Country by country reporting

De definitieve richtsnoeren van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over documentatie over verrekenprijzen en rapportage per land (CbCR) vormen een belangrijke ontwikkeling voor de multinationals van vandaag (MNO's). De OESO heeft verklaard dat de CbCR-gegevens eind 2017 beschikbaar zouden zijn voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. CbCR zal MNO's verplichten informatie te verstrekken over hun algemene toewijzing van winst, betaalde belastingen en bepaalde indicatoren van economische activiteit tussen de landen waarin zij actief zijn.

In eerste instantie beschouwd als een puur compliancelast, is deze opvatting snel geëvolueerd, aangezien het steeds duidelijker wordt dat CbCR voor grote transparantie, technische, operationele en systeemuitdagingen voor bedrijven kan zorgen. Als gevolg hiervan plannen veel bedrijven hun reactie op CbCR nu. Betrokkenheid bij de directie is van cruciaal belang en het vermogen van uw organisatie om te voldoen aan dergelijke gedetailleerde gegevensverzoeken, in combinatie met de gevoeligheid van de te verstrekken informatie, maakt deze ontwikkeling een belangrijk probleem voor het senior management.

Onze animatie zal u helpen begrijpen wat er nodig is voor CbCR en hoe dit past in bredere verrekenprijsvereisten, evenals hoe u een plan kunt opstellen om de komende veranderingen aan te pakken.

Contact

Gaby Bes

Gaby Bes

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 41 44

Volg ons