Artificial Intelligence

Bouwen aan een slimme en meer verantwoorde AI-wereld

Een wereld zonder het gebruik van AI is niet meer voor te stellen. En dat is goed, want de inzet van AI brengt voordelen en kansen met zich mee, voor bedrijven, (non)profitorganisaties en individuen.  Echter, er kleven ook risico’s aan het gebruik van AI. Nemen uw algoritmes beslissingen in overeenstemming met uw waarden? Vertrouwen uw klanten u hun gegevens toe? Wat betekent het voor uw reputatie en uw merk als u niet  kunt uitleggen hoe de uitkomst van algoritmes tot stand komt?

Organisations globally are recognising the need for Responsible AI

64%

Boost AI security with validation, monitoring, verification

61%

Create transparent, explainable, provable AI models

55%

Create systems that are ethical, understandable, legal

52%

Improve governance with AI operating models, processes

47%

Test for bias in data, models, human use of algorithms

3%

We currently have no plans to address those AI issues

Source: PwC US - 2019 AI Predictions
Base: 1,001
Q: What steps will your organisation take in 2019 to develop AI systems that are responsible, that is trustworthy, fair and stable?

PwC's Responsible AI Toolkit

Alleen wanneer u op risico’s  anticipeert en uw systemen toekomstbestendig maakt, kunt u het potentieel van AI volledig realiseren. Dit is wat wij Responsible AI noemen. Uit onderzoek van PwC blijkt dat organisaties wereldwijd de behoefte aan verantwoord gebruik van AI erkennen.

Om risico's te beheersen die gepaard gaan met het gebruik van AI - risico's op het gebied van prestatie,  beveiliging, controle, economisch, maatschappelijk of ethisch - heeft PwC een Responsible AI Toolkit ontwikkeld. De Toolkit bevat de vijf dimensies van Responsible AI en bestaat uit een reeks op maat te maken  frameworks, tools en processen, die zijn ontwikkeld om u te helpen de mogelijkheden van AI te benutten op een ethische en verantwoorde manier - van strategie tot uitvoering.

Met de Responsible AI Toolkit stemmen we onze oplossingen af ​​op de eisen en wensen  en van uw organisatie. Het biedt u inzichten, waarmee u de vragen van uw stakeholders over het gebruik van AI en het gebruik van gegevens door uw organisatie kunt beantwoorden, van hoe het is ontwikkeld tot hoe het wordt bestuurd.

Is uw organisatie klaar om AI in te zetten? Vul de ‘Responsible AI Diagnostic’ in en ontdek hoe uw organisatier ervoor staat.

PwC's Responsible AI Toolkit bestaat uit een reeks op maat te maken frameworks, tools en processen, die zijn ontworpen om u te helpen AI op een verantwoorde manier in te zetten - van strategie tot uitvoering.

Dit kan Artificial Intelligence onder meer voor uw organisatie betekenen

Beter begrijpen wie uw klanten zijn

Organisaties willen hun klanten goed begrijpen om ze beter van dienst te kunnen zijn. Door klantsegmentatie, het op een slimme manier indelen van uw klantenbestand, kunt u uw producten en diensten scherper toespitsen op de wensen van uw klanten.

View more

Meer grip op bedrijfsrisico’s en financiële risico’s

Risk Management, Internal Audit en Finance-functies willen minder arbeidsintensieve rapportageprocessen en meer tijd voor het analyseren van relevante informatie en proactief handelen op basis van de inzichten die dit geeft. Met Intelligent Process Automation versterken deze functies hun positie als business enabler.

Financiële instellingen worstelen met het detecteren en rapporteren van ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft. Unsupervised machine learning, een vorm van AI, helpt om anomaly detection effectiever en efficiënter te doen.

View more

Beter plannen voor een onzekere toekomst

Ongepland onderhoud komt zelden goed uit. Predictive maintenance helpt u voorspellen wanneer onderhoud nodig is, zodat u tijdig kunt ingrijpen. Wij helpen u hiervoor de juiste modellen te ontwikkelen op basis van supervised machine learning.

View more

Wat wilt u met AI bereiken?

Ontdekken wat klanten willen, processen optimaliseren en schaal, bereik en kwaliteit vergroten – het zijn slechts enkele voorbeelden van wat onze specialisten in de praktijk met AI realiseren. Het inzetten van computers om denkwerk te doen biedt geweldige mogelijkheden, maar het is wat PwC betreft geen doel op zichzelf. Wat wilt u met de inzet van AI bereiken? Welk vraagstuk wilt u ermee oplossen? En hoe zorgt u dat u op de werking en resultaten van kunstmatige intelligentie kunt vertrouwen?

Zo kan PwC u ondersteunen

Om te ontdekken wat AI voor uw businessvraagstuk kan betekenen, onderzoeken onze specialisten met welke processen en informatie uw organisatie tot beslissingen komt. Vervolgens kijken we welke stappen te relateren zijn aan kunstmatige intelligentie en hoeveel meerwaarde dat oplevert.

Als trusted advisor implementeren we vervolgens niet alleen de beste technische oplossing, maar zorgen we bovenal voor aansluiting op uw strategie en uw organisatie. Met deze aanpak wordt AI een strategische aanvulling op uw mensen.

Risico’s en audit van Artificial Intelligence

De inzet van AI vraagt om inzicht in de risico’s en een heldere toetsing van het proces en het resultaat. Vanuit onze brede ervaring met assurance en compliance, denken wij graag met u mee hoe u tot trusted AI komt. Zo werken we aan een procesinrichting waarmee AI doet wat u wilt, binnen de grenzen van wet- en regelgeving. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn bijvoorbeeld data-privacy en het opzetten van een herroepingsproces om data te verwijderen.

Contact

Jacques de Swart

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 76 23

Mona de Boer

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 55 16

Jeroen Goudsmit

Manager Forensic Services, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 30 49

Volg ons