‘Met medische wearable lever je de juiste zorg op de juiste plek’

06/10/21

smartQare en PwC geven het zorglandschap een nieuwe impuls

Een medische wearable die de gezondheid monitort, zodat kwetsbare ouderen in geval van nood snel hulp krijgen. Dat is viQtor, waarmee smartQare wil zorgen dat ouderen langer een zelfstandig leven kunnen leiden. Omdat door technologische innovatie de kwaliteit van zorg kan stijgen en zorgkosten kunnen dalen, ondersteunt PwC pro bono het introduceren van deze innovatie in de markt. ‘De energie van PwC’ers als Anne van den Boomen is voor ons een geweldige asset’, vertelt smartQare-CEO Walter van Kuijen.

Dertien Nederlanders per dag overlijden door val

Met innovatie de uitdagingen in de zorg het hoofd bieden. Dat is voor Walter van Kuijen de overkoepelende ambitie waarmee hij, na 27 jaar bij Philips, als CEO bij smartQare aan de slag ging. ‘Maar dit is ook persoonlijk’, vult hij aan. ‘Mijn vader brak zijn heup bij een val en kreeg pas laat hulp – die val heeft zijn laatste levensfase versneld.’ Van Kuijen verwijst naar CBS-cijfers als hij stelt dat in Nederland dagelijks dertien mensen – onder wie twaalf ouderen – overlijden aan de gevolgen van een valongeluk. ‘Die heupbreuk is niet altijd te voorkomen. Maar onderkoeling en uitdroging erna, waardoor bijvoorbeeld nierfalen kan optreden, zijn dat zeker wel. Het is een van de incidenten waarvoor onze wearable viQtor uitkomst biedt.’

Medisch gevalideerde data

Het waterdichte apparaatje meet vitale parameters zoals hartslag, zuurstofsaturatie en huidtemperatuur – medisch gevalideerd, dus bruikbaar bij interventies. Bij afwijkende waarden stuurt het automatisch een bericht naar een zorgcentrale en kan actie worden ondernomen. Dragers kunnen met de alarmknop ook zelf hulp inroepen. Via diezelfde zorgcentrale wordt vervolgens de wijkverpleegkundige, huisarts, hulpdienst of mantelzorger ingeschakeld. Verder is de wearable voorzien van valdetectie en exacte locatiebepaling en meet het apparaat activiteiten. Van Kuijen: ‘Alle klinische data en andere informatie worden veilig getransporteerd, verwerkt en gepresenteerd in webdashboards voor trendanalyse en in een app – bruikbaar voor cliënt, mantelzorger en zorgverlener. We helpen zorgorganisaties met de implementatie zodat cliënten en medewerkers de oplossing succesvol kunnen gebruiken.’

Eerder en meer gericht ingrijpen

Dat smartQare in aanmerking kwam voor pro bono-ondersteuning vanuit het PwC Corporate Sustainability-programma, kwam vooral door de maatschappelijke impact die deze sociale onderneming wil maken. ‘Deze medische wearable draagt bij aan een langetermijnoplossing voor stijgende zorgkosten en personeelstekorten, waarvoor in het huidige zorgstelsel te weinig incentives zijn’, zegt Anne van den Boomen, die voor PwC als consultant actief is bij klanten in de gezondheidszorg. ‘Mensen met chronische aandoeningen komen nu te vaak als acute patiënt in het ziekenhuis terecht. Met 24/7-monitoring op afstand kun je eerder en meer gericht ingrijpen, waardoor mensen langer en fijner zelfstandig thuis kunnen wonen. Zo lever je de juiste zorg op de juiste plek.’

Silo's in de zorg doorbreken

‘De samenwerking past heel goed bij de PwC-‘purpose’ om bij te dragen aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke problemen’, vervolgt Van den Boomen. Van Kuijen: ‘We adresseren hiermee ook het probleem van de silo’s in de zorg, waarbij patiënten van de ene naar de andere organisatie worden gestuurd zonder dat data adequaat worden gedeeld. Die silo’s doorbreken we door vanuit de data van de cliënt de verbinding te leggen met de juiste organisaties. We zijn heel blij dat PwC ons daarin ondersteunt met uren die wij als start-up niet kunnen betalen.’

Investering hetzelfde jaar terugbetaald

Van Kuijen: ‘Allereerst vertaalde PwC wat onze oplossing kan betekenen in het Nederlandse zorglandschap. Daaruit blijkt dat de bv Nederland, in een conservatieve berekening, al achthonderd miljoen euro kan besparen wanneer we de wearable alleen gebruiken bij mensen met hartfalen en longziekte COPD.’ De besparing komt terecht bij thuiszorgorganisaties en bij ziekenhuizen die patiënten bijvoorbeeld klinisch verantwoord eerder naar huis kunnen sturen. Volgens Van Kuijen laat de businesscase zien dat een thuiszorgorganisatie die de wearable implementeert dat nog hetzelfde jaar terugbetaald ziet, door meer productiviteit en minder druk op het personeel.

Voorbereiden succesvolle marktintroductie

Van den Boomen was de laatste tijd vooral druk met het voorbereiden van een succesvolle marktintroductie van smartQare en alle elementen die daarbij komen kijken. ‘Na het maken van de maatschappelijke businesscase hebben we elementen van de implementatie van digitale innovaties geïdentificeerd en zijn we gestart met een marktonderzoek om te kijken met welk type partijen smartQare het beste kan werken. Daarvoor hebben we een 'innovation readiness assessment tool' voor de gezondheidszorg ontwikkeld. Hierbij zetten we ook onze kennis in rondom gezamenlijke digitale strategieën binnen regio's, zoals samenwerkingsagenda's tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Ook helpen we SmartQare om internationaal marktonderzoek te doen, waarin we samen met onze Duitse en Engelse PwC-collega's de toepasbaarheid van smartQare in de respectievelijke markten onderzoeken.’

Implementatie bij thuiszorgorganisaties

Bij de start met de implementatie van de wearable in Nederland helpt PwC smartQare om bij zorgaanbieders na te denken over hoe de implementatie en opschaling binnen een organisatie een succes kan worden. Van den Boomen: ‘We kijken bijvoorbeeld welke verpleegkundigen de kar gaan trekken, hoe je een cultuurverandering in een organisatie kan bereiken, welke werksessies en trainingen voor personeel nodig zijn om met de wearable te werken, et cetera. Daarbij is het heel interessant om de businesscase die we maakten nu in de praktijk te valideren: door daadwerkelijk live te gaan en een positieve impact te maken op de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.’

Grote maatschappelijke uitdagingen

Van den Boomen noemt het 'start-upgevoel' de belangrijkste reden dat zij sinds het begin van de samenwerking bij smartQare betrokken is: ‘Het werk van het PwC Healthcare Consulting-team gaat in principe altijd over grote maatschappelijke uitdagingen. Maar binnen de verbetering die we willen bereiken, zit je vast aan bestaande structuren. Bij smartQare zeggen ze, we weten niet hoe dit precies zal gaan, maar we gaan het doen. Iedereen met wie we daar werken, is bereid in het diepe te springen om het zorglandschap een duw in de goede richting te geven. SmartQare probeert daarbij echt disruptief te werk te gaan en zich zo min mogelijk met die bestaande structuren bezig te houden, maar voornamelijk met de optimale zorg voor de cliënt. Die disruptieve manier van werken in een start-up-omgeving is spannend en leerzaam.’

Hoognodig voor de toekomst van de zorg

Van Kuijen heeft enorme waardering voor het werk van Van den Boomen en collega’s Marjon Peeters en Willeke Bakker in de afgelopen jaren. ‘PwC is echt een partner op onze reis. De kennis, capaciteiten en energie van Anne en haar collega’s hebben het mogelijk gemaakt dat we onze technologische innovatie nu werkelijk in de markt kunnen gaan testen.’ Van den Boomen spreekt van een wederzijds partnerschap, want: ‘Nog los van mijn persoonlijke plezier geldt dat dit typisch zo’n project is dat hoognodig is voor de toekomst van de zorg. Wij geloven dat dit soort oplossingen moet groeien. Het is waardevol dat PwC daaraan kan meewerken.’

Preventieve zorg

In de toekomst ziet Van Kuijen mogelijkheden om het ‘Clinical Decision Support-platform’ van smartQare verder uit te breiden en viQtor nog meer sensoren mee te geven. ‘En als ik echt durf te dromen, willen we op den duur niet alleen signaleren en interventies organiseren. We willen op basis van de data ook gaan voorspellen dat er een medisch probleem aankomt dat we kunnen voorkomen. Dan kunnen we de cirkel echt sluiten. Zulke preventieve zorg is de heilige graal, voor het individu en voor het zorgsysteem.’

Contact

Willeke Bakker

Willeke Bakker

Partner, Consulting Lead, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 089 31 82

Marjon Peeters

Marjon Peeters

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 396 01 89

Volg ons