Raad van bestuur

Op grond van de Wta kwalificeren de leden van de rvb als beleidsbepalers van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. De rvb, ook  wel aangeduid als Territory Leadership Team, optimaliseert de randvoorwaarden en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van PwC, de strategie en het beleid.

De rvb bestaat sinds 1 juli 2013 uit zes leden die ieder specifiek toegewezen aandachtsgebieden in hun portefeuille hebben. De taakverdeling over de leden van de rvb is zowel gebaseerd op de aansturing van de verschillende Lines of Service en marktsegmenten als op functionele taakgebieden, zoals Finance, Human Capital, IT, Quality & Risk en Marketing.

De voorzitter (TSP) is de enige statutair bestuurder en benoemt de overige leden tot gevolmachtigd (titulair) lid van zijn team. De Assurance-, Tax & HRS- en Advisory-vertegenwoordigers binnen zijn team zijn tevens voorzitter van de desbetreffende LoS-board en voorzitter van de directie van de desbetreffende werkmaatschappij.

De benoeming van de TSP vindt plaats door de algemene vergadering, op voordracht van de Local Oversight Board en vanaf 1 mei 2015 op basis van een bindende voordracht door de raad van commissarissen, welke bij zijn besluitvorming en selectie de door de TSP aan te stellen leden in zijn team betrekt. Benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar.

De raad van bestuur wordt gevormd door:

Peter van Mierlo

Peter van Mierlo (1963) trad als accountant in 1987 bij één van de rechtsvoorgangers van PwC in dienst en is sinds 1996 partner. Hij was onder andere lid en voorzitter van de Assurance Board lid en Transactions Group leader. Ook was hij voor zijn partner benoeming voorzitter van de Ondernemingsraad. Vanaf 1 november 2009 is Peter lid van de Raad van Bestuur. Sinds 1 juli 2013 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur.

Portefeuille:

 • TSP
 • Managing Partner PwC Europe
 • Lid EMEA executive team & Strategy Council Global Network
Marc Diepstraten

Marc Diepstraten

Belastingen zijn onderdeel van een brede actuele maatschappelijke discussie. De belastingadviseur moet meer uit zijn silo treden daar waar het de toepassing van wet- en regelgeving betreft. In het advies aan de cliënt moet de maatschappij meer naar binnen worden gehaald. Ik zie uit om als voorzitter van PwC belastingadviseurs de opgedane kennis in te zetten in onze reis richting de toekomst waarin de technologische ontwikkelingen en verbreding van de adviseur centraal staan. Mijn kracht en uitdaging ligt in het verbinden van mensen, zowel binnen PwC als daarbuiten.

Portefeuille:

 • Voorzitter Tax
 • xLoS verantwoordelijkheid voor Digital, Data&Analytics, Cyber Security
 • Lid van het Global VCT team en het EMEA Tax leadership team

Frank Engelen

Frank Engelen (1971) trad in 1996 als belastingadviseur in dienst bij één van de rechtsvoorgangers van PwC en is sinds 2003 partner. Hij is lid van de AEX - Midkap Group en voorzitter van de EU Direct Tax Group. Met ingang van 1 juli 2013 is Frank lid van de Raad van Bestuur van PwC. Frank is sinds 2005 hoogleraar Internationaal Belastingrecht aan de Universiteit Leiden.

Portefeuille:

 • Marketsleader
 • Voorzitter Advisory
 • Marketing
 • Lid van het EET van PwC met de portefeuille Industries en E-accounts
 • Innovatie

Ad van Gils

Ad van Gils (1967) trad in 1991 in dienst als accountant bij één van de rechtsvoorgangers van PwC. In 1 juli 2002 volgde zijn toetreding als partner. Van 1996 tot 1998 was hij werkzaam in San Francisco, VS. In 2005 en 2006 was Ad Human Capital partner en van 2006 tot 2009 Business Unit Leader Transaction Services. Sinds 2009 geeft Ad leiding aan de Deals & Forensic praktijk. Per 1 juli 2012 is Ad toegetreden tot de Advisory Board. Sinds 1 juli 2013 in de rol van voorzitter en gevolmachtigde van de Raad van Bestuur van PwC.

Portefeuille:

 • Voorzitter Assurance
 • Contacten AFM
 • Corporate Responsibilty
 • Lid Assurance EMEA leadership

Jolanda Lamse-Minderhoud

Jolanda Lamse-Minderhoud (1969) trad in 1992 als accountant in dienst bij een van de rechtsvoorgangers van PwC en sinds 2006 is zij partner. Gedurende de periode 2005-2009 was zij Human Capital leader voor de Assurance regio Zuid. In 2010 werd zij benoemd tot lid van de Assurance Board met als portefeuille Human Capital, Public Sector & Director affairs. Sinds 1 juli 2013 maakt zij als COO deel uit van de Raad van Bestuur en is daarnaast verantwoordelijk voor Human Capital.

Portefeuille:

 • Human Capital
 • Middle Market
 • Diversity
 • Lid van EET PwC Europe (Human Capital)
 • EMEA Human Capital Leader

Michael de Ridder

Michael de Ridder  (1963) trad in 1986 in dienst bij een van de rechtsvoorgangers van PwC en werd in 1996 tot partner benoemd. Voordat hij in 2008 benoemd werd tot lid van de Assurance Board was hij onder andere business unitleider.

Sinds 1 juli 2013 is hij voorzitter van de directie van PricewaterhouseCoopers Assurance NV en gevolmachtigde van de Raad van Bestuur.

Portefeuille:

 • CFO
 • COO
 • xLoS Risk & Quality
 • Lid van het EMEA COO/CFO leadership team