Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

SDG-impactmeting in zes stappen

Wij hebben een methode ontwikkeld die inzicht geeft in onze bijdrage aan de SDG’s. De uitkomsten van onze SDG-impactmeting laten zien hoe onze impact zich van jaar tot jaar ontwikkelt en is de basis voor een dialoog over onze volgende stappen en acties. Onze methode voor SDG-impactmeting bestaat uit zes stappen.

Overview of material and focus SDGs

Stap 1: materiële en focus-SDG's bepalen

We beoordelen regelmatig welke SDG's het meest materieel zijn voor onze stakeholders, vanuit het perspectief van onze bedrijfsvoering, dienstverlening en onze bredere rol in de waardeketen. Deze SDG's vertegenwoordigen de maatschappelijke, ecologische en economische onderwerpen waaraan wij het meest kunnen bijdragen.

We zijn ervan overtuigd dat we het meest effectief zijn als we focus aanbrengen. Daarom selecteren we focus-SDG's waarvoor we het meeste verschil kunnen maken. Momenteel zijn dit onze focus-SDG’s:

SDG 5: Gendergelijkheid
SDG 8: Waardig werk en economische groei
SDG 10: Ongelijkheid verminderen
SDG 13: Klimaatactie

Stap 2: indicatoren definiëren

Voor elk van onze materiële SDG's maken we een lijst van potentiële indicatoren vanuit bestaande rapportagestandaarden, waaronder GRI, UNCTAD en de WEF IBC Metrics. We houden interviews met vakexperts binnen PwC waarin zij de indicatoren beoordelen op relevantie, bijdrage aan de SDG, beïnvloedbaarheid, onafhankelijkheid en beschikbaarheid van data. Zo selecteren we de meest geschikte indicatoren per SDG en voegen we ook PwC-specifieke indicatoren toe. De selectie van indicatoren is de basis voor onze SDG-impactmeting.

SDG Ambition for 2030 Target 2024 Target 2022

Achieve gender balance and equal opportunities

Yearly target of 30/40% intake and 30/25% promotion of female directors and partners respectively.

Achieve sustainable growth within the boundaries of social and environmental systems

In 2024 we measure and report our contribution to the SDGs through our client work

Development framework to measure our contribution to the SDGs through our client work

Achieve an inclusive and diverse culture and equal opportunities irrespective of age, disability, cultural background, sexual orientation or other status

Yearly target of 12.5% intake and 12.5% promotion of non-western origin directors and partners.

Achieve a positive environmental impact across our value chain

A science-based emissions reduction from our operations of 40% by 2024 with 2019 as a baseline year Maintain a minimum of 25% reduction of pre-COVID mobility

Stap 3: ambities en doelstellingen definiëren

We definiëren ambities en doelstellingen voor onze focus-SDG's om onze negatieve impact te minimaliseren en maximaal positieve impact te maken. Onze huidige ambities weerspiegelen wat nodig is om de SDG's in 2030 te bereiken. Onze doelstellingen voor 2022 en 2024 benadrukken concrete aspecten van de ambities.

Stap 4: data verzamelen en impactscores berekenen

Voor alle indicatoren verzamelen we de benodigde data en berekenen we een impactscore. Deze berekeningen worden uitgevoerd in de Responsible Business Simulator (RBS): een aanpak en tool ontwikkeld door PwC om strategische besluitvorming mogelijk te maken op basis van financiële en niet-financiële informatie. 

Voor elke indicator definiëren we een drempelwaarde die bepaalt wanneer er sprake is van een positieve, neutrale en negatieve impact. Indicatorwaarden worden door de RBS omgerekend naar één meeteenheid zodat we impactscores per SDG kunnen optellen en vergelijken. 

Results of 2020/2021 SDG Impact Measurement

Stap 5: uitkomsten visualiseren en interpreteren

De uitkomsten van onze meest recente impactmeting laat onze relatieve impact per SDG zien. Een groene balk geeft onze positieve impact op een SDG weer. Grijze en rode balken visualiseren neutrale en negatieve impact. Een uitkomst van vijftig procent groen betekent dat vijftig procent van de indicatoren voor deze SDG een positieve impact laat zien.

Door onze impactmeting jaarlijks te herhalen, kunnen we onze voortgang beoordelen en zo nodig extra maatregelen nemen. De uitkomsten van onze impactmeting worden opgenomen in ons jaarbericht en besproken in de raad van bestuur.

Stap 6: verbetermogelijkheden benutten 

We zien dat de indicatoren voor directe impact van onze bedrijfsvoering meer verankerd zijn in rapportagestandaarden dan indicatoren met een breder bereik in de waardeketen. De impact van onze bedrijfsvoering kunnen we dus redelijk goed meten, de impact in de waardeketen minder goed. Voor dit laatste willen we aanvullende indicatoren ontwikkelen.

Verder verwelkomen wij de inspanningen van het bedrijfsleven, normstellers en beleidsmakers om de kwaliteit en de consistentie van niet-financiële verslaglegging te verbeteren. Wij dragen daar zelf graag aan bij en we stemmen onze impactmeting af op nieuwe eisen en normen.

Lees verder over de achtergronden van onze SDG-impactmeting: de Responsible Business Simulator, aannames en indicatoren.

Contact

Wineke Haagsma

Wineke Haagsma

Head of Corporate Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 170 13 44

Myrthe van der Plas

Myrthe van der Plas

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 295 32 31

Volg ons