People value proposition

(Potentiële) medewerkers van nu zijn diverser dan ooit. In opvattingen, wensen en verwachtingen. En bovendien kunnen ze ook nog vast, tijdelijk, freelance of gedetacheerd aan uw organisatie zijn verbonden. Een People Value Proposition (PVP) helpt u om binnen die grote diversiteit en verscheidenheid ‘Employer of choice for your people of choice’ te zijn. Dus de aantrekkelijkste werkgever voor de voor u meest interessante doelgroep(en). Uw PVP is een richtinggevende belofte, gebouwd op de voorkeuren van de medewerker, uw bedrijfscultuur en bedrijfsstrategie, uw HR-inspanningen en de arbeidsvoorwaarden.

Playback of this video is not currently available

2:19

Aantrekkelijke werkgever, maar niet per se voor iedereen 

De relatie tussen werkgever en medewerker is in feite wederkerig: ‘Jij stelt ons je talent, toewijding en energie ter beschikking, wij geven jou de tegenprestatie die jij waardeert’. Hoe die tegenprestatie eruit moet zien, daarover gaat de PVP. En dat is per definitie maatwerk. Sowieso per organisatie. Regelmatig ook per afdeling. En vaak per individu of groep individuen. Maar de People Value Proposition is zeker niet bedoeld om u als werkgever aantrekkelijk te maken voor iedereen. Integendeel, de transformatie van uw workforce kan bijvoorbeeld betekenen dat u uw PVP moet bijstellen, waardoor een deel van uw medewerkers zich er misschien minder bij thuis voelt. Dat kan ook functioneel zijn. Maar hoe duidelijker u voor ogen hebt wie u zoekt, hoe verfijnder en aantrekkelijker voor een specifieke doelgroep uw propositie wordt.

In die propositie draait het om het complex van factoren waar u als organisatie en als werkgever voor staat. Wie u bent, wat u biedt en wat u vraagt. Van arbeidsvoorwaarden (niet per se op de eerste plaats) tot en met werkomgeving, waarden, leiderschap, learning & development, purpose, et cetera. Door differentiëren, identificeren en specificeren en door heel goed te luisteren naar de door u gedefinieerde doelgroepen, komt u tot de waardering waar uw medewerker behoefte aan heeft. En omdat die waardering lang niet altijd financieel is, helpt uw PVP u ook om uw HR-investeringen kosten-efficiënter en effectiever te maken.

Wederkerigheid wordt meetbaar

Om tot de People Value Proposition te komen gebruiken we verschillende instrumenten, waaronder data-analyse en voorkeursanalyses, waarmee we veranderende waardepatronen verwerken tot een gedifferentieerd aanbod, in lijn met de boodschap van uw organisatie aan uw doelgroep(en). En we maken de wederkerigheid in de transactie tussen werkgever en werknemer expliciet met onze People Value Exchange. Zodat deze concreet, meetbaar en daarmee stuurbaar wordt.

Wellbeing

Gezonde, betrokken en gemotiveerde medewerkers zijn fitter, blijven langer, kosten minder en blijken voor minder risico’s binnen de organisatie te zorgen. In alle opzichten dus slim om in het welzijn van uw mensen te investeren. Ons wellbeingprogramma stuurt op een 'sustainable workforce'. Werknemers die fysiek gezond, emotioneel veerkrachtig, mentaal gefocust en spiritueel verbonden zijn. Binnen een cultuur die ze laat floreren en ze de beste versie van zichzelf laat zijn. Het resultaat: een verbetering van het welzijn én van de prestaties van iedereen die binnen uw organisatie rondloopt.

HR Analytics bij hoge uitstroom en ziekteverzuim

Als uw organisatie te maken heeft met een opvallend hoge uitstroom of bovengemiddeld ziekteverzuim, dan kunnen we met een aantal digitale tools voor people analytics de knelpunten analyseren. Onze data-analisten gebruiken daarvoor statistische methoden. De uitkomsten vertalen onze P&O-experts vervolgens naar een direct inzetbaar handelingsperspectief plus de KPI’s om de resultaten van de interventies te volgen.

HR-transformaties, vitaliteit en leven lang leren

Na een reorganisatie, fusie of overname helpen we u met de bijbehorende grootschalige HR-transformaties. We denken met u mee over het moderniseren van pensioenregelingen, van het beloningsgebouw en van bonusregelingen. Verder maken we analyses om gelijke beloning – equal pay, fair pay – te faciliteren. En we adviseren over duurzame inzetbaarheid van personeel, wellbeing en vitaliteitsprogramma’s, learning & development en een leven lang leren – omdat gezondheid en de juiste vaardigheden voorwaarden zijn voor werkplezier en productiviteit.

De vijf aspecten van een optimale PVP

Voor een PVP die in lijn is met de strategische keuzes van de organisatie, de wensen van werknemers en met het budget, spelen vijf aspecten een rol: werkgever, werknemer, de financiële factoren, de buitenwereld en de kaders in juridische, sociale en fiscale termen. Deze aspecten zullen in de loop van de tijd onvermijdelijk veranderen en dan verandert de PVP mee. Want de PVP is een dynamische belofte van de organisatie aan iedereen die u nodig hebt om uw workforce strategy waar te maken.

De vijf aspecten van een optimale PVP

Zo helpt PwC u met een People Value Proposition

  • Identificeren van specifieke doelgroepen ‘of choice’ en de uiteenlopende voorkeuren
  • Medewerkersvoorkeuren, bedrijfsstrategie, organisatiecultuur, arbeidsvoorwaarden en HR-investering met elkaar in lijn brengen
  • Rendement op de HR-investering vergroten in termen van aantrekken en behouden én de prestaties van medewerkers
  • Integraal aanbod van data-analyse tot P&O-expertise, van strategie tot en met implementatie
  • In nauwe samenwerking met HR-afdeling, Finance, OR en vakbonden

Volg ons

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Raymond Welmers

Raymond Welmers

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 52 79 19 10

Hide