Introductie ESG en klimaatverandering

Inhouse training

Inhouse training

Neem contact met ons op

De basis van ESG en klimaatverandering begrijpen

Tegenwoordig hebben duurzaamheidskwesties een steeds grotere impact op bedrijven, investeerders, consumenten, werknemers en overheden. ESG, en voornamelijk klimaatverandering, staan hoog op de agenda van veel organisaties. Hoe gaan we om met de gevolgen van klimaatverandering, milieuvraagstukken of ongelijkheid? Welke kansen en risico's zien we? Wat kunnen u en uw organisatie doen?

Deze cursus biedt u een basisbegrip van ESG, een overzicht van de klimaatuitdagingen en -risico's en hoe een organisatie kan bijdragen aan het verminderen van deze risico's.

Over deze cursus

Inhoud van de cursus

Deze cursus biedt een algemene inleiding tot ESG, waarbij we zowel de ecologische, sociale als governance componenten behandelen. Omdat veel bedrijven tegenwoordig focussen op klimaatverandering gaat deze training dieper in op de onderdelen van het klimaatsysteem, de gevolgen van klimaatverandering voor organisaties, de verschillende typen klimaatrisico's en ontwikkelingen in de regelgeving die de urgentie van ESG en de maatregelen tegen klimaatverandering vergroten.

Na afloop van deze cursus:

 1. begrijpt u de basiselementen van ESG;
 2. weet u meer over de achtergrond en de gevolgen van klimaatverandering;
 3. heeft u een beter beeld van hoe u de bijdrage van uw organisatie aan klimaatverandering kunt verminderen en de risico's van klimaatverandering kunt beheersen;
 4. heeft u een basiskennis van (ontwikkelingen in) de ESG-regelgeving en hoe u kunt rapporteren in lijn met deze regelgeving.

Met deze cursus kunt voldoen aan het verplichte Nederlandse NBA ESG-onderwerp voor 2023 en 2024. 

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor professionals in alle sectoren die zich sinds kort bezighouden met ESG en op zoek zijn naar meer inzicht in klimaatverandering, klimaatrisico's en klimaat gerelateerde regelgeving.

Deze cursus is voor u als u:

 • Uw kennis wil vergroten over ESG en specifiek over de uitdagingen en risico’s van klimaatverandering; 
 • Uw inzicht wil vergroten in hoe klimaat- en (andere) milieurisico's en regelgeving verschillende organisaties beïnvloeden; 
 • Wil leren welke acties u kunt ondernemen om een klimaatbestendige organisatie te bouwen.

 

Trainers

De cursus wordt georganiseerd door ons ESG-team en PwC Academy. De sessies worden gefaciliteerd door onze ESG-experts.

Een krachtige combinatie

Over PwC ESG-team

Het ESG-team van PwC heeft ruime expertise op diverse gebieden gerelateerd aan ESG. De ESG-experts ondersteunen organisaties bij onder meer de integratie van ESG in hun bedrijfsmodel, de implementatie van ESG-regelgeving en nieuwe ESG-gerichte processen en praktijken in organisaties en het opzetten of verbeteren van ESG-reporting. Het team bestaat uit professionals met verschillende achtergronden, ervaringen en kennis waardoor ook kennis op specifieke onderwerpen als biodiversiteit en mensenrechten wordt gewaarborgd.

Over PwC Academy

PwC Academy biedt open opleidingsprogramma's voor organisaties en op maat gemaakte in-house en virtuele opleidingsprogramma's. De Academy maakt gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van leertechnologieën en -methoden. Met een team van enthousiaste medewerkers die een passie hebben voor de persoonlijke- en professionele groei van mensen zorgen zij voor succesvolle leerervaringen.

Opbouw van de cursus

Deze cursus bestaat uit interactieve e-learnings en drie virtuele sessies onder leiding van een trainer. De cursus is verspreid over twee maanden. 

Voorbereiding: Voorafgaand aan elke sessie ontvangt u toegang tot ons leerplatform. Hierop kunt u in uw eigen tijd de e-learnings doorlopen over de onderwerpen die tijdens die sessie worden besproken. Wij adviseren u de modules voor elke sessie te doorlopen, zodat u optimaal kunt deelnemen tijdens de virtuele sessies. U besteedt gemiddeld 1,5 tot 2,5 uur aan drie tot vier e-learnings als voorwerk voor elke gefaciliteerde virtuele sessie.

Virtuele sessies: Tijdens de drie uur durende virtuele sessies gaat de trainer dieper in op de onderwerpen, kunt u vragen stellen en deelnemen aan praktische opdrachten en discussies met uw mededeelnemers.

De cursus wordt aangeboden in het Engels.

Inhoud van elke sessie

Sessie 1: ESG, klimaatverandering en decarbonisatie

Voorbereiding: E-learnings
Totaal aantal uren: 2.5 
 • What is ESG: Krijg een begrip van de definitie van ESG en waar de elementen E, S en G voor staan. Ontdek praktische kaders en overeenkomsten met betrekking tot ESG. Identificeer het doel en de belangrijkste aspecten van de Sustainable Development Goals.
 • Climate basics: Identificeer de belangrijkste menselijke ontwikkelingen die hebben bijgedragen tot de huidige toestand van ons klimaat. Begrijp de betekenis van "klimaat" en de daarmee samenhangende componenten.
 • Climate change: Ontdek essentiële informatie over klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de planeet, de samenleving en het bedrijfsleven en waarom het zo belangrijk is om nu actie te ondernemen. 
 • Net Zero: Krijg een begrip van wat een 'Net Zero' strategie is. Begrijp de huidige uitdagingen bij het realiseren van Net zero ambities en de best practices in verschillende industrieën.
Datum en tijd zijn in overleg nader te bepalen
Agenda
 • Begrijp de ESG concepten die in de voorbereidende e-learnings geïntroduceerd zijn en hoe deze ESG concepten organisaties aanzetten tot verandering
 • Krijg een begrip van de belangrijkste ESG ontwikkelingen en de grootste uitdagingen op het gebied van ESG
 • Ga dieper in op klimaatverandering, waarbij het klimaatsysteem aan bod komt, de gevolgen van klimaatverandering, wat bedrijven kunnen doen en hoe ze rapporteren over klimaatrisicoadaptatie en klimaatrisicomitigatie 
 • Discussieer over de relevantie van klimaatverandering voor uw organisatie
 • Begrijp wat decarbonisatie is en waarom organisaties decarbonisatie moeten nastreven
 • Ga dieper in op Net Zero, begrijp de definitie en wat de vervolgstappen zijn op weg naar volledige decarbonisatie

Sessie 2: Klimaat, milieu risico's en kansen

Voorbereiding: E-learnings
Totaal aantal uren: 2.5
 • Climate risk foundation: Krijg een begrip van de twee soorten klimaatgerelateerde risico's (fysiek/transitie). Begrijp wat deze zijn, hoe ze verschillende sectoren verschillend beïnvloeden en welke kansen eruit voortvloeien.
 • ‘Other’ environmental risks: Identificeer de milieurisico's van o.a. verlies aan biodiversiteit, verontreiniging en gebruik van mariene hulpbronnen, op basis van het concept planetaire grenzen (planetary boundaries). Begrijp wat deze risico's zijn, hoe zij sectoren beïnvloeden en welke kansen zij bieden.
 • Climate resilience: Begrijp de mitigatiemogelijkheden van zowel fysieke als transitie risico's. Begrijp wat koolstofbudgetten en koolstofprijzen zijn en waarom deze belangrijk zijn bij het ondernemen van actie tegen klimaatverandering.
Datum en tijd zijn in overleg nader te bepalen
Agenda
 • Herhaling van hoe klimaatverandering zich verhoudt tot ESG, en de druk op organisaties om actie te ondernemen ten behoeve van klimaatrisicomitigatie en -adaptatie 
 • Ga dieper in op klimaatrisico’s (fysieke- en transitie risico’s), scenario-analyse, klimaatrisicokwantificatie (climate risk quantification) en het rapporteren over klimaatrisico’s
 • Identificeer andere milieurisico’s, begrijp hoe deze onderling verbonden zijn en krijg begrip over de relevantie van dit type risico’s voor organisaties
 • Discussieer over hoe klimaat en andere milieu risico’s impact hebben op uw organisatie, hoe u ze kunt identificeren en hoe u ze kunt verwerken in uw risicomanagementprocessen
 • Krijg een begrip van klimaatbestendigheid, hoe u succesvol kunt inspelen op klimaatveranderingen en andere milieurisico’s als organisatie  

Sessie 3: Wet- & regelgeving en rapportage

Voorbereiding: E-learnings
Totaal aantal uren: 2
 • EU actions related to sustainable finance: Krijg een overzicht van regelgeving en beleid inzake klimaatrisico's. Identificeer het ESG-ecosysteem, wat duurzame financiering is en de ontwikkelingen in verschillende regio's. Duik in het EU-actieplan. 
 • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): Begrijp de basis van de CSRD en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Begrijp de materialiteitsbeoordeling, de ‘cross cutting’ standaarden en de industrie agnostische standaarden. Krijg inzicht in de reikwijdte van de CSRD en de implementatie-inspanning die dit kan vergen. Begrijp het verschil tussen governance, ESG-ambitie en impact, risico's en kansen versus prestatie-indicatoren en doelstellingen, en de verplichte informatieverstrekking.

Microlearnings:

 • EU taxonomy: Identificeer de belangrijkste beginselen van de EU-taxonomie. Begrijp de basiscomponenten van de EU-taxonomie, evenals de manier waarop bedrijven deze zullen toepassen en de relevante ontwikkelingen. 
 • Dubbele materialiteit: Begrijp het concept van dubbele materialiteit. Begrijp de rol van belanghebbenden in het materialiteit beoordelingsproces, de impact materialiteit en de financiële materialiteit en het onderlinge verband tussen deze twee aan de hand van voorbeelden.
Datum en tijd zijn in overleg nader te bepalen
Agenda
 • Herhaling van het stuk over klimaatrisico’s, hun impact op organisaties en hoe organisaties klimaatbestendigheid kunnen opbouwen
 • Krijg een introductie van het EU-actieplan en relevante EU-regelgeving en raamwerken
 • Krijg een begrip van de doelstellingen, het toepassingsgebied en het tijdschema van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en een inleiding in relevante CSRD-begrippen zoals dubbele materialiteit
 • Krijg een begrip van de impact van de CSRD en de toelichtingsvereisten van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) en hoe deze gekoppeld zijn aan specifieke klimaatgerelateerde kaders zoals TCFD
 • Pas de kennis toe op een korte praktische case over ESG rapportage

Inhouse training

Heeft u interesse in dit onderwerp en wilt u deze training voor uw organisatie op maat laten maken? Wij bespreken graag met u uw leerdoelen, de casuïstiek en de gewenste leerresultaten. Ook de duur, datum en locatie van de training stellen wij in overleg met u vast. Op basis van een voorgesprek maken wij een trainingsvoorstel voor u op maat. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Deze training wordt aangeboden in het Nederlands en in het Engels. 

Permanente Educatie

PE-Portfolio accountants (AA en RA)

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Contact us

PwC’s Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons