Operational Excellence

In ruim tien weken naar operational excellence

Perform methode

Hogere output, beter gemotiveerde mensen, verandering van gedrag – iedere functie in het management heeft wel een reden om de performance van minder goed draaiende afdelingen of teams te willen verbeteren. Programma’s die zo’n prestatieverbetering beloven zijn er genoeg. Maar de meeste nemen veel tijd in beslag en ze leveren lang niet altijd het gehoopte resultaat. Een belangrijke reden daarvoor is dat de focus van die programma’s vaak niet of onvoldoende op de mens ligt.

In ruim tien weken naar operational excellence

Productiviteit hoger, kwaliteit beter, mensen blijer

PwC’s eigen methode Perform neemt de medewerker juist als uitgangspunt voor procesverbetering. Perform zorgt met tien tot twaalf weken intensieve coaching voor een toename van de productiviteit van 20 tot 30%, verbetert de kwaliteit van de output en geeft de betrokkenheid en wellbeing van werknemers een enorme boost. Perform is de afgelopen tien jaar met overtuigende resultaten ingezet bij honderden organisaties in onder andere het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nederland. De methode is geschikt voor veel verschillende sectoren en branches. Maar het meest effectief is Perform in omgevingen met semi-repetitieve taken, en dan vooral als er sprake is van grote variatie in individuele prestaties.

Verandering als onderdeel van het dagelijkse werk

Naast de menselijke focus is de grootste kracht van Perform dat nieuw gedrag wordt aangeleerd als onderdeel van de dagelijkse routine. De coaches van PwC introduceren elke week een nieuw element dat direct wordt ingebed in het gewone werk. En elke dag begint met een gezamenlijke dagstart waarbij de prestaties worden besproken, bottlenecks zichtbaar gemaakt, barrières weggenomen en successen gevierd.

Het vaste ritme van tien tot twaalf weken lang elke week een training, directe implementatie en iteratieve evaluaties, zorgt ervoor dat de nieuwe manier van werken al heel snel aanvoelt als business as usual. En dus ook snel duurzaam verankerd is. Dat effect wordt verder versterkt doordat de PwC-coaches ook intensief aan de slag gaan met de leidinggevenden, met veel aandacht voor het blijven stimuleren van het nieuw aangeleerde gedrag, waardoor zij hun team effectiever kunnen (blijven) aansturen.

Perform Plus – Perform met extra digitale power

Perform Plus – Perform met extra digitale power 

Naast Perform ontwikkelde PwC ook het volledig digitale platform Perform Plus. Perform Plus zorgt voor nog meer en nog sneller inzicht in prestaties, engagement, wellbeing, barrières en knelpunten. Daarnaast biedt Perform Plus uitgebreide opties voor de toepassing van AI en voor geavanceerde data-analyse. Centraal in Perform Plus staat het digitale ‘huddleboard’ waarop teams dagelijks prestaties, successen en obstakels vastleggen en waarop de sociale interactie zich afspeelt. Op deze manier brengt Perform Plus teamleden actief samen, waarbij intelligente gamification zorgt voor grote en blijvende betrokkenheid. Perform Plus heeft inmiddels zo’n 25.000 actieve gebruikers.

Wanneer Perform – zeven signalen

Als een of meer van de volgende kenmerken op een team of afdeling van toepassing zijn, dan kan Perform binnen drie maanden een grote verbetering in de performance realiseren:

  • Operationele taken met een min of meer repetitief karakter en een hoog volume. Denk aan het verwerken van aangiften, facturatie, klantenservice, enzovoort. 
  • Teams of teamleden hanteren verschillende werkwijzen. Een gestandaardiseerde aanpak ontbreekt of wordt onvoldoende toegepast.
  • De balans tussen vraag en aanbod van werkzaamheden is zoek.
  • Teamleiders zijn niet voldoende effectief of hebben moeite om grip te krijgen op hun teams.
  • Medewerkers hebben te weinig inzicht in hoe prestaties worden gemeten en/of wat precies de KPI’s zijn.
  • Productiviteit van medewerkers/afdelingen blijft achter. Welke factoren daarbij spelen is onduidelijk.
  • Medewerkers zijn te weinig betrokken, hebben moeite om gemotiveerd te blijven en/of voelen zich onvoldoende erkend.

Hoe kunnen wij u helpen

Met Perform bouwen we een maatwerkprogramma om uw operationele proces heen. We inventariseren de activiteiten en brengen in kaart wat er in de dagelijkse praktijk goed gaat en wat er beter kan. Tegelijk maken we ook de KPI’s inzichtelijk. En dan bepalen we met het team wat nodig is om de onderlinge samenwerking te optimaliseren en hoe de processen verbeterd kunnen worden. Allemaal bouwstenen die in 10 tot 12 weken op een heel gestructureerde manier worden samengevoegd, met de focus op mensen, team en output. Na drie maanden is de betrokkenheid gegroeid, de productie toegenomen en de overall performance van mensen en teams gestegen. Samengevat: productie omhoog, kosten omlaag, op een heel motiverende en stimulerende manier. 

Teamprestaties snel en vergaand ‘on the fly’ verbeteren in een grote diversiteit aan organisaties vraagt om de inbreng van mensen met heel verschillende specifieke vaardigheden. Met onze Community of Solvers brengen we een unieke veelheid van industry, business, strategie, talent, HR, analytics en technologische knowhow samen. Door met een heel divers team vanuit verschillende perspectieven naar uw situatie te kijken zijn we creatiever en vooral effectiever.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op

Volg ons

Contact us

Henric van der Ent

Director Operations, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 388 45 47

Hide