Value Chain Analysis

Bevestigende methode

Value Chain Analysis (VCA) helpt CFO's en in-house fiscalisten bij het beantwoorden van deze vraag. Met VCA identificeren we alle activiteiten in uw wereldwijde onderneming, hoe elk van deze bijdraagt ​​aan de algehele waardecreatie en hoe dit overeenkomt met de verdeling van wereldwijde winst. VCA is een methode om de resultaten van meer traditionele methoden, waarop het meeste transfer pricing-beleid is gebaseerd, te bevestigen.

Argumentatie voor geschillen

VCA helpt u bij het adresseren van conclusies die belastingautoriteiten trekken op basis van hun eigen analyses van Country-by-Country Reporting. VCA biedt u overtuigende argumenten om geschillen te beslechten of om unilaterale en bilaterale verrekenprijsafspraken te maken.

Value Chain Analysis geeft u inzicht in uw fiscale positie, om u voor te bereiden op een transparantere wereld.

Value Chain Analysis
Volg ons

Contact

Michel van der Breggen

Michel van der Breggen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 096 08 97

Jeroen Peerbooms

Jeroen Peerbooms

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 133 46 77

Arnout van der  Rest

Arnout van der Rest

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 134 09 70

Erwin van den Bree

Erwin van den Bree

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 104 56 53

Bert Middelkoop

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 218 52 73

Marthe Kleinjan

Marthe Kleinjan

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 818 70 15

Hide