Diversiteit

Bekijk deze pagina in: English

Meer diversiteit is meer winst voor iedereen

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze medewerkers. Verrassende inzichten en innovatieve en onconventionele oplossingen voor onze klanten komen voort uit een samenspel van zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen. Daarom is diversiteit sinds een aantal jaar een van onze strategische speerpunten.

Diversiteit is geen hype, geen modegril en geen wettelijke verplichting. Het draait niet alleen om mannen en vrouwen. De essentie van diversiteit is dat iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft, ongeacht geslacht, afkomst of geaardheid. Als we al die verschillende kwaliteiten inzetten geeft dat enorme rijkdom. Wij streven naar een inclusieve cultuur, die eerlijk, open en veilig is voor iedereen. Dat betekent dat je jezelf mag zijn en dat je je thuis voelt op je werk.

Een verscheidenheid aan medewerkers helpt ons om ons innovatief vermogen verder te versterken en betere diensten te leveren aan onze klanten. Ons diversiteitsbeleid sluit bovendien aan op maatschappelijke ontwikkelingen en draagt bij aan een inspirerende werkomgeving. Om alle diverse talenten te (h)erkennen, waarderen en op de juiste manier in te zetten kennen wij een uitgebreid diversiteitsprogramma, waarover je meer kunt lezen in bovenstaand Diversity magazine. Onze medewerkers vertellen daarnaast in onderstaande korte film over de waarde van Diversiteit voor hen.