenomen transparantie- en openbaarmakingsvereisten, hebt u een efficiënt en consistent kader nodig voor het produceren van de documentatie die nodig is om uw beleid voor verrekenprijzen te verdedigen. De Global Coordinated Documentation (GCD) -service van PwC is ontworpen om u daarbij te helpen.

GCD zal de ontwikkeling van robuuste, gecoördineerde wereldwijde verrekenprijsdocumentatie mogelijk maken en het zal u in staat stellen om te bepalen waar uw inspanningen moeten worden geconcentreerd en middelen moeten worden ingezet - ervoor te zorgen dat aan alle specifieke vereisten van de lokale belastingdienst wordt voldaan, zonder verlies van consistentie tussen de territoria.

Wat de service biedt

Ons GCD-aanbod kan u helpen om:

  • Analyseer de potentiële implicaties voor uw groep van deze nieuwe vereisten en identificeer corrigerende acties die voorafgaand aan de implementatie moeten worden ondernomen;
  • Bereid centraal het hoofdbestand en het 'kern'-lokale bestand voor met behulp van het GCD-concept. Dit 'kern'-document wordt vervolgens door elk land gebruikt als onderdeel van het rapport' Lokaal bestand ', met de hulp van ons team dat wordt ingezet waar u ook zaken doet; en
  • Analyseer de resultaten van uw land per landrapport, inclusief het identificeren van de mogelijke risico's in, en het bekijken van de consistentie van onthullingen met, het hoofdbestand, het lokale bestand en lokale informatie.

Contact

Gaby Bes

Gaby Bes

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 41 44

Volg ons