Intelligent Rightsizing

Optimale personeelsinzet bij kostenbeheersing rond werknemers

Nu het ‘nieuwe normaal’ vorm heeft gekregen, zien we dat een van de grootste uitdagingen voor organisaties een optimale personeelsinzet in combinatie met kostenbeheersing is.

Is uw huidige personeel eigenlijk nog wel geschikt voor uw bedrijf na de crisis? Als organisatie staat u voor de uitdaging om de juiste beslissingen te nemen waarin trouw zijn aan de purpose, de waarden en de cultuur van uw organisatie centraal staat. Waarbij tegelijkertijd beloften aan belanghebbenden en angst voor reputatieschade een rol spelen.

Eén ding is evident: florerende en gezonde medewerkers presteren beter, blijven langer in het bedrijf, kosten minder en veroorzaken minder organisatierisico's. Maar welke beslissingen neemt u als het gaat om prestatiebeheer, medewerkersbetrokkenheid en belangrijk talent, terwijl u op afstand werkt?

Kortom welke mix van mogelijkheden heeft u bij al deze uitdagingen die uiteraard passen in het ‘nieuwe normaal’ van uw organisatie?

Aanpassing van de personeelskosten aan de nieuwe werkelijkheid

Het optimaal benutten, inzetten en zo nodig herstructureren van uw workforce is cruciaal in tijden van crisis. ‘Intelligent Rightsizing’ helpt bij het beheersen van uw personeelskosten en biedt organisaties uitkomst in de nieuwe werkelijkheid. Bastiaan Starink en Nicolien Borggreve, Partners bij PwC, geven u op heldere wijze inzichten in verschillende mogelijkheden en onze aanpak. Bekijk hier onze webcast van woensdag 27 mei 2020.

*Kort na het verschijnen van deze webcast heeft de overheid een compromis over de ontslagboete bereikt.

Inzicht in uw personeelsbestand

Met behulp van onze digitale tools bieden we u een diepgaand inzicht in uw personeelsbestand. Samen met u scannen we de huidige situatie, monitoren we de voortgang en bepalen we de aanpak voor een duurzaam personeelsbestand. We begeleiden u bij het verzamelen van gegevens, het verkrijgen van inzichten, het beheren en verbeteren van de productiviteit en het welzijn van uw personeel. 

We verzamelen en analyseren uw financiële gegevens over de beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden. In deze analyses kijken we ook naar de effecten van een mogelijke NOW-subsidie. Om tot de meest effectieve strategie te komen, lichten we de goede en slecht presterende onderdelen van uw organisatie uit. Daarnaast analyseren we het personeelsmodel om op deze manier de essentiële onderdelen van uw organisatie veilig te stellen en de productiviteit van werknemers te optimaliseren. Daarnaast behoort ook het doorvoeren van een reorganisatie tot de mogelijkheden om uw organisatie aan te passen aan het “nieuwe normaal”. Tot slot vertalen we dit naar een implementatieplan waarin we  bijscholing/upskilling en de communicatie naar de werknemers meenemen.

Deze  stappen zijn onderverdeeld in drie fasen: mobiliseren, stabiliseren en het uitzetten van de strategie.

Elke fase  omvat activiteiten die worden uitgevoerd door onze experts. Aangezien elke organisatie kan worden gecategoriseerd als ‘archetype’, vereist dit een specifieke aanpak.

Intelligent rightsizing
Intelligent rightsizing
Intelligent rightsizing

Hoe kan PwC helpen?

We helpen u bij het definiëren en uitvoeren van zo nodig kostenbesparende initiatieven rond het personeelsbestand, compensatie- en secundaire arbeidsvoorwaarden als gevolg van Covid-19. Dit alles uiteraard passend bij uw purpose, waarden, leiderschapsstijl, cultuur en beloften aan uw stakeholders.

We bieden een ‘end-to-end’ benadering, die een breed scala aan expertises omvat. Wij helpen u bij het identificeren van (niet) financiële gevolgen en afwegingen. Denk hierbij aan wettelijke vereisten, het definiëren en versnellen van kostenbesparende initiatieven op het gebied van personeel, vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden. We helpen uw organisatie nu nog beter te positioneren. Verder kunnen we u ontzorgen door de volledige reorganisatie voor u uit te voeren en bouwstenen bieden die aansluiten bij specifieke wensen.

Volg ons

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Nicolien Borggreve

Nicolien Borggreve

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 081 66 41

Hide