Biodiversiteit is alles, alles is biodiversiteit

Toenemende regelgeving en tanende natuur vereisen actie

Van een waterdruppel tot een worm in de grond en van woestijn tot een bos vol loofbomen - onze aarde is een verzamelplaats van allerlei soorten natuur. Die natuur is onze levenslijn. Voeding, medicijnen en industriële hulpbronnen - bijna alles vindt z’n oorsprong in biodiversiteit. Niet voor niets stellen de Verenigde Naties dat veertig procent van onze wereldeconomie afhankelijk is van biologische hulpbronnen. Nu ongeveer 1 miljoen plant- en diersoorten wereldwijd met uitsterven worden bedreigd staat alles onder druk.

Voor bedrijven betekent dit een nieuwe uitdaging én verantwoordelijkheid. Door toenemende wet- en regelgeving en druk vanuit belanghebbenden wordt de lijst met actiepunten steeds groter. Data verzamelen, rapportages inrichten, strategie formuleren en de transformatie inzetten om een positieve impact te maken op biodiversiteit: hoe doe je dat? Binnen PwC brengen we onze aandacht, kennis en het gehele ecosysteem aan medewerkers, kennispartners als Wageningen University & Research én onze klanten samen om tot oplossingen te komen.

Playback of this video is not currently available

4:12

Biodiversiteit

'We tasten het fundament aan van onze economie, voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven.'

Sir Bob Watson, oud-voorzitter van IPBES

Het herstellen van de biodiversiteit vergt onze aandacht. Nu en in de toekomst

Al menig jaar staat klimaat hoog op de agenda. De zorgelijke staat van de natuur is daarentegen minder vaak onderwerp van gesprek, of actie. Dat moet anders, want de ongekend snelle achteruitgang van de biodiversiteit vormt zo mogelijk een nog grotere bedreiging voor de mensheid dan de opwarming van de aarde. Dat stelt IPBES, het onderzoekspanel voor biodiversiteit en ecosystemen en tegenhanger van het op klimaat gerichte wetenschappelijke panel (IPCC) van de Verenigde Naties.

Ongeveer 1 miljoen plant- en diersoorten wereldwijd worden op dit moment met uitsterven bedreigd. De biodiversiteit is de laatste vijftig jaar met 68 procent afgenomen. De huidige inspanningen zijn onvoldoende om de ongekende achteruitgang van de natuur te stoppen. Daarmee tasten we het fundament aan van onze economie, voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven.

1937

Wereldbevolking: 2,3 miljard
Koolstof in atmosfeer: 280 parts per million
Resterende wildernis: 66%

1978

Wereldbevolking: 4,3 miljard
Koolstof in atmosfeer: 335 parts per million
Resterende wildernis: 55%

2020

Wereldbevolking: 7,8 miljard
Koolstof in atmosfeer: 415 parts per million
Resterende wildernis: 35%

Positieve impact op biodiversiteit, waar te beginnen?

Bedrijven starten de zoektocht naar een minder grote negatieve en uiteindelijk positieve impact op biodiversiteit doorgaans vanuit een basale vraag: waar moeten we beginnen? Dat startpunt is volledig afhankelijk van de plekken waarop een bedrijf actief is en de activiteiten die het daar onderneemt. Verschillende activiteiten zorgen voor verschillende vormen van druk op biodiversiteit.

Landgebruik is daarbij een van de belangrijkste thema’s om naar te kijken. Hoeveel land wordt er gebruikt, op welke manier wordt het land gebruikt en waar ligt het gebruikte land precies? Andere belangrijke factoren die een negatieve impact hebben op biodiversiteit- ook wel drukfactoren genoemd - zijn watergebruik, vervuiling van de omgeving door ecotoxicologie of het onttrekken van natuurlijke hulpbronnen.

Biodiversiteit en regelgeving: de tijd van achterover leunen is voorbij

Gelukkig staan biodiversiteit en natuur steeds hoger op de internationale- en bedrijfsagenda. Dit is terug te zien in de EU Biodiversiteit Strategie 2030, met daarin onder andere het doel om drie miljard bomen te planten en het gebruik van pesticiden met 50 procent te verminderen. Daarnaast speelt biodiversiteit een grote rol in de EU Taxonomie, de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Binnen de SFDR wordt het bijvoorbeeld verplicht te rapporteren over activiteiten die een negatieve invloed hebben op gebieden met een kwetsbare biodiversiteit. De CSRD, de EU-richtlijn die momenteel wordt ontwikkeld zodat organisaties op hetzelfde niveau over niet-financiële informatie rapporteren als over financiële informatie, moet ervoor zorgen dat beide rapportages een gelijk gewicht krijgen in de besluitvorming van bedrijven.

De biodiversiteit is wereldwijd de laatste vijftig jaar met 68 procent afgenomen.

Living Planet Report 2020

Daarnaast staat in 2022 de COP15 gepland, de VN-top die zich volledig richt op biodiversiteit en qua belang vergelijkbaar moet worden met de klimaatconferentie van Parijs in 2015. De doelstellingen voor dit decennium op het gebied van biodiversiteit worden hier bepaald en vertaald in concrete richtlijnen.

Strategische slagkracht

Steeds meer bedrijven en organisaties zijn op zoek naar hulp bij het begrijpen van de strategische vraagstukken op het gebied van biodiversiteit. Zo heeft een havenbedrijf te kampen met illegale handel in beschermde wilde dieren en planten en zoekt een manier dit te bestrijden. Een bank vraagt hoe om te gaan met het risico dat leningen verschaft worden aan klanten die bijdragen aan ontbossing. En een energiebedrijf wil bij de ontwikkeling van nieuwe energieprojecten geen negatieve impact hebben op de lokale omgeving, maar hoe zorg je daarvoor?

Kennis van biodiversiteit en een geïntegreerde aanpak op het gebied van klimaat en natuur is essentieel voor een positieve impact op milieugebied. Bedrijven die op grote schaal bomen aanplanten om hun CO2-vervuiling te compenseren en zo hun negatieve impact op het klimaat verkleinen gaan vaak voorbij aan het belang van biodiversiteit. Het aanplanten van een grote hoeveelheid dezelfde bomen kan namelijk een negatief effect hebben op het lokale ecosysteem. Daarom is samenwerking van een ESG-team waar verschillende invalshoeken nieuwe perspectieven brengen zo belangrijk. Van bioloog tot accountant en van strategie-expert tot transformatiespecialist - samen werken we aan strategische oplossingen op het gebied van biodiversiteit.

Vijf stappen om natuur te verankeren in de bedrijfsstrategie

Creëer begrip | De natuurpositieve reis

Waar te beginnen?

Breng in kaart wat de natuur betekent voor de organisatie, wat de huidige strategie is en hoe het speelveld er momenteel uitziet. Welke regelgeving is er? Wat doen concurrenten? Ons team van specialisten - bestaande uit onder andere biologen, klimaatexperts, accountants en strategen - helpen bij de antwoorden op deze essentiële vragen.

Creëer begrip | De natuurpositieve reis

Breng in kaart | De samenwerking met de natuur

Wat zijn de invloeden, afhankelijkheden en risico's?

Het begrijpen en beheren van de invloeden en afhankelijkheden van het bedrijf op de natuur is een essentieel startpunt om de duurzaamheid op de lange termijn te waarborgen en de risico's te beheersen. Wij helpen bij het in kaart brengen van de positieve en negatieve impact op de natuur, de afhankelijkheden van de natuur en de risico's en kansen die dit met zich meebrengt.

Breng in kaart | De samenwerking met de natuur

Stel doelen | De natuurstrategie

Inzichten vertalen naar een visie en missie

Dit is een cruciale stap: ontwikkel een natuurstrategie. Vertaal alle inzichten naar een duidelijke visie, missie en een robuust transitieplan. Stel doelen die wetenschappelijk zijn onderbouwd en integreer deze in de bestaande  strategie. 

Dit is waar onze transformatie-experts uiteraard een belangrijke rol spelen. Zij helpen bij het ontwikkelen van plannen op maat zodat het niet alleen bij duurzame plannen en ambities blijft, maar we daadwerkelijk de overgang maken naar een natuurpositieve toekomst.

Stel doelen | De natuurstrategie

Kom in actie | De implementatiefase

Van woorden naar daden

Nu begint het échte werk. Inventariseer alle benodigde interventies en maak een selectie. Zorg voor een gedegen implementatie door het vaststellen van een routekaart. Dit vergt actie op de eigen locaties, maar ook langs de keten.

Kom in actie | De implementatiefase

Communiceer | De inspanningen en resultaten

Natuurrapportage, regelgeving en transparantie

Wees transparant. Open communiceren over alle inspanningen en resultaten is essentieel. Meet en rapporteer over natuurgerelateerde invloeden, risico's en voortgang. Dit bouwt vertrouwen op, trekt investeringen aan en vormt een inspiratiebron voor andere bedrijven die ook in actie willen komen.

Communiceer | De inspanningen en resultaten

Nieuwe tool meet impact dagelijkse bedrijfsvoering op biodiversiteit

Inzicht om de juiste doelstellingen, interventies én strategieën te bepalen om de positieve impact op biodiversiteit te vergroten: de 'Biodiversity Impact Screening Tool' helpt bedrijven op een transparante en toegankelijke manier. Het startpunt? De financiële administratie van een bedrijf of organisatie. De financiële gegevens worden omgezet naar impact aan de hand van waarden uit grote databases als Exiobase en het door het RIVM ontwikkelde ReCiPe. Vervolgens rekent de tool dit om naar heldere getallen per drukfactor en KPIs. Meer weten? Lees over rapporteren met de nieuwe 'Biodiversity Impact Screening Tool'.

Centre for Nature Positive Business: samen versnellen richting net zero

Wij helpen bedrijven een natuurpositieve toekomst te creëren. Door het samenbrengen van meer dan vijfhonderd specialisten binnen ons gehele PwC-netwerk helpt het wereldwijd actieve Centre for Nature Positive Business bij de versnelling van deze noodzakelijke transitie. We bundelen de kennis rondom biodiversiteit, water, bosbouw, regeneratieve landbouw en geospatiale analyse en versnellen zo de route naar een net zero toekomst.

Wat doet PwC’s Centre for Nature Positive Business:

  • Het versnelt de samenwerking tussen openbare, particuliere en maatschappelijke organisaties om het verlies van natuur te stoppen en het tij gezamenlijk te keren.
  • Het stelt bestuurders in staat hun rol te spelen door de grootste organisaties en bedrijven ter wereld te helpen over te stappen op natuurpositieve bedrijfsmodellen.
  • Het helpt bij de ontwikkeling van kaders, normen en methoden die de basis vormen van snelle veranderingen in het gehele systeem.
  • Het ondersteunt PwC’s Sustainability Academy die wereldwijd alle 328.000 PwC-medewerkers gaat bijscholen op het gebied van natuur- en biodiversiteit. Dit verbetert onze slagkracht in alle projecten. 

Beheer van natuurrisico's: van inzicht naar actie

De versnelling naar een natuurpositieve en net zero toekomst is hard nodig. Ruim 55 procent van het wereldwijde bruto nationaal product is afhankelijk van de natuur en meer dan de helft (50,6%) van de marktwaarde van beursgenoteerde ondernemingen op 19 grote beurzen is onderhevig aan materiële natuurrisico's, zo blijkt uit recent onderzoek van PwC. De gezondheid van natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit heeft daarmee verstrekkende gevolgen.

Lees het volledige artikel

Contact

Alexander Spek

Alexander Spek

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 00 02

Thijs IJsbrandij

Thijs IJsbrandij

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 19 67

Volg ons