Raad van commissarissen

Per 1 mei 2015 heeft Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V. een raad van commissarissen ingesteld. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de rvc zijn beschreven in het Reglement raad van commissarissen. Benoeming van de leden van de rvc vindt plaats door de algemene vergadering. De benoeming geschiedt uit een bindende voordracht opgemaakt door de rvc. Leden van de rvc zullen worden benoemd voor een termijn als bij benoeming is bepaald doch voor niet langer dan maximaal vier jaar. Een lid van de rvc kan maximaal acht jaar zitting hebben in de rvc. Bijlage C bij het Reglement raad van commissarissen bevat het rooster van aftreden. De leden van de rvc kwalificeren in het kader van de Wet toezicht accountantsorganisaties als medebeleidsbepalers van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. De profielschets van omvang en samenstelling van de rvc is weergegeven in bijlage B bij het reglement.

De rvc wordt per 1 mei 2015 gevormd door Jan Maarten de Jong (voorzitter), Naomi Ellemers, Yvonne van Rooy, Frits Oldenburg, Cees van Rijn en Nout Wellink (vice-voorzitter). Per 1 september 2015 maakt Annemarie Jorritsma eveneens deel uit van de rvc.

Beknopte persoonsbeschrijvingen van de leden van de raad van commissarissen van PwC Nederland

Jan Maarten de Jong

Jan Maarten de Jong (1945) was van 1989 tot 2002 lid van de raad van bestuur van ABN AMRO en ABN AMRO Holding. In diverse functies was hij sinds 1970 werkzaam bij de Algemene Bank Nederland, onder andere als directeur-generaal en lid van de raad van bestuur. Van 2002 tot 2006 was hij adviseur van de raad van bestuur van ABN AMRO en ABN AMRO Holding. Hij was voorzitter van het Strategy & Governance Forum van PwC.

De Jong was onder meer commissaris van AON Nederland, CRH Plc (Ierland), KBC Bank NV (België), Heineken, Nutreco, Theodoor Gilissen Private Bankers  en de Onderlinge ’s-Gravenhage. Op dit moment is hij onder meer lid van de raad van commissarissen van KBL European Private Bankers S.A. (Luxemburg), lid van de raad van toezicht van het Frans Hals Museum en bestuurslid van Stichting Preferente Aandelen ASML.

Nout Wellink

Nout Wellink (1943) was van 1997 tot juni 2011 president van De Nederlandsche Bank. Tevens was hij van 1999 tot 2011 lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) en van 2006 tot 2011 voorzitter van het Bazels Comité voor Bankentoezicht. Van 1 mei 2008 tot 1 september 2016 was hij voorzitter van de raad van toezicht van de Universiteit Leiden.

Sinds 2013 is hij voorzitter van de Commissie Publiek Belang van PwC. Daarnaast is hij non-executive director van de Bank of China en voorzitter van de Wim Drees Stichting en de Bontius Stichting.

Naomi Ellemers

Naomi Ellemers (1963) is sociaal psycholoog en als Universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht. In haar werk houdt Ellemers zich onder andere bezig met beloning en motivatie, diversiteit en verandering in organisaties, moreel gedrag en ethisch klimaat.

Zij is o.a. lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Corresponding Fellow van de British Academy for the Humanities and Social Sciences (FBA). Voorheen leidde zij de afdeling Sociale en Organisatiepsychologie van de Universiteit Leiden, diverse onderzoeksprojecten en was zij onder andere verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma. In 2010 ontving Naomi de KNAW Merianprijs voor excellente vrouwelijke wetenschappers en de Spinozapremie. Tevens is zij bestuurslid van Stichting Praemium Erasmianum. Ellemers is lid van de Commissie Publiek Belang van PwC sinds 2015

In haar hoofdfunctie als Universiteitshoogleraar van de Universiteit Utrecht is Prof. Dr. N. Ellemers een samenwerkingsverband aangegaan met de AFM. Zij zal o.a. als promotor betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek naar psychologische processen bij toezicht, en hierover publiceren. Vanwege haar nevenfunctie als commissaris bij PWC zal zij op geen enkele wijze betrokken zijn bij onderzoeken naar accountancykantoren. 

Annemarie Jorritsma

Annemarie Jorritsma (1950) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD en sinds 1 september 2015 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). In september 2015 nam zij afscheid als burgemeester van Almere, een functie die zij sinds 2003 bekleedde. Tevens was zij zeven jaar voorzitter van de VNG. Voor die tijd was zij onder Kabinet Kok acht jaar lang minister, waarvan vier jaar bij Verkeer en Waterstaat en vier jaar bij Economische Zaken.

Jorritsma is daarnaast onder meer voorzitter Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, President-commissaris Alliander, kwartiermaker van Topvrouwen en voorzitter van Stichting Verkiezing overheidsmanager van het jaar en van de jury voor zakenvrouw van het jaar.

Frits Oldenburg

Frits Oldenburg (1961) is sinds 2013 als of counsel verbonden aan FG Lawyers. Van 2004 tot 2014 was hij lid van de board of trustees van het International Bureau of Fiscal Documentation. Van 1995 tot 2013 was Oldenburg partner bij NautaDutilh. Als notaris was hij gespecialiseerd in vennootschapsrecht. Daarnaast was hij onder meer lid van het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en is lid van de Commissie Publiek Belang van PwC van 2013 tot 2015. Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting Vrouwe Groenevelt’s Liefdegesticht, District Noord- en Oost Gelderland van het Nederlandse Rode Kruis en Stichting Astma Bestrijding.

Yvonne van Rooy

Yvonne van Rooy (1951) was onder andere staatssecretaris van Economische Zaken, lid van het Europees Parlement, lid van de Tweede Kamer, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Tilburg, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht en plaatsvervangend Kroonlid van de SER.

Sinds 2012 is zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Daarnaast is zij onder andere voorzitter van de raad van commissarissen van Philips Electronics Nederland, bestuurslid van VNO-NCW, , bestuurslid van het Koninklijk Concertgebouworkest, bestuurslid Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill, lid van de raad van commissarissen van NN Group, lid Curatorium Beschermers Nationaal Monument Kamp Vught, lid raad van toezicht Fonds Nationaal Kunstbezit, lid raad van advies Nexus Instituut, Bestuurslid VNO-NCW en lid Raad van Toezicht Gemeentemuseum Den Haag. Van Rooy is lid van de Commissie Publiek Belang van PwC sinds 2013.

Cees van Rijn

Cees van Rijn (1947) was van 2001 tot 2011 CFO en lid van de raad van bestuur van Nutreco. Daarvoor was hij onder andere CFO van Sara Lee Meats Europe en CFO Northern Europe van de McCain Foods Group. Daarvoor bekleedde hij verschillende functies bij Nutricia.

Hij is nu onder andere commissaris van ForFarmers, commissaris van de Detailresult Groep, commissaris van FloraHolland, commissaris van Plukon Food Group, commissaris van UTZ Certified en commissaris van Erasmus Q-Intelligence. Van Rijn is lid van de Commissie Publiek Belang van PwC sinds 2013.