BXT: Business, eXperience, Technology

We maken de toekomst tastbaar

Als het over technologische ontwikkelingen gaat, gaat het vaak over digitale en geautomatiseerde processen die de oude gaan vervangen en nieuwe functies mogelijk maken. Eén van de obstakels daarbij is dat die processen een abstractie blijven tot de implementatie ervan. Of op z’n best een stroomschema. Maar bij PwC geloven we in de kracht van het zelf ervaren. De mensen die het straks moeten doen laten we via bijvoorbeeld games, VR en prototypen beleven wat er gebeurt, hoe het werkt en hoe het voelt. Met ons BXT-model hebben we daarom ‘eXperience’ toegevoegd aan ‘Business’ en ‘Technology’.

BXT: Business, eXperience, Technology

Enable de enablers

Uiteindelijk zijn het dus de mensen die de systemen moeten laten draaien en die het succes bepalen. Vanaf het allereerste begin bedenken en testen we daarom ook hoe de gebruiker de systemen ervaart. En met de X in BXT zorgen we als gezegd dat nieuwe technologie al voor de implementatie omarmd kan worden. Maar nieuwe processen brengen ook met zich mee dat aan sommige ‘verouderde’ menselijke vaardigheden geen behoefte meer is en dat de vraag naar nieuwe vaardigheden groeit. Voor een succesvolle transitie zijn mensen die meekunnen dus onontbeerlijk. Digital enablement is een belangrijke tool om wie wil en kan uit te rusten met de capabilities waar de nieuwe situatie om vraagt. En dat gaat veel verder dan een intro-middag of een nieuwsbrief.

Technologie in z’n context

Veel aanbieders concentreren zich op het verkopen van hun technologie. Implementeren en klaar. Maar technologie staat nooit op zich. Als multicompetence-organisatie ontwikkelen we de techniek altijd in de context waarin die uiteindelijk z’n werk moet doen: met tax, compliance, risk, HR, corporate responsibility, sales enzovoort. Door die ‘holistische’ benadering voorkomen we bijvoorbeeld integratieproblemen en onder- of overpresterende systemen. Bovendien bespaart u zichzelf de noodzaak op zoek te moeten naar nieuwe specialisten voor de verdere integratie van de systemen. Daar zorgen wij voor, vanaf de start.

Contact

Walter Scheer

Director

Tel: +31 (0)88 792 67 77

Volg ons