Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

ESG: van theorie naar actie

Waarde en impact creëren door ESG

Om als bedrijf waarde te creëren op ESG (environmental, social, en governance) moet u de theorie opzij zetten en een concreet en praktisch plan ontwikkelen waarmee u aan de slag kan. Succes gaat namelijk niet alleen over financiën, informatieverschaffing, klimaatverandering of diversiteit. Het gaat erom al deze - en andere - onderdelen in uw strategie en activiteiten te verankeren. Borg de ESG-factoren zowel in de strategie en transformatie van uw bedrijf als ook in de rapportage en assurance om verzekerd te zijn van een succesvolle duurzame toekomst.

Playback of this video is not currently available

1:09

ESG: Een blik in de toekomst van het bedrijf

ESG-thema’s voor duurzame vooruitgang

Om succesvol te blijven in een duurzame toekomst, betrekken organisaties ESG-factoren in strategie, transformatie, reporting en assurance. Deze organisaties hebben sustainability-risico’s en -kansen scherp in beeld en handelen ernaar, zowel intern als in de waardeketen. Daarbij spelen deze organisaties een belangrijke rol bij het behalen van de SDGs. Er zijn vijf ESG-thema’s die uw organisatie moet oppakken om succesvol te blijven in een duurzame toekomst:

Klimaatverandering & Net Zero

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling. Organisaties in de publieke en de private sector moeten hun inspanningen versnellen om risico’s van klimaatverandering te verminderen, de wereldwijde crisis aan te pakken en hun license to operate te behouden. Zo werken veel bedrijven aan de energietransitie en stellen ze net zero-ambities op om netto geen broeikasgas meer te produceren en hun ecologische footprint te verkleinen.

Meer informatie over Klimaatverandering & Net Zero

Sustainable finance

Traditionele en innovatieve nieuwe financieringsbronnen geven steeds meer prioriteit aan organisaties en projecten die zich richten op het klimaat en maatschappelijke doelen. Bedrijven in de financiële sector zijn een belangrijke factor voor de transformatie naar een duurzame economie. Voor het bedrijfsleven en de overheid zijn er allerlei mogelijkheden om deze financieringsbronnen te benutten voor een duurzame toekomst.

Meer over Sustainable finance

Responsible investment

Beleggers erkennen in toenemende mate dat bedrijven die actief bezig zijn met klimaatverandering en andere duurzaamheidskwesties beter bestand zijn tegen ongunstige marktomstandigheden en beter presteren. Veel beleggers werken aan de integratie van milieu, governance en sociale- en fiscale inzichten in de traditionele beleggingsaanpak.

Meer over Responsible investment

Sustainable value chain

Wet- en regelgevers, klanten en investeerders oefenen steeds meer druk uit op bedrijven om hun waardeketens op een duurzame manier in te richten. Door problemen aan te pakken rond het gebruik van grondstoffen, afval en maatschappelijke gevolgen, realiseren bedrijven meer duurzame waardeketens, of kiezen ze zelfs voor een circulair bedrijfsmodel.

Meer over Sustainable value chain

Sustainable workforce

Om een duurzaam en aantrekkelijk bedrijf te zijn, is goed werkgeverschap cruciaal. Leidinggevenden omarmen het doel van duurzaamheid en investeren in aspecten zoals het welzijn van werknemers, diversiteit, inclusie en gelijkheid. Geïnspireerde medewerkers zijn de sleutel tot het succesvol uitvoeren van een duurzame strategie.

Meer over De toekomst van werk

Alles op alles voor meer biodiversiteit

Onze aarde is een verzamelplaats van allerlei soorten natuur. Die natuur is onze levenslijn. Voeding, medicijnen en industriële hulpbronnen - de biodiversiteit op aarde is essentieel voor ons allemaal. Op dit moment worden ongeveer 1 miljoen plant- en diersoorten wereldwijd met uitsterven bedreigd en de biodiversiteit is de laatste vijftig jaar met 68 procent afgenomen. De huidige inspanningen zijn onvoldoende om de ongekende achteruitgang van de natuur te stoppen. Daarmee tasten we het fundament aan van onze economie, voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven. 

Meer informatie over biodiversiteit

Hoe kan PwC u helpen?

Strategie & transformatie

Organisaties die hun strategische richting heroverwegen op basis van ESG-thema’s, hebben het potentieel om hun reputatie te beschermen en waardegroei te behalen. Voor de meeste organisaties zal sustainability een license to operate worden. Wilt u voortgang maken met een brede ESG-strategie? Of heeft u ambities rondom specifieke ESG-thema’s?

Wij kunnen u helpen bij alle stappen van uw ESG-transformatie: van het bepalen van een visie en ambitie die past bij uw belangrijkste stakeholders en de vertaling ervan in uw strategie, tot en met een roadmap voor de uitvoering, met voldoende aandacht voor cultuur en gedrag in uw organisatie. Uiteraard adviseren wij ook over transparante meting van en rapportage over uw duurzaamheidsambitie.

Reporting & assurance

Om de ESG-thema’s te realiseren, kunnen bedrijven, investeerders en overheden niet uitsluitend op traditionele financiële informatie vertrouwen voor het nemen van beslissingen. Vooruitstrevende organisaties integreren inzichten in hun jaarverslagen over onderwerpen zoals mensenrechten, CO2-uitstoot, watervervuiling en belastingen. Ook zijn zij goed op de hoogte van de nieuwe EU-wetgeving zoals de EU taxonomy, NFRD en TCFD. Transparantie geeft bedrijven een voordeel richting stakeholders en is essentieel voor hun reputatie.

Wij kunnen u helpen om ESG-inzichten correct te meten en te rapporteren, volgens de erkende governance-, milieu- en rapportagenormen. Wij adviseren bij het inrichten van uw sustainable finance  systemen, zodat deze ook geschikt zijn voor meting van en rapportage over niet-financiële informatie. Om vast te stellen dat de gerapporteerde informatie geloofwaardig is, en zo het vertrouwen verder te vergroten, kunnen wij u assurance geven over uw financiële en niet-financiële informatie.

Welke stappen kunt u zetten op ESG?

Sturen op ESG door strategie en operations

Denk verder dan de financiële kant van uw bedrijfsvoering. Blijf voorbereid en wendbaar, zodat u klaar bent voor de dag van morgen. Dat is waar ESG om de hoek komt kijken. U bent klaar om kansen te grijpen als de ESG factoren volledig zijn ingebed in uw organisatie, van strategie tot rapportage, van sustainable tax tot juridische zaken, van HR tot fusies en overnames. Een sterker bedrijf, waarmee u bouwt aan een betere wereld.

Neem verantwoordelijkheid en wees transparant over ESG

De eerste stap is gezet. U hebt de ESG-principes geïmplementeerd. Maar hoe neemt uw bedrijf in de toekomst verantwoordelijkheid met oog op betrouwbare data en gegevens? Met een bewezen aanpak en slimme technologieën kunt u uw werkzaamheden bepalen en meten. Daarnaast kunt u zo ook transparant zijn over ambities en resultaten richting werknemers, klanten, aandeelhouders, leveranciers en de rest van de wereld.

Meten en concreet actie nemen met betrouwbare gegevens

Wij helpen uw mensen en technologie om samen te werken, zodat u meer inzicht krijgt, zich kunt verdiepen en sneller kunt handelen om ESG-gedreven veranderingen door te voeren in uw activiteiten, waardeketen en organisatie. Maak gebruik van de juiste gegevens om relevante en slimme stappen te zetten. Creëer waarde en bepaal de route naar uw succes.

Ook PwC zet stappen op ESG

Als PwC zetten wij zelf ook stappen op het gebied van ESG. We zetten ons in voor een diverse en inclusieve omgeving voor onze mensen. Daarnaast heeft PwC de mondiale ambitie om in 2030 Net Zero te opereren. Dat betekent dat we onze absolute uitstoot maximaal reduceren, met een minimum van vijftig procent. Het resterende deel compenseren we door onder meer een nieuw bos te laten aanplanten en zo meer CO2 uit de lucht te halen (carbon removal). Daarmee is onze uitstoot netto nul.

{{filterContent.facetedTitle}}

Volg ons

Contact

Alexander Spek

Alexander Spek

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 039 89 82

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Wendy van Tol

Wendy van Tol

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 353 44 50

Noor Sanders

Noor Sanders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 389 65 39

Leonie Schreve

Partner, PwC Netherlands

Hide