Duurzame supply chains

Heeft u volledig inzicht in en controle over uw keten?

Hoe zeker bent u van de veiligheids- en kwaliteitsprocedures van uw leveranciers of hun leveranciers? Kunt u uw product traceren van vork tot boerderij, van mobiel naar de mijn, van hanger tot kledingfabriek? Schandalen rond bijvoorbeeld voedselveiligheid en kledingproductie raken de hele keten. Inzicht in en controle op de supply chain is daarom van wezenlijk belang. Een transparante, betrouwbare keten biedt bovendien grote kansen voor het verminderen van risico’s en het winnen van vertrouwen.

De toekomst is aan bedrijven met een betrouwbare supply chain

In het verleden was het voldoende als bedrijven betaalbare producten maakten; de toekomst is aan de bedrijven die het vertrouwen van hun klanten verdienen. Consumenten en andere stakeholders eisen steeds meer transparantie over de inhoud, productiewijze en herkomst van producten. Ketens worden echter langer, complexer en moeilijker te beheersen, terwijl bedrijven ook te maken hebben met veranderingen in de regelgeving en schaarste aan middelen. Naast risico’s bieden deze ontwikkelingen ook kansen. Bedrijven met transparante ketens hebben een concurrentievoordeel: zij kunnen zich richten op continue prestaties doordat ze verstoringen vermijden.

Wij helpen risico’s in de supply chain te reduceren en kansen te vergroten

Wij hebben ruime ervaring in het helpen van overheden, bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie, NGO’s, en anderen bij het verminderen van risico’s in de supply chain. Wij weten hoe ketens werken en welke uitdagingen er zitten aan een goede ketensamenwerking.  We hebben de beschikking over een groot internationaal netwerk, werken met lokale teams en kunnen een beroep doen op een breed scala aan expertise en sectorspecialisten. We helpen u met het ontdekken en begrijpen van mogelijkheden, maar ook met het ontwikkelen van strategieën rondom zaken als leveranciersrisico's, traceerbaarheid, wijzigingen in de wet- en regelgeving, fraude, en crisismanagement.  We ondersteunen u bij kwesties zoals veranderende consumentenvraag, digitale innovatie, cultuur en risicobeheer.

Hoe kunnen we u helpen?

Iedere dag bouwen wij bij PwC aan vertrouwen. Wij helpen bedrijven en organisaties risico’s in hun ketens te identificeren, te reduceren en processen en systemen te verbeteren die vertrouwen brengen en waarde toevoegen. Hieronder leest u, hoe wij u concreet kunnen helpen vertrouwen op te bouwen, en uw strategische doelen te bereiken:

  • Vertrouwen bouwen: advies over duurzaamheid, ethiek en compliance in de keten.
  • Digitaliseren: gebruik van Big Data en nieuwe blockchain-technologie om data in de gehele keten te identificeren, vast te leggen, te analyseren (van ‘farm to fork’, van kledingfabriek tot hanger) en om de communicatie tussen de individuele schakels te faciliteren.
  • Traceren: ondersteuning bij het ontwikkelen van traceerbaarheidsinstrumenten en frameworks om transparantie en weerbaarheid te vergroten.
  • Groeien: strategische (duurzame) groeiplanning, deals en overname-advies en due diligence.
  • Regelgeving: het ondersteunen van overheden en bedrijven bij het verbeteren van de beleidsomgeving en het wetgevende klimaat rondom  productveiligheid en -kwaliteit.

Contact

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Volg ons