Artificial Intelligence

Kunstmatige intelligentie of Artificial Intelligence (AI) is een veelomvattende technologie waarbij computers worden gebruikt om data-gedreven beslissingen te nemen of taken uit te voeren. Intelligentie door computers wordt al in vrijwel elke sector gebruikt.

Wat wilt u met AI bereiken?

Ontdekken wat klanten willen, processen optimaliseren en schaal, bereik en kwaliteit vergroten – het zijn slechts enkele voorbeelden van wat onze specialisten in de praktijk met AI realiseren. Het inzetten van computers om denkwerk te doen biedt geweldige mogelijkheden, maar het is wat PwC betreft geen doel op zichzelf. Wat wilt u met de inzet van AI bereiken? Welk vraagstuk wilt u ermee oplossen? En hoe zorgt u dat u op de werking en resultaten van kunstmatige intelligentie kunt vertrouwen?

Zo kan PwC u ondersteunen

Om te ontdekken wat AI voor uw businessvraagstuk kan betekenen, onderzoeken onze specialisten met welke processen en informatie uw organisatie tot beslissingen komt. Vervolgens kijken we welke stappen te relateren zijn aan kunstmatige intelligentie en hoeveel meerwaarde dat oplevert.

Als trusted advisor implementeren we vervolgens niet alleen de beste technische oplossing, maar zorgen we bovenal voor aansluiting op uw strategie en uw organisatie. Met deze aanpak wordt AI een strategische aanvulling op uw mensen.

Dit kan Artificial Intelligence onder meer voor uw organisatie betekenen

Beter begrijpen wie uw klanten zijn

Organisaties willen hun klanten goed begrijpen om ze beter van dienst te kunnen zijn. Door klantsegmentatie, het op een slimme manier indelen van uw klantenbestand, kunt u uw producten en diensten scherper toespitsen op de wensen van uw klanten

View more

Meer grip op bedrijfsrisico’s en financiële risico’s

Risk Management, Internal Audit en Finance-functies willen minder arbeidsintensieve rapportageprocessen en meer tijd voor het analyseren van relevante informatie en proactief handelen op basis van de inzichten die dit geeft. Met Intelligent Process Automation versterken deze functies hun positie als business enabler.

Financiële instellingen worstelen met het detecteren en rapporteren van ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft. Unsupervised machine learning, een vorm van AI, helpt om anomaly detection effectiever en efficiënter te doen.

View more

Beter plannen voor een onzekere toekomst

Ongepland onderhoud komt zelden goed uit. Predictive maintenance helpt u voorspellen wanneer onderhoud nodig is, zodat u tijdig kunt ingrijpen. Wij helpen u hiervoor de juiste modellen te ontwikkelen op basis van supervised machine learning.

View more

Risico’s en audit van Artificial Intelligence

De inzet van AI vraagt om inzicht in de risico’s en een heldere toetsing van het proces en het resultaat. Vanuit onze brede ervaring met assurance en compliance, denken wij graag met u mee hoe u tot trusted AI komt. Zo werken we aan een procesinrichting waarmee AI doet wat u wilt, binnen de grenzen van wet- en regelgeving. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn bijvoorbeeld data-privacy en het opzetten van een herroepingsproces om data te verwijderen.

Contact

Mona de Boer

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 55 16

Jeroen Goudsmit

Manager Forensic Services, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 30 49

Volg ons