Healthcare Digital Readiness Assessment

Verbeteren van de zorg door inzicht in een hogere digitale volwassenheid

Bij PwC begrijpen we dat de zorgsector voor grote uitdagingen staat. De vergrijzing neemt toe, de zorgkosten stijgen en er is een groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Tegelijkertijd biedt digitalisering nieuwe mogelijkheden om deze uitdagingen aan te pakken. Ons Healthcare Digital Readiness Assessment is ontworpen om zorgorganisaties te helpen hun digitale volwassenheid te meten en te verbeteren. Door inzicht te krijgen in uw huidige digitale capaciteiten en het identificeren van kansen voor verbetering, kunt u uw organisatie klaarstomen voor de toekomst.

Hoe ziet het Healthcare Digital Readiness Assessment eruit? 

Ons Healthcare Digital Readiness Assessment is gebaseerd op een integrale benadering van digitale transformatie in de zorgsector. Het model bestaat uit zeven dimensies, waarvan vijf randvoorwaardelijk zijn en twee realiserend. Een overzicht van de dimensies is te vinden in bijgaand figuur. 

Overzicht dimensies

De vijf randvoorwaardelijke of fundamentele dimensies omvatten de essentiële bouwstenen voor digitale volwassenheid in zorgorganisaties. De strategische dimensie richt zich op onder andere op het ontwikkelen van een duidelijke visie en roadmap voor digitale transformatie, zodat zorgorganisaties hun doelen kunnen bereiken en zich kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. De dimensie 'Besturing en organisatie’ richt zich op het creëren van een effectieve governancestructuur en het implementeren van processen en structuren die nodig zijn om digitale initiatieven succesvol te beheren en te integreren in de zorgorganisatie. De derde dimensie, ‘Mens, competenties en gedrag’ focust op het ontwikkelen van digitale vaardigheden en het bevorderen van een cultuur van innovatie en samenwerking, zodat medewerkers optimaal kunnen profiteren van digitale technologieën en bijdragen aan de digitale transformatie. Met de technologische dimensie bedoelen we het implementeren en beheren van een robuuste en flexibele technologische infrastructuur die de basis vormt voor digitale innovatie en het leveren van hoogwaardige zorg. De laatste fundamentele dimensie is cybersecurity: deze dimensie richt zich op het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van digitale gegevens en systemen, en het beschermen van zorgorganisaties tegen cyberdreigingen en datalekken.

De twee realiserende dimensies hebben specifieke focus op de belangrijkste actoren in zorgorganisaties: de patiënten (of cliënten) en de medewerkers. Deze groepen vormen de kern van de zorgverlening en bepalen de kwaliteit van de zorg. Deze dimensies zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat digitale oplossingen aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van patiënten, en om medewerkers in staat te stellen om optimaal gebruik te maken van digitale technologieën in hun dagelijkse werkzaamheden. Wanneer aan de randvoorwaardelijke dimensies is voldaan, creëren de realiserende dimensies waarde voor de organisatie. 

De vragen uit ons model leiden tot een volwassenheidsscore  

De zeven dimensies bestaan uit verschillende attributen. De scores van de attributen leiden tot een volwassenheidsniveau, waarvan we vijf onderscheiden:

  1. Initieel: digitale initiatieven zijn ad-hoc en ongecoördineerd.
  2. Herhaalbaar: er zijn enkele gestructureerde digitale processen, maar deze zijn niet breed geïntegreerd.
  3. Gedefinieerd: de organisatie heeft duidelijke digitale procedures die zijn geïntegreerd in de dagelijkse praktijk.
  4. Sturend: digitale strategieën zijn volledig geïntegreerd en geoptimaliseerd binnen de organisatie.
  5. Optimaliserend: de organisatie zet de standaard voor digitale innovatie in de zorg, met doorlopende verbetering en transformatie.

Heeft u al de eerste stap gezet richting de digitale transformatie?

Ons model helpt uw organisatie de digitale volwassenheid te beoordelen, identificeert kansen voor verbetering en innovatie en draagt bij aan concrete verbeteringen. Het biedt niet alleen inzicht in de huidige status, maar ook praktische vervolgstappen. 

Meer weten over wat PwC voor u kan betekenen?

Heeft uw organisatie interesse in ons Healthcare Digital Readiness Assessment? Neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken graag de verschillende mogelijkheden met u. De vragenlijst achter het model kan zelf ingevuld worden door uw organisatie, door bijvoorbeeld bestuurders en verantwoordelijken in uw organisatie voor IT en cybersecurity. Daarnaast is het mogelijk om door onze experts de meting uit te laten voeren middels interviews met u. Via beide mogelijkheden ontvangt u daarna een rapport met praktische vervolgstappen. Wij helpen u graag verder.

Contact us

Pascal Mannot

Pascal Mannot

Partner Technology & Data Analytics, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 844 90 08

Volg ons