Het nieuwe normaal

Werken in een 1,5 meter economie

Geleidelijk worden de beperkingen, opgelegd nadat het Covid-19-virus ons land bereikte, opgeheven. Toch zal er zolang er nog geen vaccin is, een economie van 1,5 meter gehandhaafd worden. Hoe de nieuwe manier van werken er uit zal zien is nog een vraag, maar we weten één ding zeker en dat is dat het niet meer hetzelfde zal zijn als voorheen. Dit maakt het Covid-19-virus een onverwachte maar zeer impactvolle ‘disrupter’ op de toekomst van werk in brede zin. Zo heeft het digitaliseren van de manier waarop we werken de afgelopen 1,5 maand een enorme sprong gemaakt. We verwachten dat dit tevens gevolgen zal hebben voor de adoptie van AI, Robotica, Cloud Computing en IoT.

Een duurzame toekomst

Ondanks dat het thuiswerken door veel organisaties en de overheid daar waar kan gestimuleerd wordt, zijn we inmiddels bezig met de inrichting om weer ‘terug naar kantoor’ te gaan. Hoe speelt u als organisatie adequaat in op het nieuwe normaal? Heeft u uw technologie al aangepast? En hoe waarborgt u de veiligheid van uw medewerkers? Juist omdat het nieuwe normaal ook onbekend terrein is voor PwC. Heeft PwC naast het continu voeren van klantgesprekken, onderzoek gedaan naar verschillende aspecten rondom het nieuwe normaal. Onlangs publiceerde we een analyse van de kosten en baten van het thuiswerken, onderzochten we de employee experience van medewerkers op deze nieuwe manier van werken en onderzoeken we momenteel nog andere zaken rondom dit thema. 

Kortom, het is nu tijd om in kaart te brengen wat er nodig is voor een duurzame toekomst. De brede expertise binnen PwC kan u houvast bieden bij deze uitdaging beginnende met het in kaart brengen van de uitdagingen en kansen in het nieuwe normaal.

Voorbereiding werknemers op het nieuwe normaal

Vanuit een financieel oogpunt is het op gang brengen van de 1.5 meter economie urgent. Naast het daartoe zo snel mogelijk inzichtelijk krijgen van ruimtelijke en arbeidsvoorwaardelijke zaken die geoptimaliseerd moeten worden, is het van belang om werknemers een gevoel van veiligheid te bieden en hen voor te bereiden op een andere manier van werken. Bij de herinrichting van de werkplek is het goed om in acht te nemen dat werknemers verschillen in de ervaring en attitude ten aanzien van het terugkeren naar werk.

Check hier je persona en krijg inzicht in wat nodig is om jouw werknemers voor te bereiden naar een nieuwe normaal.

Een mensgerichte aanpak 

Naast de technologische impact op de huidige manier van werknemer, verwachten we ook dat een deel van de ruimte en fysieke aanpassingen de terugkeer naar de werkplek beïnvloeden. Inzicht in de behoefte aan werkruimte en arbeidsomstandigheden die geoptimaliseerd moeten worden, zijn uitermate belangrijk om medewerkers een gevoel van veiligheid te bieden en hen voor te bereiden op een andere manier van werken. Het veilig terugbrengen van de juiste medewerkers op het juiste moment vraagt ​​om een ​​mensgerichte aanpak. Stel nieuwe manieren van werken in die efficiëntie creëren en flexibiliteit bieden en toets bij de werknemer of deze dit ook zo ervaart.

Of nieuwe manieren van werken daadwerkelijk effectief zijn, valt op te maken uit gedrag en beleving. In de aanpak dient aandacht te zijn voor de nodige ondersteuning die leidt tot verantwoordelijk gedrag en mensen stimuleert om zich aan de veiligheidsregels te houden. Alleen de veiligheidsmaatregelen implementeren is niet voldoende. Coach uw leiders om het welzijn van hun mensen te verbeteren en spoor hen aan om kennis te nemen van nieuwe leiderschapsstijlen die teamdynamiek en sociale cohesie bevorderen bijvoorbeeld door het inzetten van  faciliterend leiderschap dat gebaseerd is op empowerment en vertrouwen. Laat uw werknemers zien dat u het belangrijk vind om de werkomgeving veilig te maken wat hen in staat stelt vertrouwen te hebben in het leiderschap en men zich daardoor zo effectief mogelijk opstelt.

Om talent in de post-Covid-wereld te behouden en tegelijkertijd de kosten te beheersen, moeten consumentengerichte bedrijven hun personeel zorgvuldig betrekken bij het heropenen van bedrijven of het stabiliseren van de activiteiten. Communicatie over veiligheid en transparantie over beleid worden belangrijk in het tegemoet komen aan verwachtingen en het behouden van vertrouwen. De behoefte van de werknemer in het kader van terugkeren naar de werkplek is niet voor iedereen gelijk.

Volg ons

Wilt u meer weten hoe PwC u kan helpen om veilig terug te keren naar kantoor?

Required fields are marked with an asterisk(*)

Bij het verstrekken van uw e-mailadres erkent u de privacy statement gelezen te hebben, en gaat u akkoord met het verwerken van de data in overeenkomst met de privacy statement. (inclusief internationale gegevens uitwisseling). Mocht u op een bepaald moment van gedachten veranderen over het ontvangen van informatie van ons, dan kunt u ons dit laten weten via het contactformulier.

Contact

Debby Jannink

Debby Jannink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 42 38

Bas van de Pas

Bas van de Pas

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 263 83 99

Pieter Smit

Pieter Smit

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 88 792 39 55

Hide