Pillar Two

Pillar Two

Pillar Two voorziet in een belastingstelsel met een minimum effectief belastingtarief van 15% per jurisdictie. Bedrijven met een wereldwijde omzet van meer dan 750 miljoen euro zullen binnen de scope vallen van Pillar Two. Wanneer het effectieve belastingtarief (ETR) in een jurisdictie onder het overeengekomen minimum ligt, zal de nieuwe regeling de verschuldigde belasting aanvullen tot het minimale tarief van 15% per jurisdictie waar de belastingplichtige inwoner is. 

Voor de berekening van de ETR worden in Pillar Two twee nieuwe concepten geïntroduceerd: De GloBE tax base (GloBE-belastinggrondslag) en de Covered taxes (verschuldigde winstbelasting). De GloBE-belastinggrondslag is de "arm's length" winst vóór belasting zoals volgt uit de jaarrekening na een groot aantal aanpassingen en eliminaties. De verschuldigde winstbelasting is de werkelijk betaalde winstbelasting vermeerderd en/of verminderd met bronbelastingen en een aantal andere aanpassingen.

Impact analyse

Om duidelijk inzicht te krijgen in hoe Pillar Two uw bedrijf kan beïnvloeden, heeft PwC een pilot ontwikkeld. Het doel van de pilot is om inzicht te krijgen in de financiële impact van Pillar Two en de Data-Gap en complexiteit. Dit inzicht kan worden gebruikt om een interne business case voor Pillar Two op te stellen. Download de flyer van de Pillar Two pilotfase voor meer informatie over onze aanpak.

Financial impact

De GloBE regels

De belangrijkste regel van Pillar Two is de zogenaamde Income Inclusion Rule (IIR), die een aanvullende heffing oplegt op basis van een per-jurisdictiebenadering,  indien een entiteit (of entiteiten) niet onderworpen is (of zijn) aan een geconsolideerde ETR van 15% in die betreffende jurisdictie. Daarnaast zal de Undertaxed Payments Rule (UTPR) als achtervang fungeren en van toepassing zijn wanneer de aanvullende heffing niet volledig door de IIR is opgevangen, inclusief de jurisdictie van de Ultimate Parent. De IIR en de UTPR worden samen de GloBE-regels genoemd.

Wanneer zullen deze regels in werking treden?

Deze regels zullen naar verwachting op 31 December 2023 in werking treden, met uitzondering van de regel inzake onderbelaste betalingen (UTPR), die op 31 december 2024 in werking zal treden.

Impact van Pillar Two - onze dienstverlening

Bedrijven moeten rekening houden met de impact van Pillar Two in hun prognoses en beslissingen voor de toekomst, alsook met de implicaties van Pillar Two voor hun compliance-systemen. Wij kunnen bedrijven helpen met de volgende vragen: 

  • Wat is de impact van Pillar Two op mijn bedrijf? Wij hebben ook een Pillar one en Two impact modeling tool beschikbaar.

  • Wat is de impact op het effectieve groepsbelastingtarief en hoeveel aanvullende belasting is er verschuldigd op basis van Pillar Two?

  • Wat zijn de (compliance) vereisten van Pillar Two voor mijn organisatie en waar staan we nu? 

  • Hoe kunnen de fiscale, boekhoudkundige, consolidatie-, rapportage- en IT-processen inclusief datastromen worden verbeterd om Pillar Two ready te worden?

  • Hoe zouden we onze structuur kunnen aanpassen om klaar te zijn voor de invoering van Pillar Two?

PwC's Market Taxation Analyser (MARTA) tool

Playback of this video is not currently available

1:43

Om duidelijk inzicht te krijgen in hoe het OESO-voorstel met twee pijlers uw bedrijf kan beïnvloeden, heeft PwC de Market Taxation Analyzer (MARTA) ontwikkeld. Deze tool maakt gebruik van een combinatie van openbaar beschikbare informatie en uw eigen direct beschikbare gegevens, ingediend via een op Excel gebaseerde informatie. Het gebruik van de tool is onderdeel van de pilot impact analyse zoals hierboven weergegeven.

Pillar II Slidedeck

Klik hier voor Pillar II slidedeck

EU-richtlijn Pillar II

Deze presentatie is slechts een overzicht op hoog niveau van de nieuwe regels in de richtlijn in vergelijking met de blauwdruk. Voor meer informatie en vragen kunt u contact met ons opnemen.
EU Directive on Pillar II

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}
Volg ons

Contact

Liesbeth De Groot - Meijer

Liesbeth De Groot - Meijer

Senior manager Tax, PwC Netherlands

Tel: +31(0) 6 51051741

Reinout Van Gelder

Reinout Van Gelder

Partner - ITS, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 1483 95 98

Hide