People value proposition

Werkgeversimago, bedrijfsstrategie en de medewerkersbeleving nauw verbonden

De strategie van uw organisatie stelt eisen aan de competenties van uw personeelsleden en inhuurkrachten. Om de juiste mensen te werven en te behouden, zijn arbeidsvoorwaarden het voornaamste instrument. Maar de wensen van medewerkers veranderen en gaan niet alleen over salaris. Hoe zorgt u dat arbeidsvoorwaarden, organisatiecultuur en werkomstandigheden optimaal aansluiten bij de behoeften van individuele medewerkers en uw visie als werkgever?

Playback of this video is not currently available

2:19

People value proposition

Flexibele werktijden, een budget voor persoonlijke ontwikkeling en werkomgeving zijn evengoed deel van de People Value Proposition als salaris, vakantiedagen, leaseauto en pensioenregeling. Ook de organisatiecultuur, waarden en de purpose, waarin een doelstelling wordt verwoord die verder gaat dan winst maken, is belangrijk voor het aantrekken van personeel. Wij ondersteunen u bij het optimaal afstemmen van al deze aspecten – op zowel uw bedrijfsstrategie als op de individuele wensen van de mensen met wie u uw workforce strategy waarmaakt.

Voorkeursanalyse arbeidsvoorwaarden

Tevreden medewerkers leveren de beste bijdrage aan de organisatie. Maar wie waaraan waarde hecht, wisselt per individu en verandert in de tijd. Wij brengen met een voorkeursanalyse de waardepatronen van medewerkers in kaart. De uitkomsten verwerken wij tot persona’s met een gedifferentieerd aanbod, zodat er gebalanceerde keuzes ontstaan. Door de waardering van arbeidsvoorwaarden te combineren met de kosten ervan, leveren we inzichten waarmee werkgevers vaak tegen hetzelfde of een lager HR-budget de medewerkerstevredenheid kunnen verhogen.

Be well, Work well

Medewerkers die gemotiveerd zijn en goed in hun vel zitten presteren beter, blijven langer bij de organisatie, kosten minder en zorgen voor minder organisatierisico’s zoals ziekteverzuim en burn-outs. Hoe kunt u het welzijn van uw mensen verbeteren en tegelijkertijd uw financiële prestaties verbeteren? 

Ons welzijnsprogramma 'Be well, Work well' draagt bij aan een 'sustainable workforce', deze bestaat uit werknemers die fysiek gezond, emotioneel veerkrachtig, mentaal gefocust en spiritueel verbonden zijn. Personeel dat het meeste waarde toevoegt binnen een cultuur waarin zij kunnen floreren en de beste versie van zichzelf kunnen zijn. Het resultaat: een verbetering van het well-being van uw personeel en verbeterde prestaties van uw organisatie.

Lees hier meer over Be well, Work well

HR analytics bij hoge uitstroom of ziekteverzuim

De voorkeursanalyse maken wij met de HR analytics-oplossing van TrueChoice. Met andere digitale tools voor people analytics analyseren we knelpunten in de waardepropositie voor uw mensen. Heeft uw organisatie moeite om vacatures te vervullen of te maken met hoge uitstroom of ziekteverzuim? Onze data-analisten gebruiken statistische methoden voor de probleemanalyse. Vervolgens vertalen onze P&O-experts de uitkomsten naar handelingsperspectief en KPI’s om de uitkomsten van het beleid te volgen.

HR-transformaties, vitaliteit en leven lang leren

Onze specialisten helpen u bij grootschalige HR-transformaties door bijvoorbeeld reorganisaties, fusies & overnames. En wij adviseren op onderdelen, zoals het moderniseren van pensioenregelingen, van het beloningsgebouw en van bonusregelingen. Verder maken wij beloningsanalyses om gelijke beloning – equal pay, fair pay – mogelijk te maken. En we adviseren over duurzame inzetbaarheid van personeel, wellbeing en vitaliteitsprogramma’s, onderwijs & ontwikkeling en een leven lang leren – omdat gezondheid en de juiste vaardigheden doorslaggevend zijn voor werkplezier en productiviteit.

Zo kan PwC u helpen met uw people value proposition

  • Medewerkersvoorkeuren, bedrijfsstrategie, organisatiecultuur, arbeidsvoorwaarden en HR-uitgaven in balans brengen.
  • Knelpunten zoals uitstroom en ziekteverzuim analyseren en ombuigen.
  • Integraal aanbod van data-analyse en P&O-expertise, van strategie tot en met implementatie
  • Nauwe samenwerking met HR-afdeling, ondernemingsraad of vakbond.
Volg ons

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Raymond Welmers

Raymond Welmers

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 52 79 19 10

Hide