Toekomst van zorg

(Digitaal) transformeren binnen complexe en veranderende wettelijke kaders

De Zorg & Life Sciences sector is gecompliceerd. Er zijn veel wetten en regels voor zorginnovaties en het is steeds moeilijker om personeel en kapitaal aan te trekken. Daarnaast komt de Nederlandse overheid steeds vaker met nieuwe regelgeving om kosten te beheersen en onjuist gebruik van (schaarser wordende) publieke middelen tegen te gaan. Met behulp van digitale oplossingen kunnen we de zorg bestendigen. Een zorgorganisatie zonder technologie is haast ondenkbaar als er wordt gedacht aan de zorg van de toekomst. Hoe kunt u (digitaal) transformeren binnen complexe en veranderende wettelijke kaders?

Zorgecosysteem image

Samen innoveren in het gezondheidsecosysteem van de toekomst

Het Nederlandse gezondheidsecosysteem staat aan de start van een digitale transformatie. Om de transformatie naar passende - en digitale - zorg te maken zullen aanbieders, nieuwe toetreders vanuit de Life Sciences sector (medische technologie, biotechnologie en pharma) en financiers (zorgverzekeraars en private equity) moeten samenwerken. Het gezondheidsecosysteem van de toekomst is gestoeld op (regionale) samenwerking. Vanuit die samenwerking worden nieuwe (digitale) zorginitiatieven ontplooid die op verschillende niveaus bijdragen aan zorgvernieuwing.

 1. Zorgconsument: hogere kwaliteit van leven. Van zorg naar gezondheid.
 2. Medewerker: meer werkplezier. Van zorg naar aandacht. 
 3. Organisatie: beteugeling van kosten en productievere arbeidsbezetting bij verbeterde zorgkwaliteit. Kwaliteit als medicijn.

Hoe kunnen wij u helpen?

PwC Legal begrijpt de Zorg & Life Sciences sector. Wij stimuleren technologische innovaties in de gezondheidszorg binnen complexe, en continu in ontwikkeling zijnde, juridische kaders. Bij alles wat we doen willen we de zorg in de toekomst beter maken, betaalbaar en toegankelijk houden: betere zorg tegen maatschappelijk lagere kosten.

Wij helpen u met vragen als:

 • Hoe kan ik medische gegevens uit verschillende EPD-systemen juridisch en technisch ontsluiten voor wetenschappelijk onderzoek?
 • Kwalificeert mijn applicatie als medisch hulpmiddel waarvoor een CE-markering vereist is?
 • Mag ik samenwerken op het gebied van medisch onderzoek en data gelet op de relevante mededigingskaders in de zorg? En hoe geef ik een dergelijke samenwerking vorm?
 • Welke alternatieve financieringsvormen zijn er voor mijn nieuwe behandelmethode buiten de bestaande pakketcriteria van de verschillende stelselwetten?
 • Hoe richt ik mijn venture capital-fonds in?

Onze expertisegebieden daarbij zijn:

 • Governance
 • Samenwerkingen in de zorg
 • Toegang van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen
 • Venture capital & M&A
 • Intellectueel eigendom
 • Medische data & privacy

Lees meer

Volg ons