ESG: environmental, social, governance

Wat als we alleen vandaag hebben om morgen te veranderen?

Wij combineren mensen, kennis en technologie voor duurzame vooruitgang

Nieuwe mogelijkheden ontplooien, theorie omzetten in concrete actie en besluitvormers helpen bij de interne transformatie die extern waarde heeft - ons team van specialisten helpt bij iedere stap van de ESG-transformatie.

Het doel? Meetbaar succes, resultaten die groei stimuleren en meer vertrouwen voor toekomstige generaties. Een toekomst waarin duurzaamheid centraal staat, ‘net zero’ de norm is en transparantie een gegeven. Dit betekent zinvolle kansen en veranderingen voor uw klanten, aandeelhouders, investeerders, medewerkers én de wereld.

Het is tijd voor een stap vooruit. Bent u er klaar voor?
Join the ESG journey.

Playback of this video is not currently available

0:01:30

ESG: dit is hét moment

Waarom vandaag versnellen essentieel is

De wereld wordt minder leefbaar als we vandaag geen actie ondernemen. Samen met klanten zetten we daarom alles op alles voor een positieve impact. Dat is onze missie. Daarnaast is het verankeren van de ESG-thema’s in de bedrijfsstrategie essentieel voor organisaties die toekomstbestendig willen zijn. Deze drie thema’s zijn essentieel in de ESG-transformatie.

Klimaat

Hittegolven, droogtes en overstromingen nemen toe in frequentie en intensiteit. De wereldwijde productiegroei in de landbouw vertraagt en de huidige temperatuurstijging veroorzaakt meer honger en ondervoeding. Klimaatverandering heeft grote maatschappelijke gevolgen en economische consequenties. Bedrijven moeten de uitstoot binnen hun waardeketen in kaart brengen, klanten eisen dat de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen en investeerders voeren de druk op en verlangen de transitie naar ‘net zero’. 

Organisaties moeten zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden, transformeren om te overleven en voldoen aan nieuwe wetgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD), en de EU-Taxonomie.

Op weg naar ‘net zero’

Biodiversiteit

Onze aarde is een verzamelplaats van allerlei soorten natuur. Die natuur is onze levenslijn. Voeding, medicijnen en industriële hulpbronnen - de biodiversiteit op aarde is essentieel voor ons allemaal. Ook voor organisaties.

Op dit moment worden ongeveer één miljoen plant- en diersoorten wereldwijd met uitsterven bedreigd en de biodiversiteit is de laatste vijftig jaar met 68 procent afgenomen. De huidige inspanningen zijn onvoldoende om de ongekende achteruitgang van de natuur te stoppen. Daarmee tasten we het fundament aan van onze economie, voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven.

Biodiversiteit is alles, alles is biodiversiteit

Gelijkheid en Equal opportunity

De duurzaamheid binnen het domein ‘people’, of ook wel de S van ESG, is een breed thema waarbinnen vier groepen te onderscheiden zijn: de medewerkers in de eigen organisatie, de medewerkers van partners in de value chain, de communities om de organisatie heen en de klanten.

Gelijke kansen of ook wel Equal opportunity is relevant binnen ESG omdat kansenongelijkheid wijdverspreid is. De impact van klimaatverandering treft vrouwen en meisjes onevenredig, net als arme en gemarginaliseerde gemeenschappen. Discriminatie op het gebied van culturele en/of etnische achtergrond, leeftijd, beperkingen of geloofsovertuiging is aan de orde van de dag. Vanwege de impact die bedrijven kunnen hebben op gelijkheid en de verantwoordelijkheid die ze ervoor dragen, voelen veel organisaties dat een actiegerichte aanpak nodig is.

Een goede eerste stap is de transformatie naar een organisatie die écht gelijke kansen biedt, Inclusie & Diversiteit en eerlijke beloning zijn daarin belangrijke thema’s.

Eerlijke beloning

Inclusie & diversiteit

De wereld veranderen doe je niet alleen.
Dat hoeft ook niet.

Community of solvers

Ons netwerk en team van experts staat klaar om samen met u aan de slag te gaan. Accountants, belastingadviseurs, strategen, economen, data-analisten, biologen, mensenrechtenexperts, milieudeskundigen en sociologen: we combineren in binnen- én buitenland een rijk pallet aan ervaring en kennis met de wil en intrinsieke inzet voor een duurzaam bedrijfsleven. 

Het creëren van een duurzaam bedrijfsleven vergt een brede aanpak en blik, juist ook buiten onze eigen organisatie. Daarom werken we samen met universiteiten, onderzoeksinstituten en gedreven veranderaars. Van Metabolic tot Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Aan de hand van inspiratiesessies, kennisuitwisseling en partnerships zetten we gezamenlijk kleine stappen naar oplossingen voor grote problemen.

Data en technologie

Onze mensgerichte aanpak wordt op elk moment ondersteund én gedreven door technologie. We benutten alle kansen die data en technologie bieden en zetten technologie zo effectief in dat het duurzame vooruitgang versnelt. Alleen dan bereiken we de gewenste doelstellingen en de juiste resultaten.

Binnen PwC zetten we qua technologie in op een combinatie van capaciteit, tooling én samenwerkingsverbanden. We werken samen met grote software-aanbieders zoals SAP, Oracle, Salesforce, Microsoft, Google en Workiva. Van selectie tot implementatie, we hebben altijd de juiste specialistische kennis in huis, zodat we op elk moment onze klanten kunnen ondersteunen.

Onze diensten voor duurzame vooruitgang

ESG Reporting & Insights

Welk vertrouwen wilt u stakeholders bieden over ESG en welke controle wilt u als organisatie hebben op deze inzichten? Het creëren van betrouwbare data en het vertalen daarvan naar inzichten is een uitdaging. 

We richten dataprocessen en systemen robuust in, zodat ESG-informatie controleerbaar wordt. Welke ESG-data zijn daarbij nodig, waar zijn deze data binnen de organisatie te vinden en met welke systemen zijn deze te beheersen? Uiteraard weten wij ook exact wat Europese regelgeving, zoals de EU-taxonomy en CSRD, behelst en hoe u dit implementeert.

ESG-rapportage ontstijgt daarmee het niveau van pure verslaggeving en wordt onderdeel van zowel de strategie als de realisatie van de strategie van uw organisatie: wie zijn we, waar staan we voor en waar willen we naartoe?

ESG Strategy & Value Creation

Bedrijven integreren ESG in hun strategie om relevant te blijven voor markt en samenleving. Verslaggeving of het naleven van wettelijke vereisten is niet meer voldoende. Wat betekent ESG voor ons? Waar zitten de pijnpunten? Waarom willen we daar iets mee? Hoe ziet ons waardecreatiemodel er op langere termijn in de duurzame economie eruit? Hoe veranderen de behoefte van onze klanten en welke producten en diensten willen we aanbieden? Dat zijn de vragen die u moet beantwoorden om als organisatie veerkrachtig en weerbaar te zijn. 

PwC helpt met het beantwoorden van deze vragen. Samen maken we de vertaling naar een concrete ESG-strategie om waarde te creëren. We doen dat vanuit diepgaande sectorkennis, want verandering door ESG betekent in elke industrie wat anders.

ESG Transformation & Implementation

Een ESG-strategie binnen de overkoepelende bedrijfsstrategie is niet meer voldoende. Handen en voeten geven aan een geïntegreerde strategie vraagt om een gerichte transformatie, zowel van het primaire bedrijfsproces als van de ondersteunende processen. Een volledige ESG-transformatie kan voortvloeien uit een deal of een nieuwe strategie, maar ook uit gewijzigde rapportagevereisten of uit voortdurende inspanningen om processen opnieuw te definiëren en in te richten. Daarnaast kunnen wij met onze gecombineerde Tax, Legal & People kennis organisaties volledig meenemen in deze transformatie.

De versnelling die nu vanuit de wet vereist wordt, en de schreeuw om verandering vanuit stakeholders dwingt ondernemerschap af. Succesvolle partijen zien kansen door de richting die de wereld nu inslaat. Bedrijven worden gedwongen de ESG-transitie te maken of voelen zelf de noodzaak hun levensvatbaarheid te vergroten. Of de motivatie nu intrinsiek gedreven is of opgelegd door externe risico’s en wetgeving, het gevolg is identiek: er is werk aan de winkel.

ESG, tijd voor een stap vooruit

De weg naar een toekomstbestendig bedrijfsmodel is voor iedereen anders. Wij hebben geen standaard ESG-aanpak die we als mal over uw organisatie leggen. Afhankelijk van uw wensen, behoeften en ESG-maturiteit bepalen we gezamenlijk een vertrekpunt en een vervolgroute. Elke stap vooruit is er één, samen beslissen we op welk gebied we starten.

Wat wij zelf doen aan ESG

Net als onze klanten maakt ook PwC een transformatie door. Elke dag zetten wij alles op alles om te groeien op het gebied van ESG. 

We doen veel om dat te bereiken. Zo hebben we vier sustainable development goals geïntegreerd in onze bedrijfsprocessen en strategie en werken we met een groot team aan het bereiken van gendergelijkheid, waardig werk, het verminderen van ongelijkheid en het nemen van klimaatactie. 

Daarnaast hebben we als PwC de mondiale ambitie om in 2030 ‘net zero’ te opereren. Dat betekent dat we onze absolute uitstoot maximaal reduceren, met een minimum van vijftig procent. Het resterende deel compenseren we door onder meer een nieuw bos aan te planten en zo meer CO2 uit de lucht te halen. Uiteraard zetten we onze kennis en kunde ook pro bono in voor impact-first organisaties die streven naar het oplossen van milieu- of maatschappelijke vraagstukken.

ESG Management Team: Joukje Janssen, Leonie Schreve, Wendy van Tol, Alexander Spek, Noor Sanders

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}
Volg ons

Contact

Alexander Spek

Alexander Spek

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 039 89 82

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Wendy van Tol

Wendy van Tol

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 353 44 50

Noor Sanders

Noor Sanders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 389 65 39

Leonie Schreve

Leonie Schreve

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 063 48 15

Hide