Klantcase

ESG-‘upskilling’ biedt bank basis voor duurzame vooruitgang

ESG-‘upskilling’ biedt bank basis voor duurzame vooruitgang
  • Casestudie
  • 14 aug 2023

Marktsector

Financiële sector

Onze rol

Ontwikkeling programma ESG-upskilling

Door

PwC Nederland Consulting

Binnen de financiële sector neemt de aandacht voor duurzaamheid met de dag toe. Een Nederlandse grootbank merkte ook in de dagelijkse praktijk een toename van het aantal vragen rondom ESG, zowel aan klantzijde als intern. De bank zette vervolgens een belangrijke stap richting duurzame vooruitgang en ontwikkelde samen met PwC een ESG-bijscholingsprogramma voor alle medewerkers.

Alle medewerkers op het juiste kennisniveau

Bedrijven zoeken naar manieren om hun ESG-strategie (environmental, social, governance) tot leven te wekken. Zo ook een Nederlandse grootbank. De bank moet niet alleen aan EU-duurzaamheidsregels voldoen, maar heeft ook te maken met toenemende druk van buitenaf.

ESG en duurzaamheid is een maatschappelijk thema. De rol die de bank op dit thema pakt is elementair voor het imago, de concurrentiepositie en de geloofwaardigheid van een organisatie die zo midden in de samenleving staat. Daarnaast wordt er van financiële instellingen steeds meer kennis verwacht op het gebied van duurzaamheid. De kansen én risico's van klimaatverandering zijn aanzienlijk, ook in het bedrijfsleven. De veerkracht en toekomstbestendigheid van veel organisaties is hiervan afhankelijk.

Dit was in de praktijk merkbaar. Medewerkers van de afdeling klimaatrisico kregen bijvoorbeeld steeds meer vragen rondom duurzaamheid, klimaat en ESG. Binnen de organisatie groeide het besef dat alle medewerkers de juiste kennis en vaardigheden moeten hebben om ESG een geïntegreerd onderdeel van hun werk te maken. Het is essentiële kennis om klanten goed te kunnen adviseren, risico’s juist te kunnen beoordelen en om meer betekenis te voelen bij het werken voor de bank.

ESG 'upskilling' biedt bank basis voor duurzame vooruitgang

Ontwerp van het ESG-‘upskilling’-programma

De route naar duurzame vooruitgang is een gezamenlijke route. Dat besef was voor de grootbank direct helder. Alle medewerkers moeten zich onderdeel voelen van deze reis en het is van groot belang dat iedereen over dezelfde basiskennis beschikt. 

In co-creatie met PwC is een bijscholingsprogramma opgezet. Een van de beginvragen hierbij was: welke basiskennis van ESG is voor iedereen binnen de bank nodig? Vervolgens zijn de verschillende doelgroepen in kaart gebracht en geprioriteerd, omdat voor elke doelgroep andere onderwerpen in de bijscholing van belang zijn. Er werden specifieke leerroutes gecreëerd voor de frontoffice, afdeling kredietrisico en andere specifieke doelgroepen. Een belangrijk element was bijvoorbeeld specifiek bijscholing op het gebied van ESG-regelgeving in de bankensector. 

Betrokkenheid leidinggevenden cruciaal

Het ESG-‘upskilling’-programma gaat onder meer over klimaatverandering, klimaatrisico, stakeholderverwachtingen, net zero en CSRD. Medewerkers leren waarom verandering op basis van ESG-principes nodig is en hoe zij deze verandering in hun werk kunnen stimuleren.

De betrokkenheid van leidinggevenden is cruciaal voor verandering.  Daarom zijn er ook speciaal voor hen interactieve modules gemaakt. Dankzij de ambitie van de bank en de gezette stappen met het ESG-‘upskilling’-programma is de bank op weg naar duurzame vooruitgang.

Bekijk de verschillende mogelijkheden in de ESG Upskilling Hub

Contact us

Sophie de Vries

Sophie de Vries

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 236 48 24

Kees-Jan de Vries

Kees-Jan de Vries

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 069 68 28

Volg ons

Contact us

Alexander Spek

Alexander Spek

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 00 02

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Noor Sanders

Noor Sanders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 389 65 39

Wendy van Tol

Wendy van Tol

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 353 44 50

Leonie Schreve

Leonie Schreve

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 063 48 15

Hide