Governance, Risk & Compliance

Kansen verzilveren door herbezinning

Governance, Risk & Compliance (GRC) is een containerbegrip dat een breed vakgebied bestrijkt. Het staat voor op een effectieve en efficiënte manier doelen bereiken in het licht van risico’s en onzekerheden. De aandacht voor GRC is door de financiële crisis alleen maar vergroot en vereist herbezinning en pragmatisme. Onze specialisten kunnen u daarbij helpen. Zo verlaagt u de risico’s en kunt u kansen benutten die de nieuwe economische wereld u biedt.

Governance, Risk & Compliance
Risicomanagement integreren

Risicomanagement integreren

De experts van PwC assisteren organisaties bij het invoeren van governancerisicomanagement en compliance werkwijzen op een integrale, holistische en vooral pragmatische manier. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het integreren van risicomanagement in de planning- en controlcyclus, maar ook het stimuleren van een cultuur van ethisch bewustzijn. Dat deze werkwijzen praktisch en ondersteunend zijn aan de bedrijfsdoelen en het management heeft prioriteit. Onze specialisten zorgen er ook voor dat u voldoet aan alle eisen uit wet- en regelgeving.

Zo kan PwC u helpen

  • Corporate governance. Advies over de effectiviteit van governancestructuren, bestuurders en toezichthouders en de verantwoording hierover.
  • Stakeholdercommunicatie. De communicatie en het management rondom de relatie met belanghebbenden en toezichthouders.
  • Transparantie in de toegevoegde waarde en kosten van GRC. Het transparant en meetbaar maken van de toegevoegde waarde en de effectiviteit van uw interne beheersing en risicomanagement en de kosten daarvan (cost of control).
  • Risicomanagement binnen de planning- en controlcyclus. Het integreren van het omgaan met risico’s en onzekerheid in het prestatiemanagement van de organisatie. Denk hierbij aan risicomanagement als integraal onderdeel van de strategische planning, de budgetcyclus maar ook aan het structureren van heldere en meetbare prestatie- en risico-indicatoren.
  • Ondernemingscultuur. Het stimuleren van een cultuur waarin verbetermogelijkheden, maar ook slecht nieuws, open gecommuniceerd worden. Hierbinnen bevorderen uw mensen actief de doelstellingen van de organisatie binnen de wettelijke kaders en met oog voor de reputatie van de organisatie.
  • Beheersing van bedrijfsprocessen (AO/IC). Het verminderen van risico’s in uw bedrijfsprocessen door analyse van de bestaande situatie. Op basis van deze analyse doen wij voorstellen voor procesoptimalisatie en het efficiënt invoeren van procesbeheersmaatregelen.
  • 'Three Lines of Defense' (3LoD). Het afstemmen, samenwerken en integreren van de werkzaamheden van management (1e lijn), staf (2e lijn) en internal audit (3e lijn). De basis voor het integraal benaderen van GRC ligt bij het helder formuleren en afstemmen van de taken/rollen van de verschillende GRC belanghebbenden. Wij helpen u niet alleen bij de governance daarvan, maar ook bij het ontwikkelen en faciliteren van relaties en samenwerkingsverbanden (business partnering).
  • Beheersing van transformatieprocessen. Bij organisatieveranderingen helpen wij u in-control te blijven over het reorganisatieproces zelf en vervolgens om de nieuwe organisatie in-control te laten zijn en te laten voldoen aan de wettelijke eisen.
  • Beheersing van financiën en rapportage. Het managen van risico’s rondom uw financiële rapportage en het op basis van financiële modellering managen van financiële risico’s zoals valuta-, rente- en prijsrisico’s.
  • Technologie en risicomanagement. Het helpen inzetten van technologie om uw interne beheersing en risicomanagement efficiënter en transparanter te maken. Denkt u hierbij aan ondersteuning bij gebruik van software voor proces-, risico- en controldocumentatie, internal auditsystemen en automatisering van controls in uw (ERP) applicaties.

Voor een gedetailleerde toelichting en informatie over onze mogelijke ondersteuning verwijzen wij u graag naar de respectievelijke onderwerpen (subpagina’s).

Contact

Marcel Prinsenberg

Senior Director Risk Consulting, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 122 52 70

Volg ons