Het grote belang van duurzaam investeren

27/09/22

Hoe investeerder JAB meebeweegt met ontwikkelingen ESG

'Als ontwikkelingen snel gaan, moeten we direct actie ondernemen.' Voor Luuk Hoogeveen, CFO van investeringsmaatschappij JAB Holding (JAB) is dat een universele regel voor toekomstbestendigheid. Het grote belang van duurzaam investeren en het toenemende verlangen van stakeholders naar een waardevolle ESG-strategie is zo’n ontwikkeling, legt hij uit. 'We hebben op dit gebied onze verantwoordelijkheid genomen en echt ambitieuze doelen gesteld.'

Het is een unieke positie om positieve impact te creëren: een investeringsportefeuille ter waarde van ongeveer vijftig miljard euro. JAB – dat onder andere merken als Douwe Egberts, Dr. Pepper en Panera Brands in de investeringsportefeuille heeft – richt zich op investeringen voor de lange termijn. ‘Dan kun je de ESG-transitie als investeerder écht goed ondersteunen’, zegt Luuk Hoogeveen.

ESG-aanpak strategisch opzetten én versnellen

'Alles draait om het creëren van rendement', erkent Hoogeveen direct. 'We zijn geen ngo en we moeten rendement creëren voor onze aandeelhouders en investeerders. Maar, we zijn intrinsiek niet alleen gedreven door geld. Ik wil het goede doen, voor onze investeerders én voor de samenleving.' 

Het creëren van rendement met ESG als bouwsteen en geïntegreerd onderdeel van onze bedrijfsvoering, hoe zetten we dat strategisch op? En, hoe kunnen we onze ESG-aanpak versnellen en tegelijkertijd dynamisch opzetten zodat we continu kunnen meebewegen met relevante ontwikkelingen op het gebied van ESG? Met die vragen stapte JAB naar het ESG-team van PwC.

Upskilling is essentieel

Het startpunt voor het ESG-team dat vanuit PwC aan de slag ging? De strategie. 'Vanuit de strategie volgde het vaststellen van benchmarks, het integreren van de strategie in de rapportage en het verbeteren van de ESG-rating.' Daarnaast was er veel aandacht voor het opleiden van alle medewerkers, wat Hoogeveen betreft een essentiële stap. ‘Gezien het belang van ESG voor onze organisatie moet iedereen betrokken worden en een adequate basiskennis over ESG-materie ontwikkelen. Upskilling is dus essentieel.'

'Rendement genereren en impact hebben op een duurzame wereld is een continu proces'

Luuk Hoogeveen,CFO van investeringsmaatschappij JAB Holding

Eigen verantwoordelijkheid

Met een diepgaande materialiteitsanalyse en impactmatrix heeft JAB samen met PwC vier ESG-prioriteiten aangemerkt, met op de eerste plaats klimaatverandering en energie. En dat heeft impact op alle bedrijven in JAB’s portfolio.

'Al onze bedrijven moeten zich qua klimaat- en energiebeleid conformeren aan het klimaatakkoord van Parijs. We kunnen iedereen laten rapporteren over emissie en dat goed bijhouden, maar bereiken we dan wat we willen?', aldus Hoogeveen. 

JAB pakt het anders aan. 'Wij stimuleren al onze bedrijven om dit aan te pakken en stellen ze zelf verantwoordelijk. Wij helpen met het klaarstomen, reiken de juiste middelen aan, betrekken de goede toeleveranciers en faciliteren gesprekken en training. Onze kracht is niet slechts het consolideren van data, maar het stellen van relevante en gezamenlijke doelen met iedereen een eigen verantwoordelijkheid.'

Blik op de toekomst: van project naar proces

Hoogeveen kijkt terug op een succesvolle transformatie. 'Op investeringsniveau hebben we meer tractie gecreëerd dankzij onze transparante communicatie, de jaarlijkse gesprekken op bestuursniveau en het opzetten van een ESG-samenwerkingsforum, zodat best practices gedeeld kunnen worden met alle bedrijven in onze investeringsportefeuille. En veel van onze bedrijven hebben nu zelf ook een ESG-strategie geformuleerd en verantwoorden zich periodiek in een duurzaamheidsverslag.’

De volgende stap is helder. Hoogeveen: 'Voor komend jaar is het pad uitgezet, maar nu moeten we ESG nóg verder integreren in onze bedrijfsvoering. We moeten doelen blijven stellen, de materialiteitsmatrix updaten en voorop blijven lopen in de markt.'

Aandacht voor kwalitatieve en betrouwbare data

De aandacht voor kwalitatieve en betrouwbare data blijft ook altijd urgent, benadrukt hij. 'Hoe krijgen we de data, hoe checken we de data, hoe verbeteren we onze rapportage en kunnen we betrouwbaarheid van ESG-informatie in onze rapportages naar onze stakeholders vergroten?' 

Het integreren van ESG in de gehele bedrijfsvoering vergt continu aandacht en het is nooit af. Hoogeveen realiseert zich dat JAB niet de capaciteit heeft om alle ESG-ontwikkelingen bij te houden en leunt daarvoor op de kennis en kunde van PwC. 'We zijn dit begonnen als project, maar rendement creëren én impact hebben op een duurzame wereld is een voortdurend proces.'

Contact

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Volg ons