PwC + SAP

Deliver better business outcomes with SAP

Of het nu gaat om SAP Finance, SAP S/4HANA, Cloud ERP, SAP Central Finance of één van de andere oplossingen, SAP-technologie maakt het verschil als het gaat om efficiëntie en operationele performance binnen finance, supply chain, customer experience en andere key businessfuncties.

Met onze uitgebreide ervaring in het implementeren van SAP’s producten, onze diepgaande sector -en consulting kennis, is PwC de juiste partner om uw organisatie te ondersteunen met uw business transformatie door middel van de juiste SAP-oplossingen. In onze aanpak gaan we verder dan enkel de technische implementatie. We focussen op de business-uitkomsten en de waarde van technologie - waarbij we focussen op de link tussen de business en IT.

Central Finance

Vaak start een SAP S/4HANA-transformatie vanuit Finance. Eén van de mogelijkheden naast een meer traditionele finance-implementatie, is een Central Finance-route. CFIN maakt het mogelijk om data te harmoniseren en te transformeren vanuit één of meerdere (non-) SAP-systemen, zonder meteen grote wijzigingen aan te hoeven brengen aan het bronsysteem.

De geharmoniseerde data-omgeving ondersteunt de totstandkoming van onder andere financiële rapportages, planning en standaard processen. Hierdoor verbetert de financiële datakwaliteit en transactionele efficiëntie, zonder enige onderbrekingen. En hiermee kan een meer stapsgewijze transformatie naar een volledige S/4 vormgegeven worden of richting worden gegeven aan het principe van een Lean ERP Core.

PwC’s ervaring en expertise ten aanzien van Central Finance projecten is ook erkend door Gartner door onze visie en business-led transformaties en voordelen.

Lees meer

Financiële transformatie mogelijk gemaakt door SAP S/4HANA

Het PwC SAP S/4HANA Finance-service aanbod is ontworpen om onze klanten te helpen hun financiële organisatie van transactie tot beslissing opnieuw te definiëren voor een succesvolle financiële operatie als geheel.

Automatiseer uw financiële processen

Bedrijven besteden vaak te veel tijd aan transactionele activiteiten en minder tijd aan het verkrijgen van inzichten vanuit hun eigen bedrijf. Kent u de beste plaatsen om automatisering te implementeren om de procesefficiëntie te verbeteren?

Automatisering kan de efficiëntie verbeteren maar kan een niet goedwerkend proces niet repareren. Daarom maken we voordat we uw automatiseringsstrategie onder de loep nemen, gebruik van onze kennis van financiële processen en de actuele mogelijkheden van SAP om ervoor te zorgen dat uw processen verbeterd worden.

Daarin werken wij met u samen. Om de kansen te identificeren om uw huidige processen te vereenvoudigen, te versnellen of opnieuw te ontwerpen en om systeemverbeteringen toe te passen.

Stimuleer uw Finance agenda voor uitmuntende prestaties

U beschikt over alle financiële informatie, maar bent u in staat om snel genoeg te profiteren van cruciale zakelijke inzichten om prestatieverbeteringen door te voeren? De financiële organisatie is een integraal onderdeel van het stimuleren van waardecreatie in het hele bedrijf. Onze oplossing voor financiële transformatie helpt u bij het creëren van uw blauwdruk voor succes. Wij zijn gespecialiseerd in het SAP-proof en implementatieklaar maken van financiële informatie- en procesmodellen.

Wij combineren branchespecifiek inzichten in bedrijfsprocessen met uitgebreide kennis van SAP-oplossingen. We helpen u bij alles. Van het opnieuw bepalen van uw belangrijkste prestatie-indicatoren, tot aan het inzetten van analyses voor ondersteunde inzichten en het toepassen van machine learning en AI-gestuurde planning, modellering en performance forecasting.

Financiële transformatie

S/4HANA Strategy

Bij de SAP S/4HANA Strategy-aanpak begeleiden wij onze klanten tijdens de opstartfase van de SAP S/4HANA-transformatie door te kijken naar de transformatieroute (greenfield, brownfield, smart greenfield), de transformatiescope en de businessprocessen te vertalen naar de meerwaarde vanuit het systeem.

Bij de start van zo’n transformatie zal de organisatie moeten besluiten over complexe onderwerpen, proceskeuzes en het identificeren waar de waarde van de transformatie kan worden behaald. Hierin is strategische oplijning en executive besluitvorming noodzakelijk.

Het resultaat van deze opstartfase is een SAP S/4HANA-implementatiestrategie en een roadmap voor een succesvolle systeemuitrol. Zowel vanuit technisch, maar vooral ook vanuit businessperspectief.

Lees meer

Operation Transformatie

Als gevolg van de toenemende digitalisering en de stijgende onzekerheid van de wereld, wordt er steeds meer een veerkrachtige, agile en duurzame supply chain verwacht. Het managen van risico’s, verhoogde zichtbaarheid, snellere innovatie en het reduceren van time-to-market zullen uw succes bepalen voor de komende jaren.

PwC is een erkend leider in supply chain en operations transformaties ondersteund door SAP’s digital solutions en kan u helpen bij uw supply chain transformatie gedurende alle fases van uw reis: Van het definiëren en vertalen van uw operations strategie naar een robuust en schaalbaar SAP S/4HANA-systeem die efficient uw digitale supply chain ondersteunt.

Operation Transformatie

End-to-end transformatie en implementatie

We implementeren niet alleen SAP; we transformeren businesses om flexibeler, competitiever en meer winstgevend te worden. Dat doen we door innovatieve digitale oplossingen die SAP aanbiedt. Met onze organisatie-brede businesskennis, gecombineerd met onze diepgaande kennis van SAP kunnen we alle business domeinen begeleiden tijdens de gehele looptijd van de transformatie. Op deze manier wordt gewaarborgd dat u de meest toegevoegde waarde krijgt waar u in heeft geïnvesteerd.

Ons vermogen om end-to-end service te leveren (van strategie naar executie), over alle cross-functional projectfuncties zoals PMO, change management en data migratie, gecombineerd met verschillende PwC-projectaccelerators, verminderen de migratietijdslijnen en het risico aanzienlijk. Van het definiëren van uw SAP S/4HANA strategie tot en met de implementatie en het uiteindelijk gebruiken van uw live SAP S/4HANA system: Wij helpen u graag hiermee.

Analytics

Verbeteren van strategie, processen en producten aan de hand van SAP’s Analytics solutions.

Het is meer dan alleen een mooi dashboard. Met de hulp van SAP Analytics solutions, is het mogelijk de parameters die van belang zijn voor de toekomst van uw bedrijf te identificeren. Het maakt het mogelijk om nieuwe kansen en business area’s te onderzoeken en eveneens te voldoen aan de geldende dataprotectie richtlijnen. Er is geen significante investering nodig of grote hoeveelheden data-analisten om van uw big data te profiteren. SAP’s Analytics Cloud solutions is een alles in één cloud-product. Het wordt aangeboden als een software as a service (SaaS) voor Business Intelligence (BI), planning, and predictive analytics die gebruikt kan worden in allerlei verschillende casussen. Met onze brede ervaring helpen we u om het meeste uit uw data te halen.

Hoe kan PwC u helpen met SAP? 

  • Wereldwijde dienstverlening door meer dan 6.200 SAP-specialisten, die alles weten van SAP Business Transformation
  • Lokale kennis en vakinhoudelijke expertise op het gebied van Advisory, Tax en Assurance 
  • Global Delivery Centers die wereldwijd werk voor onze klanten verrichten
  • Breed palet aan SAP-oplossingen en -producten
  • Toewijzing specifieke partner per sector De beste tools, templates en accelerators met scherp oog voor risicobeheer
  • Onze ervaren professionals hebben samen al ruim drieduizend SAP-projecten uitgevoerd.
Hoe kan PwC u helpen met SAP?