EPM Navigator

Heb ik voldoende inzicht en grip op mijn organisatie?

Tegenwoordig ervaren organisaties een toenemende druk om efficiënter en wendbaarder te worden, terwijl de behoefte aan meer inzicht en grip op de activiteiten in lijn met strategie executie blijft.

Een veel voorkomende uitdaging is het vermogen om strategische planningsactiviteiten en resultaten te koppelen aan bedrijfsplanning. De organisaties die met succes deze kloof overbruggen en hun strategie en planning integreren, zijn het best gepositioneerd om hun lange-termijndoelen te bereiken.

De Enterprise Performance Management (EPM) Navigator is ontworpen om organisaties te helpen het volwassenheidsniveau te toetsen van de EPM-praktijk en om aan te tonen waar mogelijkheden tot verbetering liggen.

Wat is Enterprise Performance Management?

Enterprise Performance Management (EPM) is de kunst om strategie-uitvoering op de meest efficiënte en effectieve manier mogelijk te maken. Dit betekent het actief beheren van bedrijfsprestaties (performance) in overeenstemming met de strategie in alle gebieden van het bedrijf. Het is gebaseerd op het juiste en relevante inzicht en het kunnen vertalen naar zinvolle besluitvorming en acties.

Waarom is een effectieve EPM belangrijk?

  • Snellere realisatie van strategie
  • Hogere flexibiliteit van het bedrijf
  • Snelle besluitvorming mogelijk gemaakt door duidelijke criteria
  • Gemotiveerd personeel dat hun bijdrage aan de realisatie van de strategie begrijpt
  • Minder middelen besteed aan activiteiten die geen waarde toevoegen

EPM is een eenvoudige en intuïtieve methodologie, maar blijkt in de praktijk moeilijk te zijn om goed te realiseren.

 Enterprise Performance Management (EPM) bestaat al een hele tijd. Veel van de concepten zijn intuïtief en komen u waarschijnlijk bekend voor.

Toch zien we dat veel organisaties moeite hebben om hun strategie effectief in de praktijk te brengen. Vaker wel dan niet komt dit door het ontbreken van een duidelijk beeld van de bedrijfsprestaties. Veel directies zijn ontevreden over hun managementinformatie. Handmatige rapportages en spreadsheets opstellen zijn nog steeds gangbaar en de meeste organisaties hebben geen expliciete koppeling tussen strategie en KPI's.

Om organisaties te helpen bij het aanpakken van dit cruciale bedrijfsproces, biedt PwC de EPM Navigator aan die organisaties praktische inzichten geeft waar ze kunnen verbeteren in zeven belangrijke componenten van het Enterprise Performance Management framework. 

De zeven dimensies van de EPM Navigator

De mate waarin de strategie van het bedrijf is vertaald in strategische doelstellingen

De mate waarin de visie & het plan zijn vertaald in een governancestructuur

De mate waarin sleutelprocessen voor de planning- en control cyclus aanwezig zijn

De mate waarin rapportages en analyses het mogelijk maken om te focussen op de juiste cijfers

De mate waarin de IT-architectuur en digitale tools het sturen van de organisatie

De mate waarin de benodigde gegevens tijdig, nauwkeurig en betrouwbaar beschikbaar zijn

De mate waarin de juiste vaardigheden en talent aanwezig zijn

< Back

< Back
[+] Read More

Wat levert de EPM Navigator op?

Inzicht

U krijgt inzicht in hoe volwassen uw organisatie is op het gebied van Enterprise Performance Management voor alle 7 vooraf gedefinieerde componenten in vergelijking met andere organisaties (benchmark).

Richting geven

Concrete en krachtige suggesties waar u verbeteringen kunt aanbrengen binnen de 7 EPM-componenten.

Interne validatie van intentie versus perceptie

De mogelijkheid om de EPM Navigator door meerdere mensen uit uw organisatie te laten invullen om intentie versus perceptie te valideren.

Vervolgsessie

De uitslag wordt besproken in een vervolgsessie met een van onze EPM-experts om alle inzichten en verbetermogelijkheden te bespreken.

Hoe nu verder?

Als u de EPM Navigator invult dan ontvangt u direct feedback.

We zullen de uitslag met u bespreken in een feedbacksessie met een van onze EPM-experts om mogelijke verbeteringen verder te bespreken.

Naar EPM Navigator

Volg ons

Contact

Willem-Jan Dubois

Willem-Jan Dubois

Partner, PwC Netherlands

Peter van Kampen

Peter van Kampen

Consumer Markets Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 74 42

Marjon Scholten

Director, PwC Netherlands

Hide