Business, eXperience, Technology

We maken de toekomst tastbaar

Om de complexiteit van grote transformatieprojecten aan te kunnen, is tegenwoordig meer nodig dan puur strategisch of technologisch advies. De grootste uitdagingen draaien om drie pijlers: Business, eXperience en Technology. Wanneer een probleem vanuit al deze perspectieven bekeken wordt, ontstaan oplossingen die niet bedacht zouden zijn, als er slechts vanuit één perspectief geredeneerd zou worden. Belangrijk is verder dat de (digitale) transformatie begint en eindigt bij de eindgebruiker: zijn ervaring blijft altijd centraal staan.

 

Bob Moritz, Global Chairman, previews PwC's 22nd CEO Survey

Experience Center

Multidisciplinair werken vormt het uitgangspunt van de BXT-methode. Businessexperts, developers, user experience designers, industrieel ontwerpers, creatievelingen, klanten én eindgebruikers werken samen om unieke en duurzame ervaringen en diensten te creëren. Het Experience Center fungeert daarbij als fysieke ruimte, waarin zij gezamenlijk en binnen korte tijdspannes kunnen innoveren: creatief denken, co-creëren en prototypen en oplossingen testen. Stakeholders ervaren zo niet alleen hoe een organisatieverandering uitpakt voor klanten en medewerkers, maar krijgen ook snel inzicht in de volgende stap in het transformatieproces.

Duur van de video: 00:01:56

Enable de enablers

Uiteindelijk zijn het dus de mensen die de systemen moeten laten draaien en die het succes bepalen. Vanaf het allereerste begin bedenken en testen we daarom ook hoe de gebruiker de systemen ervaart. En met de X in BXT zorgen we als gezegd dat nieuwe technologie al voor de implementatie omarmd kan worden. Maar nieuwe processen brengen ook met zich mee dat aan sommige ‘verouderde’ menselijke vaardigheden geen behoefte meer is en dat de vraag naar nieuwe vaardigheden groeit. Voor een succesvolle transitie zijn mensen die meekunnen dus onontbeerlijk. Digital enablement is een belangrijke tool om wie wil en kan uit te rusten met de capabilities waar de nieuwe situatie om vraagt. En dat gaat veel verder dan een intro-middag of een nieuwsbrief.

Technologie in z’n context

Veel aanbieders concentreren zich op het verkopen van hun technologie. Implementeren en klaar. Maar technologie staat nooit op zich. Als multicompetence-organisatie ontwikkelen we de techniek altijd in de context waarin die uiteindelijk z’n werk moet doen: met tax, compliance, risk, HR, corporate responsibility, sales enzovoort. Door die ‘holistische’ benadering voorkomen we bijvoorbeeld integratieproblemen en onder- of overpresterende systemen. Bovendien bespaart u zichzelf de noodzaak op zoek te moeten naar nieuwe specialisten voor de verdere integratie van de systemen. Daar zorgen wij voor, vanaf de start.

Contact

Berry Driessen

Berry Driessen

Experience Consulting Lead, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 987 32 71

Volg ons