Workshop/inhouse training doelmatigheid en solidariteit in de gezondheidszorg

Het belang van een goede risicoverevening voor het functioneren van ons zorgverzekeringsstelsel is duidelijk zichtbaar geweest de afgelopen tijd. De risicoverevening heeft een grote impact op de zorginkoop/ -verkoop en veroorzaakt uitdagingen waarmee vele partijen worstelen in de dagelijkse praktijk. Hierbij kunt u denken aan: 

  • Waarom zijn minima polissen verlieslatend en welke gevolgen heeft dit voor de solidariteit?
  • Hoe dient een zorginkoper of zorgverkoper om te gaan met dergelijke verlieslatende en winstgevende doelgroepen?
  • Wat zijn mogelijke maatregelen die ondernomen kunnen worden om dit op te lossen?
  • Kunnen we doelmatigheid van zorg en solidariteit blijven borgen? Wat is hiervoor nodig?

Heeft u in uw dagelijkse werkzaamheden te maken met deze en andere vraagstukken over solidariteit/risicoselectie, toegankelijkheid en doelmatigheid/betaalbaarheid van de gezondheidszorg? Bent u verantwoordelijk voor de zorginkoop of zorgverkoop binnen uw organisatie? Of bent u als beleidsmaker actief? Houdt u van uitdagingen om uit uw comfortzone te komen, om vraagstukken vanuit een ander perspectief te zien en in discussie te gaan om tot nieuwe inzichten te komen? Dan zijn de trainingen die PwC organiseert in samenwerking met Het Talma Instituut en Equalis interessant voor u! 

Een training wordt aangepast op uw behoefte, zodat de theorie vertaald kan worden naar uw praktijk. De opgedane inzichten vanuit de training kunt u dan ook direct toepassen in uw dagelijkse werkzaamheden. Een voorbeeld van een programma is hieronder weergegeven.

Kosten

De kosten voor deelname aan de workshop bedragen €499,- (excl. btw).

Aanmelden?

Heeft u interesse in een training, laat het ons weten! U kunt een mail sturen naar Sophie Houwen.

Het is mogelijk om een training in-house te verzorgen, dat wil zeggen bij u op locatie voor uw eigen medewerkers. Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden.

Contact

Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op +31 (0)62 038 72 55 (Sophie Houwen).

Voorbeeldprogramma

09:00 – 09:30 Ontvangst
09:30 – 10:30 Risicoverevening - de achtergrond en de vormgeving. Waar staan we nu, welke belemmeringen en uitdagingen zijn er?
10:30 – 10:45 Pauze
10:45 – 12:45 Wat is de impact van de risicoverevening en de zorginkoop op premieverschillen tussen zorgverzekeraars?
12:45 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:45 Wat als de risicoverevening niet adequaat is? Hoe wordt dit beoordeeld en welke instrumenten zijn er om hier mee om te gaan? 
14:45 – 15:00 Pauze
15:00 – 15:45

Welke (selectie-)strategieën worden toegepast in systemen die minder solidair zijn? Wat betekent dat voor de zorginkoop/-verkoop? Welke mogelijkheden hebben partijen dan tot beschikking en wat kunnen we hiervan leren? (Geïllustreerd met een praktijkcasus).

15:45 – 17:30 Oplossingsrichtingen – Hoe komen de belangen en instrumenten bij elkaar?
Met behulp van een serious game met elkaar ontdekken welke belangen en prikkels een rol spelen en tot welke onderhandelingsstrategieën u zich laat verleiden.

Contact

Sophie Houwen

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 038 72 55

Volg ons