Skip to content Skip to footer

Loading Results

6 paradoxes van Leiderschap

6 Paradoxes van Leiderschap

Uitdagingen waar leiders voor staan 

Nieuwe trends volgen elkaar in rap tempo op en laten hun stempel achter op de besluitvorming. Dit maakt één ding duidelijk: de behoefte aan een nieuwe vorm van leiderschap is nog nooit zo groot geweest. Aan leidinggevenden de taak om richting te geven in een wereld die voor iedereen nieuw is. Om betere keuzes te kunnen maken zijn er 6 ogenschijnlijke tegenstellingen die leiders op weg kunnen helpen. Zoals beschreven in PwC’s ADAPT raamwerk, een wereld die wordt geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen. Uitdagingen die zowel individuen, organisaties, overheden als de maatschappij beïnvloeden. 

Deze 6 paradoxen zijn niet de enige uitdagingen waar leiders voor staan maar wel de meest urgente vandaag de dag. De paradoxen zijn een systeem (yin-yang, groot-klein) ze houden elkaar in balans. Om als leider te kunnen ontwikkelen is het van cruciaal belang om te leren omgaan met beide elementen van de paradoxen en met name de balans daartussen. 

6 paradoxes van Leiderschap

6 Paradoxes van Leiderschap

Navigeren door een wereld die steeds meer zowel mondiaal als lokaal wordt.

Effectief uitvoeren en tegelijkertijd strategisch zijn.

Navigeren door politiek met behoud van karakter.

Wel meer technisch onderlegd zijn, maar niet vergeten dat organisaties wel door en voor mensen worden gerund.

Het vertrouwen om in een onzekere wereld te handelen en te erkennen wanneer het verkeerd is?

Het verleden gebruiken om succes in de toekomst te sturen.

< Back

< Back
[+] Read More

Contact

Debby Jannink

Debby Jannink

Partner Change & Leadership, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 394 98 21

Liesbeth van der Maat

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 084 83 81

Sophie Linnarz

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 381 02 15

Volg ons