Inclusie & diversiteit

Inclusieve organisaties met een diverse samenstelling van werknemers vergroten de betrokkenheid van stakeholders en opereren effectiever. Teams met een diverse samenstelling - waarin iedereen zichzelf kan zijn - presteren beter en zijn innovatiever.

Inclusion Insights bevordert inclusie en bedrijfsresultaten

Kortom, een Inclusion & Diversity (I&D) strategie is noodzakelijk. Veel organisaties willen zich meer richten op I&D, maar weten vaak niet hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Recruiters; team- en projectleiders zien talenten over het hoofd, simpelweg omdat ze anders zijn dan de ‘norm’. Deze ondervertegenwoordigde talenten voelen zich niet gezien en zien weinig rolmodellen, vooral aan de top. Chief Human Resources Officers (CHRO's) en Diversity, Equity & Inclusion (DEI) Officers werken aan inclusie, diversiteit en gelijkheid, maar hebben vaak onvoldoende inzicht of kunnen niet hard maken waar verandering nodig is.

Een multidisciplinair team van PwC heeft in lijn met onze ‘The New Equation’ aanpak en in samenwerking met diverse klanten en relaties het Inclusion Insights-programma ontwikkeld. Dit programma helpt bedrijven met het sneller tackelen van hun I&D uitdagingen. De focus ligt hierbij op inclusiviteit en het uitbreiden van het netwerk buiten de eigen omgeving. Met het programma, dat door technologie wordt gedreven, verbinden we mensen en stimuleren we de benodigde verandering in organisatie, cultuur en gedrag. Met Inclusion Insights hebben bedrijven niet meer alleen compliance en rapportage als voornaamste reden om inclusief en divers te zijn: het bevordert een inclusieve cultuur waarin iedereen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt. Zodat uw organisatie voor alle medewerkers een plek is waar  ze zichzelf kunnen zijn en voelen, en zo bijdragen aan betere bedrijfsresultaten.

‘Met Inclusion Insights prikken we bubbels door, om de kracht van diversiteit en een gevoel van verbondenheid te versterken.’

Nicolien Borggrevepartner People and Organisation

“Bring everyone in, lift everyone up - the promise of this program”

Het Inclusion Insights-programma

Wat zijn de aanname cijfers van uw organisatie in termen van geslacht en culturele achtergrond? Waar staat u met gelijk loon voor gelijk werk? En is uw promotiestelsel en teamsamenstelling gebaseerd op onbewuste vooroordelen? Bent u op de hoogte van alle ESG-principes en daaraan gelieerde (aankomende) wetgeving? Het I&D-programma van Inclusion Insights biedt u inzicht in de antwoorden en helpt uw organisatie te veranderen. Samen met u stellen we het ‘maturity model’ - een nulmeting waarin we onderzoeken waar een organisatie tegenaan loopt - op, dat uit deze vier stappen bestaat: 

  1. Intake
  2. Analyse
  3. Interventie
  4. Monitoring en evaluatie

Afhankelijk van de uitdaging kan de organisatie een interventie toepassen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het ontwikkelen van een groen arbeidsvoorwaardenbeleid, een pay fairness initiatief, het verankeren van I&D compliance, policies & regulations of de Inclusion Insights-app zijn. Deze app koppelt medewerkers op basis van zelfgekozen doelen. Zo bouwt u teams waarin expertise en vaardigheden van grotere waarde zijn dan afkomst, gender, leeftijd en andere kenmerken die bubbels gesloten houden. De snel veranderende wereld en de maatschappelijke dilemma's waarmee iedereen steeds meer te maken heeft, zorgen ervoor dat oplossingen uit diverse teams moeten komen. De Inclusion insights app helpt om connecties buiten de eigen kring te stimuleren. Dit zorgt voor multidisciplinaire teams, bestaande uit experts met brede kennis en diverse (culturele) achtergronden.

De app voedt het dashboard en helpt u om de effectiviteit van de verbindingen en interventies te evalueren. I&D-gegevens worden verzameld uit meerdere bronnen en hebben betrekking op verschillende dimensies binnen de organisatie. Dit maakt regelmatige monitoring van metrics mogelijk, inclusief de kloof tussen de start, huidige en gewenste staat. Het dashboard ondersteunt interne en externe rapportage.

 

Employee Network Expansion Toolkit

Steeds meer organisaties kennen medewerkers- of diversiteitsnetwerken om enerzijds uitdagingen te adresseren die bepaalde groepen in de organisatie kunnen ervaren en/of anderzijds gelijkgestemden met elkaar in contact te brengen. Een medewerkers- of diversiteitsnetwerk biedt een platform voor medewerkers die zich verenigen vanuit een specifiek gemeenschappelijk kenmerk. Dit kan verschillende vormen aannemen zoals leeftijd, genderidentiteit en seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, arbeidsuitdaging of levensfase. 

In de literatuur wordt de toegevoegde waarde van netwerken steeds meer erkend om bij te dragen aan inclusie binnen organisaties. De kracht van de netwerken is dat zij op een informele wijze bijdragen aan meer inclusie wat als waardevolle aanvulling kan worden gezien op het bestaande diversiteitsbeleid. De meeste netwerken zijn door medewerkers zelf opgezet, in toenemende mate willen organisaties dit helpen faciliteren en formaliseren als een vorm om inclusie te realiseren. Waar moet je dan op letten? Hoe zet je een dergelijk netwerk op? Welke structuur kies je en hoe realiseer je de betrokkenheid en inclusie die je beoogt?

PwC kent zelf een vijftal medewerkersnetwerken zoals WomenNL, Shine (LGBTQI+), Ability, Connected Cultures en YoungPwC. Onze netwerken kregen in toenemende mate de vraag van stakeholders en klanten om kennis en ervaringen te delen over de werkwijze van onze netwerken en de impact die ze hebben op de organisatie. 

Voor organisaties die nog niet bekend zijn met medewerkersnetwerken is het een worsteling hoe hiermee om te gaan. Weer andere organisaties hebben inspiratie nodig om met creatieve interventies te komen die helpen om bewustwording over diversiteit en inclusie in hun organisatie mogelijk te maken.

Connected Cultures heeft naar aanleiding van de verschillende vragen het initiatief genomen om een Employee Network Expansion Toolkit op te stellen waarin organisaties handvatten meekrijgen voor het opzetten van een medewerkersnetwerk. Er zijn vijf implementatiestappen die hierbij belangrijk zijn:

  • Verkenning & vaststelling
  • Governance structuur en rapportage
  • Werving van het bestuur en leden
  • Strategie ontwikkeling
  • Het plan uitrollen/bewustzijn creëren

Wilt u op de hoogte blijven van toekomstige workshops en activiteiten ten aanzien van medewerkersnetwerken, neemt u dan contact met ons op.

Contact opnemen

Diversiteit & Inclusie leertraject - een inclusieve mentaliteit creëren

Diversiteit en inclusie zijn belangrijker dan ooit tevoren. Hoe kunnen organisaties werken aan een meer inclusieve cultuur? Het door PwC ontwikkelde Diversiteits- en Inclusie-leertraject is een krachtige manier om organisaties diverser en inclusiever te maken.

Het Diversiteits- en Inclusie-leertraject neemt uw medewerkers mee op een Diversity & Inclusion ontwikkelingstraject. Het bestaat uit verschillende modules die nieuwe inzichten geven over Diversiteit en Inclusie en op eigen tempo doorlopen kunnen worden aan de hand van video's, artikelen en quizzen. Het biedt informatie over verschillende aspecten van Diversiteit en Inclusie en moedigt werknemers aan na te denken over hun eigen gedrag en te focussen op wat voor hen belangrijk is. De verschillende modules maken het gemakkelijker om gedurende een bepaalde periode continu te leren en de lessen te integreren in de dagelijkse activiteiten. Het programma verloopt volledig op eigen tempo, werknemers leren in hun eigen tempo, wanneer en waar het hen uitkomt.

Wat heeft uw organisatie aan dit leertraject?

Divers en inclusieve organisaties presteren beter en zijn innovatiever hetgeen tot betere bedrijfsresultaten leiden. Dit leertraject is relevant voor organisaties die willen werken aan een meer inclusieve cultuur. Het bewustzijn van medewerkers met verschillende achtergronden op het gebied van werkervaring, expertise en opleiding wordt vergroot en bevordert een inclusieve mentaliteit en gedrag. Ze leren herkennen hoe intersectionaliteit, onbewuste vooroordelen, privileges en micro-ongelijkheden individuele ervaringen kunnen beïnvloeden. Ze waarderen wat ieder mens uniek maakt, gaan bewuster om met de diversiteit van hun netwerken en bouwen authentieke relaties op door meer nieuwsgierigheid en empathie te tonen.

Lees meer

Luister naar de podcast

Bij veel organisaties en ook bij onszelf merken we de behoefte om I&D-beleid te laten groeien van bewustzijn en empathie naar actie. We willen niet alleen meten, maar verandering bewerkstelligen. Luister naar de podcast Inclusion Insights - over het idee erachter en onze way of working om tot de juiste oplossing te komen.  

Beluister hier de podcast

Hoe kan PwC u helpen?

Inclusie & diversiteit is een onmisbare component van de S in het ESG-beleid (‘environmental, social & governance’). Veel Chief Human Resources Officers (CHRO's) en Diversity, Equity & Inclusion (DEI) Officers kennen de uitdagingen van een lage betrokkenheid onder medewerkers, de moeite om het gewenste I&D-effect te bewerkstelligen en de groeiende druk van binnen en buiten de organisatie, denk aan het topvrouwenquotum.

Elke organisatie heeft eigen doelen, een andere cultuur en bevindt zich in een andere fase van I&D. Wij helpen u de behoeften van uw organisatie te identificeren en I&D te stimuleren om zo kansengelijkheid en optimale bedrijfsresultaten te behalen. We doen dit met het Inclusion Insights programma dat het gehele spectrum beoordeelt. We pakken uw I&D-uitdagingen op een gestructureerde manier samen met u op. Daarbij maken we - met ervaringen van individuele medewerkers en inspanningen vanuit de organisatie - inzichtelijk wat er binnen uw organisatie speelt. Ook brengen we met het inclusion insights programma mensen met een verschillende achtergrond samen en combineren we hun perspectieven, vindingrijkheid en passie met de nieuwste technologie. Inclusion Insights faciliteert verbindingen tussen mensen, zodat we vertrouwen kunnen opbouwen en duurzame resultaten kunnen leveren voor de toekomst.

Contact

Bas van de Pas

Bas van de Pas

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 263 83 99

Corien Dieterman

Corien Dieterman

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 846 25 54

Pauline Mbundu

Pauline Mbundu

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 304 39 42

Volg ons