Artificial intelligence

Bouwen aan een slimme en meer verantwoorde AI-wereld

Een wereld zonder het gebruik van AI is niet meer voor te stellen. En dat is goed, want de inzet van AI brengt voordelen en kansen met zich mee, voor bedrijven, (non)profitorganisaties en individuen.  Echter, er kleven ook risico’s aan het gebruik van AI. Nemen uw algoritmes beslissingen in overeenstemming met uw waarden? Vertrouwen uw klanten u hun gegevens toe? Wat betekent het voor uw reputatie en uw merk als u niet  kunt uitleggen hoe de uitkomst van algoritmes tot stand komt?

Wat wilt u met AI bereiken?

Ontdekken wat klanten willen, processen optimaliseren en schaal, bereik en kwaliteit vergroten – het zijn slechts enkele voorbeelden van wat onze specialisten in de praktijk met AI realiseren. Het inzetten van computers om denkwerk te doen biedt geweldige mogelijkheden, maar het is wat PwC betreft geen doel op zichzelf. Wat wilt u met de inzet van AI bereiken? Welk vraagstuk wilt u ermee oplossen? En hoe zorgt u dat u op de werking en resultaten van kunstmatige intelligentie kunt vertrouwen?

Dit kan artificial intelligence onder meer voor uw organisatie betekenen

Beter begrijpen wie uw klanten zijn

Organisaties willen hun klanten goed begrijpen om ze beter van dienst te kunnen zijn. Door klantsegmentatie, het op een slimme manier indelen van uw klantenbestand, kunt u uw producten en diensten scherper toespitsen op de wensen van uw klanten.

Meer grip op bedrijfsrisico’s en financiële risico’s

Risk Management, Internal Audit en Finance-functies willen minder arbeidsintensieve rapportageprocessen en meer tijd voor het analyseren van relevante informatie en proactief handelen op basis van de inzichten die dit geeft. Met Intelligent Process Automation versterken deze functies hun positie als business enabler.

Financiële instellingen worstelen met het detecteren en rapporteren van ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft. Unsupervised machine learning, een vorm van AI, helpt om anomaly detection effectiever en efficiënter te doen.

Beter plannen voor een onzekere toekomst

Ongepland onderhoud komt zelden goed uit. Predictive maintenance helpt u voorspellen wanneer onderhoud nodig is, zodat u tijdig kunt ingrijpen. Wij helpen u hiervoor de juiste modellen te ontwikkelen op basis van supervised machine learning.

PwC's Responsible AI Toolkit

Alleen wanneer u op risico’s  anticipeert en uw systemen toekomstbestendig maakt, kunt u het potentieel van AI volledig realiseren. Dit is wat wij Responsible AI noemen. Uit onderzoek van PwC blijkt dat organisaties wereldwijd de behoefte aan verantwoord gebruik van AI erkennen.

Om risico's te beheersen die gepaard gaan met het gebruik van AI - risico's op het gebied van prestatie,  beveiliging, controle, economisch, maatschappelijk of ethisch - heeft PwC een Responsible AI Toolkit ontwikkeld. De Toolkit bevat de vijf dimensies van Responsible AI en bestaat uit een reeks op maat te maken  frameworks, tools en processen, die zijn ontwikkeld om u te helpen de mogelijkheden van AI te benutten op een ethische en verantwoorde manier - van strategie tot uitvoering.

Met de Responsible AI Toolkit stemmen we onze oplossingen af ​​op de eisen en wensen  en van uw organisatie. Het biedt u inzichten, waarmee u de vragen van uw stakeholders over het gebruik van AI en het gebruik van gegevens door uw organisatie kunt beantwoorden, van hoe het is ontwikkeld tot hoe het wordt bestuurd.

Is uw organisatie klaar om AI in te zetten? Vul de ‘Responsible AI Diagnostic’ in en ontdek hoe uw organisatier ervoor staat.

PwC's Responsible AI Toolkit bestaat uit een reeks op maat te maken frameworks, tools en processen, die zijn ontworpen om u te helpen AI op een verantwoorde manier in te zetten - van strategie tot uitvoering.

Verantwoorde inzet artificial intelligence

Bij de ontwikkeling en het inzetten van AI-modellen in uw bedrijfsvoering, producten of diensten loopt u gegarandeerd tegen dilemma’s aan. U moet nadenken over welke richting u kiest, welke risico’s er zijn en hoe u hiermee omgaat. Zodat u AI met vertrouwen inzet, voor u en uw stakeholders.

Balans tussen gemak en privacy

Voor de gebruiker zit de waarde van AI in gebruiksgemak. Het is bijvoorbeeld enorm gemakkelijk om gewezen te worden op de publicatie van nieuwe boeken, series en muziek. Gebruikers staan daarom (soms zonder dat ze zich daar heel bewust van zijn) heel veel data af, over zichzelf en hun voorkeuren. Tegelijkertijd laten de maatschappelijke discussies zien dat veel mensen huiverig zijn voor het verzamelen, opslaan en verder gebruiken van persoonlijke data en zetten ze vraagtekens bij de marktmacht van grote ‘dataverzamelaars’. Vooral omdat ze niet altijd weten wat er met die data gebeurt.

Meer over balans tussen gemak en privacy

Balans tussen streng en soepel

In de meeste gevallen zal een datagedreven beslissing goed, redelijk en volgens de regels zijn. Maar net als mensen maken ook machines fouten. Staat u toe dat de machines fouten maken of wilt u elke fout voorkomen? Bent u streng of soepel?

Meer over balans tussen streng en soepel

Balans tussen machine en menselijke maat

Bedrijven en organisaties bouwen aan de loyaliteit van hun klanten door de juiste aandacht op het juiste moment. Soms is het inzetten van digitaal contact de juiste keuze, soms is dat door klanten persoonlijk te woord te staan. Artificial intelligence kan helpen daarin een keuze te maken.

Meer over balans tussen machine en menselijke maat

Risico’s en audit van artificial intelligence

De inzet van AI vraagt om inzicht in de risico’s en een heldere toetsing van het proces en het resultaat. Vanuit onze brede ervaring met assurance en compliance, denken wij graag met u mee hoe u tot trusted AI komt. Zo werken we aan een procesinrichting waarmee AI doet wat u wilt, binnen de grenzen van wet- en regelgeving. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn bijvoorbeeld data-privacy en het opzetten van een herroepingsproces om data te verwijderen.

Contact

Marcel Jakobsen

Marcel Jakobsen

Partner, Lid Tax & Legal Board, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 206 60 16

Mona de Boer

Mona de Boer

Partner, Assurance Risk Assurance, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 088 18 59

Volg ons