Perscentrum

Verscherping kapitaalregels kan leiden tot afname vrij beschikbaar kapitaal

28 nov 2016

Verscherping van kapitaalregels voor banken, in combinatie met nieuwe IFRS-regels voor leningen en de huidige voorstellen van het Bazels Comité voor Bankentoezicht, zullen leiden tot afname van het vrij beschikbare kapitaal van banken in Europa.

Nieuwe accountingstandaard dwingt verzekeraars tot minder risicovol beleggen

15 nov 2016

De nieuwe accountingstandaard voor verzekeringscontracten zorgt voor volatielere bedrijfsresultaten. Dat kan aanleiding geven voor een minder risicovol beleggingsbeleid, hogere premies of minder garanties voor polishouders.

PwC: disrupties zorgen voor vier scenario’s AgriFood-sector

15 nov 2016

Voedselzekerheid was al een urgent thema binnen de bestuurskamers van grote voedselproducenten, maar door structurele klimaatveranderingen en technologische ontwikkelingen is dit nog pregnanter geworden. Dat blijkt uit het nieuwste rapport ‘Futures of food provision’ van accountants- en advieskantoor PwC.

Strategy&: Nederland doet niet mee in de Global ICT 50-ranglijst 2016

14 nov 2016

De traditionele grootste ICT-bedrijven blijven de top domineren. IBM, Microsoft, Oracle, SAP en Cisco voeren ook dit jaar de Global ICT 50-ranglijst aan. Nederlandse ICT-bedrijven spelen geen enkele rol van betekenis.

Wereldeconomie wordt klimaatvriendelijker, maar tempo is te traag

07 nov 2016

Terwijl de wereldeconomie vorig jaar groeide, daalde de uitstoot van broeikasgassen, vooral dankzij het verminderde gebruik van steenkool. In de index wordt de nationale CO2-uitstoot afgezet tegen het bruto binnenlands product (bnp). De Nederlandse CO2-intensiteit daalde in 2015 nauwelijks.