Corporate Governance

Welkom op de Corporate Governance-pagina's van het Corporate Governance Centre van PwC. In onze dossiers vindt u relevante informatie voor u als commissaris of toezichthouder en onder commissarissenontmoetingen een overzicht van ons halfjaarlijkse relatieprogramma. Ook vindt u hier een overzicht van beschikbare Corporate Governance-publicaties en onze workshop-films.

 

Dienstverlening

Onze diensten voor commissarissen en toezichthouders.

Lees meer

Commissarissen-
ontmoetingen

Lees meer

Dossiers: Toezicht houden op...

Relevante onderwerpen voor commissarissen en toezichthouders met betrekking tot toezichthouden.

Lees meer

Dossiers: Klassieke CG onderwerpen

Klassieke corporate governance onderwerpen voor commissarissen en toezichthouders.

Lees meer

Commissarissen-
toolbox

Lees meer

 
 
 
 
 
 

Publicaties


Global CEO Survey 2015

Jaarlijkse Global CEO Survey van PwC onder 1.344 CEO’s in 68 landen, waaronder Nederland.
Lees meer

PwC Nederland Jaarbericht 2013/2014

In het Nederlandse jaarverslag 2013/2014 vindt u de recent behaalde resultaten van PwC Nederland.
Lees meer

Meer winst uit internal governance

Niet alle beursgenoteerde organisaties hebben een interne auditfunctie ingericht. Kennelijk wordt de (meer)waarde verschillend ervaren door bestuurders en commissarissen van die bedrijven. Hun en andere opvattingen over internal audit vindt u in onze rapportage.
Lees meer

The Executive Pay Challenge

This report includes the key findings of our 2013/2014 remuneration survey among the top 75 listed companies in the Netherlands, i.e. all AEX-, AMX- and AScX-listed companies as at year end 2013.
Lees meer

De Evaluatie

Dit pocketboekje gaat over zelfevaluatie door de raad van commissarissen.
Lees meer

Remuneratie

Dit boekje biedt aan de hand van actuele onderwerpen, praktische handvatten voor de vormgeving van en de discussie over beloningen.
Lees meer

Klare taal!

PwC heeft samen met een aantal andere accountantsorganisaties de nieuwe controleverklaring getest bij een aantal Nederlandse beursfondsen. Met als doel om tot een dialoog met ondernemingen en stakeholders te komen. En, om te onderzoeken op welke punten de internationale voorstellen zouden kunnen worden verbeterd.
Lees meer

Global CEO Survey 2014

Jaarlijkse Global CEO Survey van PwC onder 1.344 CEO’s in 68 landen, waaronder Nederland.
Lees meer

Wet Corporate Governance in werking getreden

Op 1 juli is de Wet corporate governance in werking getreden. Naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 leidt deze wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek.
Lees meer

Supervisory Board Members

In this special we give you an overview of VAT, personal tax and the social security position of Supervisory Board Members per January 1, 2013
Lees meer

Evaluatiedocument voor het beoordelen van het functioneren van de externe accountant

Evaluatiedocument voor het beoordelen van het functioneren van de externe accountant.
Lees meer

Waken over waarde(n)

De waarden die van generatie op generatie worden doorgegeven, vormen het belangrijkste erfgoed van familiebedrijven. Hoe worden deze verankerd in de bedrijfscultuur?
Lees meer

Sturen op cultuur en gedrag

Publieke organisaties moeten voortdurend bewijzen dat ze het maatschappelijke vertrouwen waard zijn. In deze publicatie stellen we dat het succes van deze organisaties groter wordt naarmate zij beter in staat zijn hun maatschappelijke doelstellingen en kernwaarden te verankeren in hun cultuur.
Lees meer

Auditcommissies: Toezicht op basis van feiten

In de Nederlandse corporate governance code, maar ook in buitenlandse codes is veel aandacht voor auditcommissies. Dit geeft aan dat deze commissies beschouwd worden als een potentieel krachtig instrument om het onafhankelijk toezicht op de financiële verslaggeving en interne beheersing te versterken.
Lees meer

De test - Due Diligence voor commissarissen (2e editie)

Navraag binnen het netwerk van bevriende commissarissen en bestuurders wordt meestal voldoende geacht om een goed beeld van de nieuwe functie en toekomstige medecommissarissen te krijgen. De test is een hulpmiddel om op een systematische manier de potentiële risico’s zorgvuldiger af te wegen.
Lees meer

Invloed en visie van de bestuurssecretaris op effectieve governance

De bestuurssecretaris bevindt zich in de coulissen van de macht. Hij is de regisseur van het spel dat corporate governance heet. Zowel in internationaal verband als in het Nederlandse taalgebied is het aantal studies over de rol, de taken en de visie van de bestuurssecretaris echter schaars.
Lees meer

Effectieve informatievoorziening

Effectieve informatievoorziening is een van de belangrijkste voorwaarden voor effectief toezicht. Anders gezegd: falend toezicht begint vaak met falende informatievoorziening, zoals enkele affaires pijnlijk duidelijk hebben gemaakt.
Lees meer

Actueel nieuws

Blog - Dutch SOx?

Blog door Ruud Kok naar aanleiding van het rapport Monitoring Commissie Corporate Governance Code monitoring boekjaar 2013.
Lees meer

Transparantieverslag

In het Transparantieverslag 2013-2014 laten wij zien hoe wij binnen PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit borgen.
Lees meer

Toekomst Accountantsberoep

De werkgroep Toekomst Accountantsberoep heeft een pakket maatregelen gepresenteerd gericht op herstel van vertrouwen in het accountantsberoep.
Lees meer

Interview met Mijntje Lückenrath-Rovers

Ik zou bijna zeggen: 'de code mag van mij wel weg, als de zelfevaluatie maar blijft bestaan'.
Lees meer

Commissarissenontmoetingenmagazine najaar 2014

De nieuwste editie van de Commissarissenontmoetingenmagazine najaar 2014 is uit.
Lees meer

Blog - De commissaris als onderzoeksjournalist

Blog door Ruud Kok over enkele methodes uit de journalistiek die voor commissarissen nuttig kunnen zijn.
Lees meer

Blog - Een bedrijf als Denemarken

Blog door Ruud Kok naar aanleiding van het bezoek van de wereldberoemde politocoloog en socioloog Francis Fukuyama op kantoor PwC Amsterdam.
Lees meer

Francis Fukuyama: 'Global trends in politics and social behaviour'

Een verslag van de lezing van politicoloog en filosoof Francis Fukuyama die op 11 maart 2014 te gast was bij PwC, in het kader van het Commissarissen- en CFO-programma.
Lees meer

Multimedia

Contact

Ruud Kok

Managing Partner Corporate Governance Services
Tel: +31 (0)88 792 63 82
E-mail

  
Volg ons
Volg ons op LinkedIn Volg ons op Facebook Blijf op de hoogte van PwC én de markt Bezoek ons online videokanaal